Heuvelstraat 50 6051 KP Maasbracht

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online vrijwillige verkoop, in opdracht van de eigenaar, welke verkoop plaatsvindt op dinsdag 11 mei 2021, bij inzet en afslag vanaf 10:30 uur, via de website van BOG Auctions.

Bezichtigingen zijn mogelijk op eigen gelegenheid.

Het uitbrengen van een onderhands bod bij de notaris is niet mogelijk.

VEILENDE NOTARIS:
VDB Notarissen BV
Mr. A.W. Kuijpers
Eindhovenseweg 126
5582 HW WAALRE
Postbus 193
5580 AD WAALRE

Dit dossier is in behandeling bij mevrouw mr. S. van Baalen.

OMSCHRIJVING REGISTERGOED:
Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Heuvelstraat te Maasbracht, kadastraal bekend als gemeente Maasbracht, sectie L, nummer 326, groot 65 are en 5 centiare (00.65.05 m).

LOCATIE:
Gelegen in het buitengebied van de gemeente Maasgouw, nabij de snelweg A-73, afslag 22 Maasbracht

BESTEMMING:
Conform het bestemmingsplan van de gemeente Maasgouw heeft het perceel de Enkelbestemming “Agrarisch met waarden” en de Dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie” en “Leiding – Hoogspanningsverbinding”. Gebiedsaanduiding: “Milieuzone – roerdalslenk 2”. Voor de precieze redactie wordt verwezen naar de bestemmingsplan informatie in de dataroom bij de veiling.

GEBRUIKSSITUATIE:
Het perceel is vrij van huur, gebruik en pacht.

DISCLAIMER:
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) gelegen nabij de Heuvelstraat te Maasbracht (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Dinsdag 11 mei 2021

Overdracht

Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2021

Oppervlakten

Oppervlakte
6.505 m²
Perceel
6.505 m²

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Landelijk gebied

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 1 per jaar
Huurders
1 huurder

Omgeving

Verspreide huizen Het Vonderen, Maasbracht

Ontdek locaties in de buurt

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Heuvelstraat 50

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag