Neptunusstraat 7521 WC Enschede

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag

Omschrijving

Op het Kennispark Enschede komt deze bouwkavel van 1.827 m² via een executieverkoop te koop. De online veiling vindt plaats op 03 juni 2021 om 14.00 uur.

De online executieveiling vindt plaats via de website van BOG Auctions.

Vrijblijvende objectinformatie
Opleverniveau
De kavel wordt in de huidige staat aangeboden.

Locatie
De bouwkavel is gelegen op het Kennispark Twente nabij de Universiteit Twente en Hotel “de Broeierd”. Kennispark Twente is één van de belangrijkste kantoorlocaties van Twente gesitueerd aan de rand van Enschede en nabij Hengelo. Op het kantorenpark is het station “Enschede Kennispark” van de NS gesitueerd. Het kantorenpark kenmerkt zich door een stijlvolle architectuur en eigentijdse hoogwaardige bebouwing, uitermate geschikt voor de zakelijke dienstverlening.

Bereikbaarheid
Het object is zowel met eigen als met openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. De rijksweg A35 is gelegen op circa 5 minuten rijafstand. Ook de bereikbaarheid vanuit Enschede en Hengelo is goed door de ligging aan de Hengelosestraat, de doorgaande weg van Enschede naar Hengelo. Het NS-station “Enschede Kennispark” en een busstation liggen op circa 500 meter loopafstand.

Indeling
De totale oppervlakt van het bouwperceel is 1.827 m².

Milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbest inventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Bestemming
Kennispark 2013. Enkelbestemming bedrijf – functieaanduiding kantoor. Zie voor nadere informatie de bijlagen of ruimtelijkeplannen.nl.

Kadastrale informatie
Gemeente: Lonneker
Sectie: S
Nummer: 3562
Groot: 1.827 m²

Veilinggegevens
Veiling
De openbare veiling vindt plaats op 3 juni 2021, des middags vanaf 14:00, online (bij inzet en afslag) via ten overstaan van mr. M.J.A. Laenen of een van de notarissen, dan wel een van hun waarnemers, verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.. Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbiedingen 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden in te zien zijn op:
Meer informatie over de veiling en het registergoed:

Onderhands bieden
Er kan worden geboden tot en met woensdag 19 mei 2021 om 23.59 uur. De onderhandse biedingen dienen te zijn gericht aan notaris M. Laenen, notaris te Amsterdam en kunnen worden gemaild naar
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op:
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij koper. Bij niet-gunning wordt de inzetpremie (plok) niet uitgekeerd.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het te veilen object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veiling om 17.00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op

Overdrachtsbelasting/
Omzet belasting Voor zover bekend bij Verkoper kan het registergoed thans nog worden aangemerkt als bouwterrein in de zin van in artikel 11 lid 4 Wet op de Omzetbelasting 1968 en is terzake van de overdracht van het registergoed omzetbelasting verschuldigd. De omzetbelasting is voor rekening van de Koper en is niet in het Bod begrepen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van BOG Auctions en de bijzondere veilingvoorwaarden

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het object meedeelt, dan wel meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Bijzonderheden
Koper dient al zulke bepalingen en bijzonderheden zoals onder andere erfdienstbaarheden/kettingbedingen/kwalitatieve verplichtingen, al dan niet blijkend uit de openbare registers, expliciet te aanvaarden.

Biedproces
Registreren
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website van
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Inzetfase
De veiling zal beginnen met een openingsbod, welke meestal een week voor de veiling wordt vermeld. Het is ook mogelijk dat de veiling zal starten vanaf € 0,--Vervolgens wordt er met een minimaal bedrag opgeboden totdat er niet hoger wordt geboden. Dat bedrag wordt de inzetsom genoemd. Deze fase staat in de veilingwereld ook wel bekend als inzetfase of de opbodfase.
Voordat men een bieding kan plaatsen moeten eerst de extra voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren verklaart een bieder dat hij akkoord is met de voor de veiling geldende voorwaarden en op de hoogte is van de bijkomende kosten zoals vermeld bij de veilinginformatie.
Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.

Degene die het hoogst heeft opgeboden, heeft vaak (indien er wordt afgeslagen en gegund) recht op een premie, de zogenoemde inzetpremie. Of deze premie van toepassing is staat vermeld op de desbetreffende veilinginformatiepagina.

Afslagfase
Na het sluiten van de opbodfase volgt de afslag. Allereerst moet de afslagknop worden geactiveerd. Indien de extra voorwaarden nog niet waren geaccepteerd moeten deze ook aangevinkt worden. Zodra dit is gedaan verschijnt de tekst ‘Hier kunt u straks bieden op afslag’ en kan men een bod uitbrengen bij afslag zodra deze opent.

De afslag is een eenmalige fase en de veiling eindigt direct zodra een partij op de knop ‘MIJN’ drukt. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.

Tijdens de afslag wordt er groot een teller getoond. In deze teller is het totaalbedrag van de inzetsom en het bod op afslag bij elkaar opgeteld. Bovenop dit bedrag komen vaak nog veilingkosten. Dit is meestal een vast bedrag, wat is terug te vinden bij de veilinginformatie.

Het totaal van de inzetsom, het bod op afslag en de veilingkosten bij elkaar op en men heeft het totaalbedrag. Het totaalbedrag van deze veiling is hetgeen de koper moet betalen voor het betreffende object. Dit is echter exclusief eventuele belastingen en de inzetpremie.

Kenmerken

Veiling

Prijs
Vanaf prijs op aanvraag
Veilingdatum
Donderdag 3 juni 2021

Overdracht

Aangeboden sinds
5 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Kantoorruimte

Oppervlakten

Oppervlakte
1.827 m²
Perceel
1.827 m²

Over deze veiling

BOG Auctions

Datum donderdag 3 juni

NVM makelaar

Boers & Lem

Morgen bereikbaar vanaf 8:30
Bel 053-4335577

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Neptunusstraat

Prijs op aanvraag Veiling bij opbod en afslag