• Verkocht

Marijkeweg 24 6709 PG Wageningen

€ 2.250.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
16 mei 2022
Verkoopdatum
7 juni 2022
Looptijd
3 weken

Omschrijving

BELEGGINGSOBJECT - Marijkeweg 22A, 24 en 24A te Wageningen

locatie + bereikbaarheid
Namens onze opdrachtgever bieden wij u exclusief een modern en hoogwaardig beleggingspand van ca. 1.375 m2 VVO te koop aan, gelegen aan de Marijkeweg 22A, 24 en 24A te Wageningen. Het pand is volledig verhuurd aan een drietal huurders, te weten een sportschool (819 m2 VVO), schoonheidssalon (140 m2 VVO) en een sensorisch marktonderzoeksbureau (376 m2 VVO). Tevens is er een berging (ca. 40 m2) in de kelder aanwezig. Deze is voor de helft in gebruik bij de eigenaar en de andere helft is in gebruik bij Essensor. Dit energiezuinige (A+) object is gelegen aan de westkant van Wageningen. Het gezellige winkelcentrum van Wageningen bevindt zich op loop-/fietsafstand. Op eigen terrein zijn ruim voldoende eigen parkeerplaatsen aanwezig.

Kadastraal bekend
Gemeente: Wageningen
Sectie: H
Nummer: 572
Appartementsindex: A1 en A3

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A+ (geldig tot 20-04-2032).

Vloeroppervlakte
De totale vloeroppervlakte bedraagt 1.375 m2 (VVO), ingemeten conform NEN2580.

Parkeerplaatsen
50 parkeerplaatsen (waarvan 26 verhuurd) op het voorgelegen terrein. Er is 1 invalideparkeerplaats aanwezig en 2 parkeerplaatsen zijn in gebruik gegeven aan de bewoners van de bovengelegen appartementen (VvE Het Blauwe Huys).

Bouwjaar
Oorspronkelijke bouwjaar is 1981. Omstreeks 2012 is het pand getransformeerd naar de huidige situatie.

Huurinkomsten
De totale huurstroom van de 3 huurders tezamen bedraagt EUR 156.395,16 per jaar, exclusief BTW (peildatum april 2022). Indien er concrete belangstelling voor dit object bestaat, dan verwijzen wij u voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten en huurinkomsten graag naar de dataroom op onze website.

Looptijden
Huurder Expiratiedatum Verlenging
Easy Active 15-04-2026 5 jaar
Skin Institute 31-12-2027 5 jaar
Essensor 31-01-2025 5 jaar

Servicekosten
De totale servicekosten bedragen ca. EUR 2.421,- per jaar, exclusief BTW (peildatum april 2022). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de dataroom op onze website.

Koopsom
EUR 2.250.000,- kosten koper.

Omzetbelasting
Wegens de verkoop is geen omzetbelasting verschuldigd.

Opleveringsniveau
Het object wordt geleverd in huidige (verhuurde) staat as is, where is.

As is / where is
Verkoper verkoopt het object in de huidige toestand, waaronder de huidige milieukundige toestand, daaronder begrepen de grond, het grondwater, de eventuele aanwezigheid van asbesthoudende of andere schadelijke stoffen of ondergrondse tanks zonder enig verdere garantie, verklaring of vrijwaring van verkoper. Verkoper is op geen enkele wijze jegens koper aansprakelijk voor enig ten aanzien van het bedrijfspand gedane voorspelling, inschatting, interpretatie, analyse, toekomstverwachting, intentieverklaring of opinieverklaring of enig andere gemaakte verklaring, of het achterwege blijven van enige mededeling. Koper dient bij het aangaan van de koopovereenkomst te bevestigen dat zij niet heeft vertrouwd op enige garantie, verklaring of vrijwaring bij het vaststellen van de koopprijs.

Bouwkundige staat
De bouwkundige staat en aanwezige voorzieningen én technische installaties zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten bestaan o.a. uit de kosten van de transportakte, de verschuldigde overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde omzetbelasting over de onroerende zaak en eventuele roerende zaken.

Rechten en plichten
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Betaling
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Zekerheidsstelling
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient koper een waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op dederdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Baten en lasten
De baten en lasten worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Zakelijke lasten
OZB: ca. EUR 5.774,- per jaar (2022).
Watersysteemheffing: ca. EUR 316,- per jaar (2020).
Rioolheffing: ca. EUR 123,- per jaar (2022).

Feitelijke levering
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Overig
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Disclaimer
Noch nu, noch in de toekomst wordt door de opdrachtgever van Smit Bedrijfshuisvesting B.V. of hun relaties of hun adviseurs enige expliciete of impliciete toezegging, garantie, belofte of zekerheid gegeven ter zake van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en voor zover toegestaan door de wet wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor de juistheid of toereikendheid daarvan of voor al dan niet verwijtbare fouten, omissies of onjuiste verklaringen betreffende die informatie. Derhalve zijn noch Smit Bedrijfshuisvesting B.V., noch haar opdrachtgever of hun respectievelijke directeuren, partners, werknemers of adviseurs of andere personen aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade of, onverminderd het vorenstaande, voor winstderving of het mislopen van voorziene zakelijke kansen door een persoon als gevolg van het feit dat de betreffende persoon zich heeft verlaten op een verklaring of het ontbreken daarvan in de informatie en een dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 2.250.000 kosten koper
Aangeboden sinds
Status
Verkocht

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2012

Oppervlakten

Oppervlakte
1.375 m²

Energie

Energielabel
A+

Omgeving

Ligging
In woonwijk

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 156.395 per jaar
Huurders
3 huurders

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.