• Verkocht

Boezemweg 36-58 3247 BB Dirksland

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
15 september 2022
Verkoopdatum
28 augustus 2023
Looptijd
11 maanden

Omschrijving

HERONTWIKKELING - BELEGGINGSOBJECT - WONEN - GARAGEBOXEN

Algemeen
Dirksland maakt onderdeel uit van de gemeente Goeree Overflakkee. Goeree Overflakkee heeft ca. 51.000 inwoners. De gemeente Dirksland heeft ongeveer 6.000 inwoners.
Goeree Overflakkee behoort tot de Zuid-Hollandse eilanden. Dit bij Rotterdam, maar ook bij Breda en Antwerpen.

Het eiland Goeree Overflakkee biedt ruimte, rust, natuur, strand en zee.

Locatie
Het appartementencomplex en achtergelegen garageboxen liggen aan de Boezem. Nabij het Van Weel Bethesda Ziekhuis en het centrum van Dirksland.

De N215 ontsluit de gemeente, via Middelharnis, naar de A29/ A4 (Rotterdam-Antwerpen) en aan de westzijde via de N57 richting Hellevoetsluis en de A15 (Rotterdam-Gorinchem).

Omschrijving te verkopen object
Voor de verkoop is beschikbaar het appartementencomplex aan de Boezemweg 36-58. Alsmede de opslag/ garageboxen aan de Boezemweg 58A tot en met 58L te Dirksland.

Het appartementencomplex heeft 12 appartementen van ca. 53 m2 met buitenruimte.
Er zijn 2 opslagboxen van ieder ca. 25 m2 en 10 garageboxen van ca. 15 m2.
Het totaal is gelegen op ca. 2.251 m2 eigen grond.

Het pand is bij verkoper in gebruik geweest als zusterflat voor personeel en de opslag.

Wijze van oplevering
Het pand zal leeg en ontruimd in de huidige staat met de huidige bestemming en alle lusten en lasten worden geleverd.
Verkoper heeft het pand in de afgelopen periode niet feitelijk zelf in gebruik gehad. De appartementen zijn in gebruik bij personeel van het ziekenhuis voor bewoning of piket diensten.
De opslag/garageboxen worden door verkoper gebruikt voor opslag.

In het geval koper de locatie wenst te herontwikkelen dient koper zelf de noodzakelijke bestemmingswijziging-procedure te doorlopen.

Kosten koper
De verkoop geschiedt op basis van kosten koper.

De overdracht is vrijgesteld van BTW.

Kadastrale gegevens
Kadastrale gemeente Dirksland sectie B nummer 4249. Groot ca. 2.251 m2.
Voor meer informatie zie: kadastrale informatie

Erfdienstbaarheden
Op het perceel zijn een aantal erfdienstbaarheden gevestigd. Voor deze erfdienstbaarheden verwijzen wij u naar de akten van verkrijging zoals bijgevoegd in de map 3. Kadastrale Informatie.
Expliciet melden wij het recht van weg van de achtergelegen percelen over de weg links van het pand die toegang geeft naar de Boezemweg.

Vigerende bestemmingsplan
Conform het vigerende bestemmingsplan luidt de bestemming ter plaatse:
“Wonen” De voor wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. Het wonen, daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. Ter plaatse van de aanduiding ‘kantoor’: tevens kantoren;
c. Ter plaatse van de aanduiding ‘maatschappelijk’: tevens maatschappelijke voorzieningen;
d. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding -1: uitsluitend garages en bergplaatsen ten behoeve van woningen;
e. Bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, toegangswegen- en paden, tuinen en water.

Voor verdere informatie zie: Bestemmingsplan Dorpsgebied Dirksland 2011.

Herontwikkelingsmogelijkheid
Met de gemeente Goeree Overflakkee zijn de mogelijkheden voor herontwikkeling/ uitbreiding van het object besproken.
In het verleden heeft er op deze locatie een boerenschuur gestaan in dezelfde bouwlijn als de huidige opstal. Omtrent het toevoegen van een kap schrijft de gemeente: “Het toevoegen van een kapvorm is als alternatief gelet op de in de buurt voorkomende bebouwing denkbaar. Een duidelijke geleding om aan te sluiten op de korrelgrootte van de buurpanden is dan noodzakelijk. Een zuiver architectonisch ontwerp met goede balans tussen geleding/ detail/ hiërarchie/ ingetogenheid is dan gevraagd.”

Tevens is met de gemeente het “uitbouwen” van de appartementen aan de voorzijde besproken. De gemeente schrijft hier het over: “de huidige bebouwing staat duidelijk terug ten opzichte van de belendende bebouwing, hierdoor is de grotere schaal verzacht. Dit effect dient behouden te blijven”.

In het verkoopdossier treft u onder 4. Bestemmingsplan & ontwikkelmogelijkheden ter inspiratie een ontwerpboekje met kap en uitbouw van de appartementen op de begane grond aan de achterzijde. Waarbij de gevel van deze appartementen gelijk is getrokken met de galerij van de 1e verdieping.

