• Verkocht

Spuistraat 102 a/104 4381 HT Vlissingen

€ 1.495.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
11 mei 2022
Verkoopdatum
23 mei 2022
Looptijd
12 dagen

Omschrijving

Te koop
De stad Vlissingen, gelegen aan de Westerschelde heeft de langste boulevard van Nederland. Je kunt de voorbijvarende schepen hier bijna aanraken! Naast de prachtige stranden, waar je het hele jaar van kan genieten, heeft de stad ook veel geschiedenis. De maritieme, culturele en kust geschiedenis is hier nog volop aanwezig. Vlissingen valt onder een zogenaamd beschermd stadsgezicht en telt zo’n 300 monumenten in het oude stadscentrum. En de stad heeft veel kunst in de openbare ruimte. Vlissingen is volop in beweging. Er zijn verschillende woningbouwprojecten in voorbereiding en/of uitvoering (bekendste is het Scheldekwartier). Mede daardoor is Vlissingen rijk aan restaurants, winkels en evenementen. De bekendste en populairste winkelstraten van Vlissingen zijn de Lange Zelke, het Scheldeplein, de Walstraat, de St Jacobstraat en de Fonteyne. Direct aansluitend aan de Fonteyne / Lange Zelke ligt het te verkopen beleggingspand op goede zichtlocatie. Het centrum van Vlissingen is goed voorzien van parkeergelegenheid met direct voor de te verkopen locatie een ondergrondse parkeergarage (parkeergarage De Fonteyne) en direct achter de te verkopen locatie een openbaar parkeerterrein (Zeemanserve).

De locaties Spuistraat 102a en 104 zijn na realisatie in 1972 volledig in gebruik genomen door Firma GM Prins en Zoon (winkel in ijzerwaren, bouw- en verfmaterialen en tuinbenodigdheden). Oorspronkelijk was het de bedoeling om een extra verdieping te realiseren t.b.v. 2 woonappartementen echter dit is niet uitgevoerd. Volgens opgave van de verkoper zijn de stalen kolommen hiervoor wel geschikt. Omstreeks 1994 is de winkel gesplitst in 2 winkels (102a en 104). De opstal 104 is omstreeks 2001 volledig verbouwd naar een zogenaamde woonwinkel van de woningcorporatie L’ Escaut. Na het vertrek van de woonwinkel is de bovenverdieping verhuurd aan een uitzendbureau en de begane grond wordt te huur aangeboden. De opstal 102a is na splitsing van 104 diverse malen intern verbouwd en is thans verhuurd aan een zogenaamde Poolse supermarkt.

Het totale bebouwde oppervlakte omvat circa 1.792 m² BVO in 2 lagen op een perceel eigen grond van 894 m². De huidige totale (theoretische) markthuur bedraagt circa € 135.000,- per jaar.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Binnenstad-Eiland” kent de locatie de enkelbestemming “Gemengd” met de dubbelbestemming “Waarde-Archeologie 1”. Het bouwvlak loopt gelijk aan de huidige bebouwingsgrenzen en de maximum bouwhoogte is 12 meter. De voor ‘Gemengd’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. dienstverlening;
b. wonen, daaronder begrepen een huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. cultuur en ontspanning;
d. maatschappelijke voorzieningen;
e. kantoor;
f. horeca, categorieën 1a, 1b en 1c;
g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': tevens voor een horecabedrijf, categorie 2;
h. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens voor detailhandel;
i. bij de bestemming behorende erven, tuinen, groen, verkeer- en parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en andere voorzieningen, zoals terrassen met daarbij behorend meubilair, reclame-uitingen, kunstobjecten en straatmeubilair;
j. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen.

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het vestigen van detailhandel mits is aangetoond, dat vestiging van de desbetreffende branche niet leidt tot aantasting van het concentratiebeleid voor detailhandel in niet-dagelijkse artikelen in het kernwinkelgebied.

Naast voornoemd bestemmingsplan gelden tevens het bestemmingsplan “Paraplubestemminngsplan parkeernormering” en het voorbereidingsbesluit “Hyperscale datacenters”.

Kadastrale gegevens
Gemeente Vlissingen
Sectie E
Nummer 2629
Grootte 8 are 94 centiare (894 m²).

De optische erfafscheiding is de grens van het verkochte, indien en voor zover het Kadaster mocht afwijken.

Grondstatus
Eigen grond.

Milieu
Uitgangspunt is dat de grond bij verkoop niet zodanig verontreinigd is dat dit op het moment van verkoop een belemmering vormt voor het voortgezet gebruik als bedrijfsruimte van de huidige onroerende zaken. Gezien de locatie in het oude centrum van Vlissingen is historische verontreiniging echter altijd mogelijk.

Verkoper is niet bekend met een ondergrondse tank(s) voor het opslaan van vloeistoffen.

De stalen liggers zijn afgetimmerd met eterniet beplating (asbest). Gezien het oorspronkelijke bouwjaar 1972 is meer aanwezigheid van asbest echter niet uit te sluiten. Verkoper is niet bekend met meer asbest dan voornoemd doch garandeert geen asbestvrij pand.

