Vosdijk 6824 BA Arnhem

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

De online vrijwillige veilingen van 2 grondpercelen te Arnhem vinden plaats op 03 november 2020 vanaf 13:00 uur via de website van BOG Auctions.

Projectnotaris:
Hartman LMH N.V.
Dhr. mr. H. (Hugo) Harleman
Strawinskylaan 10
1077 XZ Amsterdam
E-mail:
Dossierbehandelaar: de heer Harleman.

Veiling 1:
Het perceel grond gelegen aan Vosdijk te Arnhem, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 9302, groot achtenvijftig are en vijfendertig centiare;

Veiling 2:
Het perceel grond gelegen aan Vosdijk te Arnhem, plaatselijk niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie Q, nummer 9303, groot vier are en vijftien centiare;

Na veiling 1 en veiling 2 vindt een combinatieveiling van object 1 en object 2 plaats.

Bestemming:
Conform het onherroepelijk bestemmingsplan Velperweg e.o., vastgesteld 27 november 2017 en bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving, vastgesteld op 30-09-2007, hebben de te verkopen percelen de Enkelbestemming: Verkeer-Railverkeer en de Dubbelbestemming: Waarde Archeologie (lage verwachting). Voor de precieze redactie wordt verwezen naar de datarooms bij deze veilingen.

Bezichtiging:
Bezichtiging van de grond op eigen gelegenheid is mogelijk.

Disclaimer:
BOG Auctions en Vastgoedadviseur (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Vosdijk ong. te Arnhem (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Dinsdag 3 november 2020

Overdracht

Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Beschikbaar per 15-12-2020
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
6.250 m² (in units vanaf 1 m²)
Perceel
6.250 m² (in units vanaf 1 m²)

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum dinsdag 3 november

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Vosdijk

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag