Bemmelenberg 10 4614 PG Bergen op Zoom

Prijs op aanvraag Veiling

Omschrijving

Omschrijving
Op dinsdag 18 mei 2021 zal vanaf 10.00 uur online uitsluitend via de website ten overstaan van notaris mr. M.J.A. Laenen, verbonden aan DLA Piper Nederland N.V. te Amsterdam, krachtens de artikelen 3:268 juncto 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, in het openbaar in één zitting bij opbod en afslag executoriaal worden verkocht:

Het onderhavige registergoed bestaat uit 16 percelen onbebouwde en bebouwde cultuur-, recreatie- en natuurgronden alsmede verharde wegen gelegen te Bergen op Zoom, nabij de wegen Bemmelenberg, Vredenburg, Vogelenzang en Struikheide. Het registergoed heeft een totale oppervlakte van 93.930 m². In de afgelopen jaren is het registergoed nagenoeg volledig geamoveerd waarna een thans braakliggend terrein is achtergebleven. De opstallen zijn grotendeels geamoveerd. De huidige toestand van het object brengt met zich mee dat er geen sprake meer is van een recreatie- of natuurterrein in de vorm van een voormalige camping, maar van een terrein wat ten behoeve van dit gebruik volledig opnieuw ingericht dient te worden. De verkoop van in totaal 16 kadastrale percelen, zijn 10 kadastrale percelen belast met het de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Deze 10 kadastrale percelen alsmede perceel 1581 (niet-Wvg belast perceel) zijn opgenomen in Kavel I. De overige 5 kadastrale percelen zijn opgenomen in Kavel II. Over de ontwikkeling van Kavel I, met uitzondering van perceel 1581, wordt er in de structuurvisie Bergen op Zoom 2030 onder meer gesproken over een hotel, 2 restaurants, een energyhub en infrastructuur. De partiele structuurvisie staat vermeld op de BOG-Auctions website.

Bereikbaarheid
Het registergoed is dankzij haar strategische ligging ten opzichte van de Rijkswegen A4 (Dinteloord-grens België), en A58 (Eindhoven-Vlissingen) per auto uitstekend bereikbaar. De onderhavige percelen zijn gelegen in de nabijheid van het spoor. In de omgeving is een bushalte gelegen van waaruit verbindingen worden onderhouden naar station Bergen op Zoom.

Oppervlakte
Het onderhavige registergoed bestaat uit 16 percelen onbebouwde en bebouwde cultuur-, recreatie- en natuurgronden alsmede verharde wegen gelegen te Bergen op Zoom, nabij de wegen Bemmelenberg, Vredenburg, Vogelenzang en Struikheide. Het registergoed heeft een totale oppervlakte van 93.930 m².

Bestemming
Volgens de uittreksels, verstrekt door de Dienst voor het Kadaster en Openbare registers in Nederland en in de landelijke voorziening WKPB, zijn de genoemde percelen en perceelsgedeelten van Kavel I, met uitzondering van perceel 1581, van het registergoed sinds 17 december 2020 opnieuw belast met een aanwijzing gronden als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg), ingeschreven op 22 december 2020 in Hyp4 deel 80068 nummer 159. In het besluit is als motivatie voor de aanwijzing van genoemde percelen opgenomen dat binnen drie jaar een structuurvisie voor de betreffende gronden zal worden opgesteld. Voor meer informatie met betrekking tot de partiele herziening van het vigerende bestemmingsplan en de structuurvisie Bergen op Zoom 2030 wordt Koper verwezen naar

De partiele structuurvisie staat vermeld op de BOG-Auctions website. In deze visie wordt gesproken over de ontwikkeling van Kavel I voor onder meer een hotel, 2 restaurants, een energyhub en infrastructuur. In de akte van vestiging van het voorkeursrecht valt onder meer te lezen:
• De aan te wijzen percelen zijn gelegen in plangebied 'Poortgebied A4/ Bergsche Heide’. De percelen worden aangewezen om de realisering van de toegedachte bestemming 'Recreatie waaronder horeca, alsmede verkeer waaronder een EnergyHub en een nieuwe ontsluitingsweg, alsmede natuur' zeker te stellen.
• De toegedachte bestemming is aangeduid op de structuurvisiekaart op bladzijde 18/18 van de Structuurvisie Bergen op Zoom 2030 (actualisatie december 2020).

