Plantsoen 31 37 6701 AS Wageningen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Wageningen - Plantsoen 31-37

Het betreft hier een kantoorpand op een uitstekend bereikbare én perfecte zichtlocatie in het centrum van Wageningen temidden van alle centrumvoorzieningen. Het object bestaat uit drie bouwlagen. De begane grond is geheel verhuurd en de bovengelegen twee bouwlagen kunnen in aanmerking komen voor transformatie naar kamerbewoning.

Algemeen:
Het betreft hier een kantoorpand bestaande uit ca. 690 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond, eerste en tweede verdieping. De kantooretages zijn zowel met de lift als via het trappenhuis aan de zijkant bereikbaar.

Vloeroppervlakte:
Circa 690 m2 kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen.

Bouwjaar:
Omstreeks 1998.

Kadastraal bekend:
Gemeente Wageningen, sectie I, nummers
- 3620 (mandelig terrein) - groot 33 m2.
- 3621 - groot 266 m2.

Huidige huurinkomsten:
EUR 44.400,-- per jaar.

- voor meer informatie omtrent de huurovereenkomsten verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Vraagprijs:
Prijs op aanvraag.

Omzetbelasting:
Wegens de verkoop is geen omzetbelasting verschuldigd.

Rechten en plichten;
De eventueel op het object rustende rechten en verplichtingen al dan niet blijkend uit de openbare registers, dient koper expliciet te aanvaarden.

Kosten:
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening koper. Deze kosten (met de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting) bestaan o.a. uit de notariële kosten van de koopovereenkomst en de kosten wegens de levering en overdracht van HET VERKOCHTE, daaronder begrepen het kadastraal recht dat is verschuldigd voor de inschrijving van een afschrift van de leveringsakte in de openbare registers.

Opleveringsniveau:
Het object wordt geleverd in huidige staat “as is, where is”, in verband waarmee verkoper geen aansprakelijkheid aanvaardt wat betreft de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke staat van het object, in de ruimste zin van het woord.

Bouwkundige staat:
De bouwkundige staat en aanwezige voorzieningen zijn door koper zelf te beoordelen tijdens een bezichtiging.

Milieu aspecten:
Met betrekking tot de milieukundige toestand van de bodem zijn verkoper geen bijzonderheden bekend. Milieukundig onderzoek is recentelijk niet verricht. De verkoper is niet bekend met eventuele verontreiniging van de bodem, het grondwater of van de aanwezigheid van asbesthoudende stoffen.

Baten en lasten:
De baten en lasten - voor zover het de onroerende zaak betreft - worden verrekend per datum van de eigendomsoverdracht.

Betaling:
Betaling van de koopsom en van de overige rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering.

Eigendomsoverdracht:
De datum van de eigendomsoverdracht zal in nader overleg tussen partijen worden bepaald.

Feitelijke levering:
De feitelijke levering vindt plaats op de datum van de eigendomsoverdracht. Het object zal worden geleverd in de staat waarin het zich bij de totstandkoming van de koop bevindt.

Zekerheidsstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van het transactiebedrag te storten op de derdenrekening van de betrokken notaris of afgegeven op het kantoor van de betrokken notaris uiterlijk 1 maand na onvoorwaardelijke overeenstemming tussen partijen.

Overig:
Voor het overige zullen de, bij koop en verkoop soortgelijke onroerende zaken, gebruikelijke bepalingen van toepassing zijn.

Transformatie tot studentenkamers:
Verkoper heeft bij de gemeente Wageningen een principeaanvraag ingediend voor studentenkamers het wijzigen van het gebruik van het kantoorgebouw aan het Plantsoen 31-33 (1e en 2e verd.) ten behoeve van het realiseren van 20 onzelfstandige studentenkamers. De gemeente Wageningen heeft op 4 december 2018 besloten op dit moment geen ruimtelijke beletselen te zien ten aanzien van de gevraagde functiewijziging en is (onder voorwaarden) in principe bereid om medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan om studentenhuisvesting planologisch mogelijk te maken op de eerste en tweede verdieping van het pand Plantsoen 31-37.

Het bovenstaande behelst geen aanbod doch slechts een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het daarbij genoemde onroerende goed. Wij kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze gegevens en derhalve kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Belegging
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1998

Oppervlakten

Oppervlakte
690 m²
Perceel
299 m²

Energie

Energielabel
Niet beschikbaar

Beleggingsobject

Bruto huuropbrengst
€ 44.400 per jaar
Huurders
3 huurders
Verhuurd
460 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Plantsoen 31 37

Prijs op aanvraag