de Hoef Oostzijde 1426 AJ de Hoef

€ 132.500 k.k.

Omschrijving

Te koop
Een kavel grond en water met een oppervlakte van 21.185 m2 aan de Hoef Oostzijde, Gemeente Mijdrecht. De kavel valt onder het bestemmingsplan ‘Buitengebied-West’ de Ronde Veenen. Het perceel is hierin bestemd als Agrarisch gebied met landschappelijke en / of natuurwaarde - Aln-. Het kavel beschikt niet over een bouwvlak, de kavel mag niet worden bebouwd. Het perceel is bereikbaar vanaf de weg.

Het perceel is kadastraal bekend Mijdrecht sectie C nummer 9409 met omschrijving terrein ( grasland )

4.2.2 Buiten bouwvlak
Buiten het bouwvlak is uitsluitend de volgende bebouwing toegestaan:
veekerende afrasteringen met een bouwhoogte van ten hoogste 1,5 m;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van extensief recreatief medegebruik met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m;
bruggen met een breedte van ten hoogste 4 m en een bouwhoogte van ten hoogste 2 m;
permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'fruitteelt', met een bouwhoogte van ten hoogste 6 m;
paardenbakken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - paardenbak', waarbij de hoogte van de omheining ten hoogste 1,5 mag bedragen en lichtmasten uitsluitend zijn toegestaan met de bestaande maatvoering.

4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Paardenbakken buiten bouwvlak
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 om paardenbakken buiten het bouwvlak toe te staan, met dien verstande dat deze afwijkingsbevoegdheid niet van toepassing is op hobbymatige paardenbakken en met inachtneming van het volgende:
de afstand tussen de paardenbak en (bedrijfs)woningen van derden bedraagt ten minste 25 m;
de paardenbak dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
de hoogte van de omheining bedraagt ten hoogste 1,5 m;
de hoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
de in lid 4.1 genoemde natuur- en landschapswaarden mogen niet onevenredig worden aangetast;
ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - stelling van amsterdam' mag de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Stelling van Amsterdam niet onevenredig worden aangetast.
de paardenbak dient op landschappelijk adequate wijze te worden ingepast.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 132.500 kosten koper
Aangeboden sinds
5 maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
21.185 m²
Perceel
21.185 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

de Hoef Oostzijde

€ 132.500 k.k.