Wijze van oplevering en om niet gebruik
De appartementen worden gebruikt door personeel van het ziekenhuis voor bewoning of piket diensten. Verkoper zal de appartementen om niet in gebruik houden tot medio Q3 2023. Kosten voor nuts-voorzieningen zijn voor verkoper. Alle overige eigendomslasten zullen per notarieel overdracht overgaan op de koper.
Nadat het om niet gebruik is geëindigd zullen de appartementen in de dan geldende staat, leeg en ontruimt (dat wil zeggen zonder losse inventaris, maar met vloerafwerking en raambekleding) worden opgeleverd.

De garageboxen zullen in de huidige staat, leeg en ontruimd worden opgeleverd.

Projectnotaris
Voor de verkoop van dit project heeft verkoper Benschop & Sterling Notarissen aangesteld. De notariële overdracht zal plaats vinden bij de projectnotaris. De kosten voor de notariële overdracht zijn voor rekening van koper. Een overzicht van deze kosten zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Inschrijving.

Benschop & Sterling Notarissen
Raadhuisstraat 3-5
3242 CP MIDDELHARNIS.
Telefoonnummer: 0187-476111
Postadres: Postbus 107
3240 AC Middelharnis
Email:

Bijlage
- Milieu-informatie
- Kadastrale informatie
- WOZ-informatie
- Bestemmingsplan – vigerend en stedenbouwkundige verkenning (overeenkomsten gemeente)
- Koopovereenkomst en leveringsakte
- Plattegronden
- Biedingsformulier– Algemene Voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving
- Disclaimer

Verkoopprocedure
Start verkoop: Omstreeks 15 september 2022

Bezichtigingsdagen: - 29 september 2022 van 10.00 – 12.00 uur
- 6 oktober 2022 van 13.30 – 15:30 uur
Indien u het pand wenst te bezichtigen dient u zich hiervoor aan te melden.

Sluiting inschrijvingen: Uiterlijk 3 november 2022 12:00 uur dient uw bieding in het bezit te zijn van de projectnotaris.

Gunning: Uiterlijk 9 november 2022 zal verkoper kenbaar maken of en zo ja aan wie er gegund wordt.

Ondertekening
koopovereenkomst: Uiterlijk op 16 november 2022 dient koper de koopovereenkomst te ondertekenen.
De bijbehorende waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom dient uiterlijk 14 dagen
na ondertekening in het bezit te zijn van de notaris.

Voorbehouden verkoper: Gunning en ondertekening van de koopovereenkomst geschieden onder het nadrukkelijke
voorbehoud goedkeuring Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van verkoper alsmede
goedkeuring door het College Sanering Zorginstellingen.

Notariële overdracht: Na het verkrijgen van alle benodigde onvoorwaardelijk goedkeuringen zal de notariële overdracht
binnen 14 dagen plaats vinden (naar verwachting eind december 2022). Indien het verkrijgen van de
benodigde goedkeuring meer tijd in beslag neemt zal de levering worden verlaat tot dat alle
verkregen goedkeuringen onvoorwaardelijk zijn.

Wijze van bieding
Het uitbrengen van een bieding kan alleen schriftelijk bij de projectnotaris. De bieding dient uiterlijk 3 november 2022 om 12.00 uur in het bezit te zijn van de notaris. Dit kan per aangetekende post of een bieding kan worden afgegeven op het kantoor van de projectnotaris.

Een bieding dient te zijn voorzien van:
- Te naamstelling bieder (voorzien van uittreksel kamer van koophandel of een kopie legitimatiebewijs in het geval van een natuurlijk persoon)
- Koopsom vermeldt in euro’s exclusief kosten koper
- Eventuele voorbehouden koper.

Voorbehouden verkoper
1. Verkoper behoudt zich het recht voor om niet te gunnen aan de hoogste bieder en te gunnen aan de partij die het beste bod met de meest gunstige voorwaarden heeft uitgebracht;
2. Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van de wijze waarop het verkoopproces plaats vindt te veranderen dan wel te beëindigen;
3. Verkoop geschiedt onder het nadrukkelijke voorbehoud goedkeuring Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van verkoper. Daarnaast geschiedt de verkoop onder het voorbehoud goedkeuring College Sanering Zorginstellingen. Nadat verkoper de goedkeuring van het College Sanering Zorginstellingen heeft verkregen geldt een termijn van 6 weken alvorens de verkregen goedkeuring onvoorwaardelijk is.

Aanvullende informatie
De verstrekte informatie kan niet als aanbieding of offerte worden beschouwd. Tevens kunnen er aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Mogelijke functie(s)
Garagebox
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1967

Oppervlakten

Oppervlakte
53 m²
Perceel
2.251 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Omgeving

Ligging
In woonwijk, landelijk gebied en aan vaarwater

Beleggingsobject

Huurders
1 huurder

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.