Uit de kadastrale eigendomsinformatie de dato heden is gebleken dat ten aanzien van Kavel II geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de Basisregistratie Kadaster en in de landelijke voorziening WKPB.

Milieuaspecten
Verkopende partij heeft geen onderzoek laten verrichten naar de aanwezigheid van stoffen in de grond of grondwater, of naar materialen die schadelijk zijn voor mens, milieu of gebouwen. Verkoper is niet in het bezit van een recent bodem- en of asbestonderzoek. De milieukundige toestand van de bodem en daaronder begrepen de bodem/grondwater van het registergoed kan nimmer aanleiding zijn voor (verdere) onderhandelingen en/of ontbinding van een koopovereenkomst.

Kadaster
KADASTRALE GEGEVENS KAVEL I (Wvg BELASTE PERCELEN)

Gemeente: Bergen op Zoom
Sectie: B

Nummer
1581
Grootte in ha: 00.86.20
Grootte in m²: 8.620

1584
Grootte in ha: 00.10.50
Grootte in m²: 1.050

1703
Grootte in ha: 00.89.05
Grootte in m²: 8.905

1806
Grootte in ha: 00.09.05
Grootte in m²: 905

1807
Grootte in ha: 01.29.55
Grootte in m²:12.955

1810
Grootte in ha: 00.06.75
Grootte in m²: 675

1813
Grootte in ha: 00.06.13
Grootte in m²: 613

1814
Grootte in ha: 00.06.48
Grootte in m²: 648

1815
Grootte in ha: 00.86.04
Grootte in m²: 8.604

1823
Grootte in ha: 00.11.10
Grootte in m²: 1.110

2057
Grootte in ha: 02.64.20
Grootte in m²: 26.420

Totale percelen: 11
Totale grootte: 70.505 m²

KADASTRALE GEGEVENS KAVEL II (NIET – Wvg BELASTE PERCELEN)

Gemeente: Bergen op Zoom
Sectie: B

Nummer
1332
Grootte in ha: 00.56.20
Grootte in m²: 5.620

1333
Grootte in ha: 00.33.00
Grootte in m²: 3.300

1704
Grootte in ha: 00.64.15
Grootte in m²: 6.415

2293
Grootte in ha: 00.10.10
Grootte in m²: 1.010

2056
Grootte in ha: 00.70.80
Grootte in m²: 7.080

Totale percelen: 5

Totale grootte: 23.425 m²

Bijzonderheden:
Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de in de dataroom opgenomen stukken alsmede de gepubliceerde bijzondere veilingvoorwaarden.

Kijkdagen registergoederen
Locatie: Vredenburg 1, Bergen op Zoom

• Woensdag 28 april 2021: 13.00-17.00 uur
• Vrijdag 30 april 2021: 10.00-14.00 uur

Onderhandse bieding
Tot en met 14 dagen voor de veiling, derhalve maandag 3 mei 2021, 23:59 uur, kan een onherroepelijk, onvoorwaardelijk onderhands bod worden gedaan op de te veilen kavel(s),
gericht aan het adres van de veilingnotaris:
DLA Piper Nederland N.V.
t.a.v. mr. M.J.A. (Monique) Laenen
Postbus 75258
1070 AG Amsterdam

Het dossier is in behandeling bij:
M.F.M. Coll
020-5 419 346

Gebruikt u s.v.p. voor het doen van een onderhandse bieding, het op de website van geplaatste biedformulier. Voor het doen van te registreren. Bij een overeenkomst op basis van een onderhandse bieding geldt de concept koopovereenkomst zoals gepubliceerd op de veilingsite.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Prijs op aanvraag
Veilingdatum
Dinsdag 18 mei 2021

Overdracht

Aangeboden sinds
3 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
93.930 m²
Perceel
93.930 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Bemmelenberg 10

Prijs op aanvraag Veiling