Afmetingen -bruto vloeroppervlak (BVO)-
Spuistraat 102 a:
Begane grond: 385,5 m²
1e verdieping: 385,5 m²
Totaal: 771,0 m²

Spuistraat 104:
Begane grond: 510,5 m²
1e verdieping: 510,5 m²
Totaal: 1.021,0 m²

Voorzieningen (onder meer):
Ruwbouw:
- staalconstructie;
- betonnen vloeren;
- plat houten dak met stalen balken en isolatie voorzien van bitumineuze dakbedekking;
- aluminium puien / kozijnen met isolerende beglazing;
- metselwerk gevels.

Afbouw:
Diverse lichte scheidingswanden / glaswanden en brandwerende wand tussen opstal 102a en 104;
Luifel;
Diverse (loop-) deuren in gevels;
Diverse sanitaire voorzieningen inclusief miva;
Diverse pantryvoorzieningen;
Diverse spreekkamers, kantoorruimten en archief-/opslagruimten;
Deels verlaagde systeemplafonds;

Installaties:
CV installatie met radiatoren (104 bouwjaar 2002 en 102a bouwjaar 1990);
Liftinstallatie (personenlift op 104);
Goederenlift (102a, niet in gebruik);
Verlichting (deels LED);
Elk adres heeft zijn eigen nutsaansluitingen waarbij bij 104 het elektraverbruik verdieping via een tussenmeter wordt geregistreerd. Water- en gasverbruik wordt bij 104 niet separaat gemeten.
Brandblusvoorzieningen;
Mechanische ventilatie / luchtbehandeling (in-/afvoer lucht);
Airconditioning;
Wandcontactdozen;
Alarminstallatie;
Vluchtwegaanduidingen.

Huurovereenkomst:
Spuistraat 102a:
Deze huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan met de heer H. Ibrahim en de heer M. Geder Zada. In de huurovereenkomst is een clausule opgenomen dat zodra de onderneming Krowka Polski Sklep is opgericht deze in de plaats treedt als huurder. Krowka Polski Sklep heeft sinds 1 december 2021 een nieuwe eigenaar. De eerste huurperiode was 2 jaar, ingaande op 1 maart 2018 en lopende tot en met 28 februari 2020. Vervolgens is de huurovereenkomst doorgezet voor een aansluitende periode van 3 jaar, derhalve tot en met 28 februari 2023. Aangezien er geen huuropzegging heeft plaatsgevonden (opzegtermijn 12 maanden) loopt de huurovereenkomst thans door tot en met 28 februari 2028 en vervolgens voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. De huidige huurprijs bedraagt circa € 33.292,- per jaar exclusief BTW. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 maart. De huurder heeft een waarborgsom gestort ter grootte van € 9.075,-.

Spuistraat 104 begane grond:
Deze staat leeg en kan verhuurd worden. De verkopend makelaar ziet goede mogelijkheden in deelverhuur waarbij een theoretische huursom van circa € 110,- / € 115,- per m² op jaarbasis financieel realistisch lijkt. Dit betekent een theoretische jaarlijkse huurstroom van circa € 55.000,- / € 57.500,-.

Spuistraat 104 1e verdieping:
Deze huurovereenkomst is oorspronkelijk aangegaan met Artec Interim BV. Artec Interim BV is omstreeks juni 2017 overgenomen door Maintec BV. De eerste huurperiode was 5 jaar, ingaande op 1 februari 2016 en lopende tot en met 31 januari 2021. Vervolgens is de huurovereenkomst doorgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar, derhalve tot en met 31 januari 2026 en vervolgens voor aansluitende perioden van telkens 5 jaar. De huidige huurprijs bedraagt circa € 44.905,- per jaar exclusief BTW. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd per 1 februari. De huurder heeft een waarborgsom gestort ter grootte van € 8.066,66. Huurder heeft gedurende de looptijd van de huurovereenkomst een 1e recht van weigering ten aanzien van de kantoorruimte op de begane grond. Huurder dient na aanbod door verhuurder binnen 2 weken verhuurder schriftelijk te informeren of hij gebruik maakt van het huurvoorstel, waarbij na ingebreke hiervan het aanbod definitief vervalt / het 1e recht van weigering definitief vervalt en niet meer opnieuw herleeft.

Energielabel
Spuistraat 102a: label A, geldig tot en met 28 maart 2028.
Spuistraat 104: label A, geldig tot en met 18 februari 2032.

Vraagprijs
€ 1.495.000,- k.k.

Zekerheidsstelling:
10% van de koopsom te storten op de rekening van de notaris binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst.

Oplevering
In nader overleg overeen te komen.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van de te verkopen onroerende zaken en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties. De laatste akte van levering d.d. 31 oktober 2002 is op aanvraag beschikbaar.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling op de koper zo goed mogelijk te informeren tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.
Synchro Bedrijfshuisvesting BV treedt in deze verkoop uitsluitend op als adviseur van de verkoper. Koper is geen kosten of courtage verschuldigd.

Algemeen
Voor gedetailleerde informatie met betrekking tot deze belegging verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.495.000 kosten koper
Aangeboden sinds
11 mei 2022
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1972

Oppervlakten

Oppervlakte
1.792 m²
Perceel
894 m²

Energie

Energielabel
A

Omgeving

Ligging
Stadscentrum/dorpskern

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 78.197 per jaar (21% BTW van toepassing)
Huurders
2 huurders
Verhuurd
1.281 m²

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.