Claes de Vrieselaan 91 A 3021 JE Rotterdam

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder, ex artikel 3:268 jo. 3:254 BW, vindt plaats op donderdag 11 maart 2021, vanaf 13.30 uur, via de website van BOG Auctions.

Veilingbegeleidende makelaar:
BVA Real Estate
De heer Richard Dieteren.

Veilingnotaris:
VAD Notarissen BV
mr. M.M. Engelman

Dit dossier is in behandeling bij de heer P. Wapenaar

Omschrijving registergoed:
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshave sectie C complexaanduiding 4964-A, appartementsindex 2, welk appartementsrecht uitmaakt/omvat:

a. Het drie/tiende (3/10e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met zich daarop bevindende opstallen, plaatselijk bekend als Claes de Vrieslaan 91A, 91B en 91C te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in de appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Delfshaven sectie C nummer 266, groot twee aren dertig centiaren (00.02.30 ha).

b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste, tweede en derde verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend als Claes de Vrieselaan 91A te 3021 JE Rotterdam.

Gebruikssituatie:
Voor zover aan de Verkoper bekend, is het registergoed niet bij de Schuldenaar zelf in gebruik, doch door de Schuldenaar in gebruik gegeven/verhuurd aan derden. Indien het Registergoed, in weerwil van het vorenstaande, bij Levering zich toch in verhuurde staat bevindt, dan heeft Verkoper geen toestemming voor deze verhuur verleend. Derhalve komt aan Verkoper een beroep op het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe. Verkoper laat een beroep op de nietigheid van (eventuele) huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de Verkoper nadrukkelijk aan Koper over. Indien het Registergoed ten tijde van de Levering in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. Voor meer informatie kunt u de van toepassing geldende veilingvoorwaarden raadplegen.

Onderhands bod:
Het uitbrengen van een onderhands bod bij de notaris is tot en met woensdag 24 februari 2021, 23:59 uur mogelijk via het biedformulier op de website van BOG Auctions.

Dataroom:
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de dataroom op de website van BOG Auctions.

DISCLAIMER:
BOG Auctions en BVA Auctions Real Estate (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Claes de Vrieselaan 91A te Rotterdam (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Donderdag 11 maart 2021

Overdracht

Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1902

Oppervlakten

Oppervlakte
164 m²

Indeling

Woonruimte
Aanwezig (inpandig, 164 m²)

Energie

Voorlopig energielabel
G

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 1 per jaar
Huurders
1 huurder

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum donderdag 11 maart

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Claes de Vrieselaan 91 A

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag