• Verkocht onder voorbehoud

Bemuurde Weerd O.Z. 5 3514 AN Utrecht

€ 1.700.000 k.k.

Omschrijving

ENERGIELABEL A + GASLOOS!
Dit kleinschalige complex is gebouwd in 2020/2021 en beschikt over 4 prachtige (verhuurde) appartementen. De hoogwaardig afgewerkte woningen zijn compleet ingericht en gestoffeerd verhuurd. Alle appartementen zijn optimaal geïsoleerd en beschikken over energielabel A. Gelegen aan het water en rand binnenstad!

Algemeen
Dit kleinschalige appartementencomplex is in 2020/2021 nieuw gebouwd met gebruik van hoogwaardige en eigentijdse materialen. De woningen zijn energiezuinig en compleet gasloos! Alle appartementen beschikken over energielabel A. De woningen zijn compleet ingericht en gestoffeerd door de eigenaar verhuurd. Van hotelbed tot was/droogautomaat, van stofzuiger tot 55-inch smart tv, alles is aanwezig! Daarnaast beschikken alle appartementen over een (eigen) warmtepomp en vloerverwarming. Kortom: een beleggingsobject waar u de komende jaren zeer weinig onderhoudskosten aan zult krijgen!

Buurt
De Bemuurde Weerd O.Z. is onderdeel van de buurt Lauwerecht. Een gezellige buurt die tot één van de oudste van Utrecht hoort. Er zijn dan ook veel historische gebouwen en bouwsels te vinden. De meest noemenswaardige is wellicht wel de Weerdsluis, de verbinding tussen de Utrechtse singel en de rivier de Vecht. Verder zijn er vele cafés en eettentjes te vinden. De appartementen zijn gelegen aan het water en rand binnenstad!

Kadastraal bekend
Gemeente: Lauwerecht
Sectie: C
Nummer: 7832
Groot: 103 m2

Vloeroppervlakte
De totale gebruiksoppervlakte bedraagt ca. 212 m2, conform plattegrond Lukas de Jong architectuur (werknummer 883, blad DO-01).

Bouwjaar
2020/2021.

Energiekosten
Huurder is voor eigen rekening en risico direct contractant bij de nutsbedrijven.

Oppervlakte
Bemuurde Weerd O.Z. 5: ca. 61,6 m2 (GO) met tuin van ca. 11,6 m2
Bemuurde Weerd O.Z. 5A: ca. 50,2 m2 (GO) met dakterras van ca. 16 m2
Bemuurde Weerd O.Z. 5B: ca. 50,2 m2 (GO) met Frans balkon
Bemuurde Weerd O.Z. 5C: ca. 50 m2 (GO) met Frans balkon

huuropbrengst
Bemuurde Weerd O.Z. 5: EUR 1.600,- per maand
Bemuurde Weerd O.Z. 5A: EUR 1.645,- per maand
Bemuurde Weerd O.Z. 5B: EUR 1.545,- per maand
Bemuurde Weerd O.Z. 5C: EUR 1.489,15 per maand
Totaal kale huur: EUR 6.279,15 per maand (EUR 75.349,80 per jaar)

Totaal vergoeding stoffering/meubilering: EUR 200,- per maand (EUR 50,- per app)
Totale huuropbrengst (incl. vergoeding stoffering/meubilering): EUR 6.479,15 per maand (EUR 77.749,80 per jaar)

Indien er concrete belangstelling voor dit object bestaat, dan verwijzen wij u voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten en huurinkomsten graag naar de dataroom op onze website.

Energielabel
Alle appartementen beschikken over energielabel A.

Koopsom
EUR 1.700.000,- kosten koper.

Omzetbelasting
Wegens de levering is (vanaf februari 2023) geen omzetbelasting verschuldigd.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in huidige (verhuurde) staat “as is, where is”.

Inventaris
De appartementen zijn compleet gestoffeerd en ingericht verhuurd. Voor meer informatie omtrent de “inventarisatielijst stoffering en inrichting” verwijzen wij u graag naar de dataroom op onze website.

As is / where is
Verkoper verkoopt het object in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Bouwkundige staat
De bouwkundige staat en aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Rechten en plichten
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Betaling
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Zakelijke lasten
OZB: ca. EUR 544,- per jaar (2021)
Watersysteemheffing: ca. EUR 175,- per jaar (2021)
Rioolheffing: ca. EUR 228,- per jaar (2022)

Feitelijke levering
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Disclaimer
Noch nu, noch in de toekomst wordt door de opdrachtgever van Smit Bedrijfshuisvesting B.V. of hun relaties of hun adviseurs enige expliciete of impliciete toezegging, garantie, belofte of zekerheid gegeven ter zake van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en voor zover toegestaan door de wet wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid of toereikendheid daarvan of voor al dan niet verwijtbare fouten, omissies of onjuiste verklaringen betreffende die informatie. Derhalve zijn noch Smit Bedrijfshuisvesting B.V., noch haar opdrachtgever of hun respectievelijke directeuren, partners, werknemers of adviseurs of andere personen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade of, onverminderd het vorenstaande, voor winstderving of het mislopen van voorziene zakelijke kansen door een persoon als gevolg van het feit dat de betreffende persoon zich heeft verlaten op een verklaring of het ontbreken daarvan in de informatie en een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.700.000 kosten koper
Aangeboden sinds
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2021

Oppervlakten

Oppervlakte
212 m²
Perceel
103 m²

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern, in woonwijk en aan vaarwater

Beleggingsobject

Huurders
4 huurders

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Bemuurde Weerd O.Z. 5

€ 1.700.000 k.k.