Goyergracht Zuid 11 B 3755 MX Eemnes

€ 1.995.000 k.k.

Omschrijving

Algemeen
Unieke kavel voor (her-) ontwikkeling te koop in de ‘oksel’ van de Rijksweg A1 en A27.

Locatie
Eemnes ligt in het noordwestelijk gedeelte van de provincie Utrecht op de grens waar het boslandschap van het Gooi overgaat in het polderlandschap van het Eemland. Al enkele eeuwen geleden is hier de Goyergracht aangelegd.
Deze plek omvat een rijke historie als het gaat om de grensstelling van de provincie Utrecht en Noord-Holland. De Goyergracht zelf vormt de westelijke grens van de kernrandzone Goyergracht. De oostelijke grens is de snelweg A27 die een duidelijke barrière vormt in het landschap. Hoewel het gebied binnen de gemeentegrenzen van Eemnes ligt, lijkt het door de ligging van de A27 meer bij de kernen Blaricum en Laren te horen. De kernrandzone Goyergracht vormt in de beleving eerder de voortuin van Blaricum en Laren dan de achtertuin van Eemnes.

Gelegen in de meest Zuidelijke deel van de Goyergracht te Eemnes naast de Goyer Golf & Countryclub. In de directe nabijheid bevinden zich vele voorzieningen, waaronder diverse restaurants en winkels in het landelijk bekend Laren(NH) met het grootste aanbod winkels in het Gooi. De gemeente Eemnes met haar gezellige centrum ligt tevens op korte afstand.

Bereikbaarheid
De kavel ligt direct aan de afrit Rijksweg A1 afslag Hotel De Witte Bergen. Daardoor zeer centraal gelegen in het midden van het land directe toegang richting het volledige Gooi, Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Almere.

Perceel
Totaal 11.143 m² perceel verdeeld over een drietal kavels.

Bestemming
Agrarisch (2), vigerende bestemmingsplan “Buitenrand 2012”. Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen bij de gemeente Eemnes.

De voor ‘Agrarisch-2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. De uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke waarden, waaronder in ieder geval begrepen het behoud en/of herstel van kavelbeplantingen, oever- en slootvegetaties en verkavelingspatronen;
c. Paardenpension / pensionstalling;
d. Een hoveniersbedrijf, al dan niet met ontwerpafdeling, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘hovenier’;
e. Een boomverzorgingsbedrijf / hovenier, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijfs – boomverzorgingsbedrijf’;
f. Eem kwekerij, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – kwekerij’;
g. Een tuincentrum als ondergeschikte nevenactiviteit, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘tuincentrum’;
h. Extensief recreatief medegebruik;
i. Water;
j. Behoud en/of herstel van bestaande waardevolle houtwallen, bomen en boomgroepen;
k. Groenvoorzieningen.

In de Kernrandvisie is opgenomen dat er circa 700 m² (footprint)bebouwd mag worden bijvoorbeeld als ‘Wellness centrum en/of Countryclub’.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemnes heeft de mogelijkheid om het bestemmingsplan op basis van concrete initiatieven te wijzigen of nader uit te werken. Concrete plannen zal de gemeente met interesse beoordelen op haalbaarheid.

Erfdienstbaarheden
Ten laste van kadastrale nummers 678 en 766 is gevestigd de erfdienstbaarheid: "van overpad en doorgang, om enerzijds de golfers de mogelijkheid te geven om te gaan naar de afslag plaats van hole 1, en anderzijds voor de groundsmen van de Goyer te gaan naar de afslag van hole 1 en van deze afslag te gaan naar het clubhuis en/of overige delen van de golfbaan, een en ander op de thans bestaande wijze middels het bestaande pad. De Goyer zal in geval van calamiteiten bevoegd zijn voormelde toegangsweg te gebruiken om te komen van of te gaan naar de Goyergracht Zuid."

Parkeren
Op het eigen terrein zijn diverse mogelijkheden om parkeerplaatsen te realiseren.

Opleveringsniveau
De bedrijfsruimte van circa 200 m² ‘footprint’, wordt opgeleverd met:
• Entree / overheaddeur met loopdeur;
• Ruime ‘open-plan’ bedrijfsruimte voorzien van betonvloer;
• Toilet;
• Keuken pantry;
• Kantoorruimte en twee separate ruimten op de eerste etage

Koopsom geheel
EUR 1.995.000,= (kosten koper) te vermeerderen met BTW.

Kadastrale gegevens
Gemeente Eemnes
Sectie L
Nummer 764 (groot 26 are 54 ca)
Nummer 766 (groot 52 are 24 ca)
Nummer 678 (groot 32 are 65 ca)

Huidige gebruik
Het object is momenteel in gebruik als bedrijfsterrein met opstallen voor een hoveniersbedrijf en zal vrij van huur en gebruik en ontruimd worden opgeleverd, binnen 6 maanden na de juridische levering. Enkel de bestaande bedrijfsruimte zal achterblijven, alle overige opstallen zullen worden verwijderd.

Kosten
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van koper.

BTW
Verkoper zal opteren voor een BTW belaste levering.

Overdrachtsbelasting
Overdrachtsbelasting is voor rekening van koper.

Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de heffingsgrondslag wordt verminderd door toepassing van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer, zal koper aan verkoper wel uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.
Het bedrag dat koper aan verkoper uitkeert, wordt verminderd met een zodanig bedrag dat het totaal van het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting betaalt en het bedrag dat koper ingevolge dit artikellid aan verkoper betaalt, gelijk is aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting zou betalen indien artikel 13 Wet op belasting van rechtsverkeer niet van toepassing zou zijn.
Indien partijen overeenkomen dat bedoeld verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden.

Instrumenterend notaris
Nader door koper te bepalen.

Waarborgsom
Koper dient binnen twee weken na ondertekening van de koopakte een waarborgsom ter grootte van 10 % van de koopsom over te maken op de derdengeld rekening van de betrokken notaris.

Baten en lasten
Verrekening van de baten en lasten voor zover het betreft de eigendom van de onroerende zaak per datum eigendomsoverdracht.

Koopakte
De gebruikelijke bepalingen die bij koop en verkoop van (soortgelijke) onroerende zaken gelden zijn van toepassing, vastgelegd in de NVM koopovereenkomst.

Bodem / asbest
Er is door verkoper een bodem-/ asbestonderzoek uitgevoerd in 2004, het rapport is via ons kantoor beschikbaar. Het staat koper vrij om voor eigen rekening een onderzoek uit te laten voeren.

Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper en zijn rechtsopvolgers voor verontreiniging van de gehele onroerende zaak en/of bodem wordt uitgesloten, tenzij verkoper zich op grond van de wet hiervan niet kan exonoreren.

Voorbehoudt
Verkoper behoud zich het recht van gunning voor.

Aanvaarding
In overleg.

Verantwoording
Zowel verkoper als verkopend makelaar kunnen geen toezeggingen doen met betrekking tot de (mogelijke) bestemming. Koper dient zelfstandig onderzoek te doen naar de vigerende en toekomstige bestemming van het door koper gewenste gebruik.
Koper is zich ervan bewust dat een afwijkende bestemming door de betreffende instanties goedgekeurd dient te worden.
De koper dient archeologisch onderzoek te doen voor eigen rekening en risico.
De koper dient zelf een omgevingsvergunning aan te vragen voor eigen rekening en risico.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 1.995.000 kosten koper
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
11.143 m²
Perceel
11.143 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Goyergracht Zuid 11 B

€ 1.995.000 k.k.