Windmolenbosweg 6081 PE Haelen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

TE KOOP; BEDRIJFSKAVELS GELEGEN OP BEDRIJVENTERREIN WINDMOLENBOS TE HAELEN.

Ligging:
In de gemeente LeudalDirect aan de N273 (Napoleonsweg).
Op korte afstand van de A2 (ca. 10 kilometer) en de A73 (ca. 15 kilometer)

Bestemmingsplan:
Onderstaand de informatie inzake het bestemmingsplan en andere voorwaarden voor huisvesting op
bedrijventerrein Windmolenbos.

Voor de bedrijfskavels gelden de (bouw)voorschriften, conform het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Windmolenbos Haelen.V.2018.12.12, bedrijventerrein Windmolenbos

Het gehele bestemmingsplan is te raadplegen via:

Onderstaand enkele bouwvoorschriften afkomstig uit artikel 4 bedrijventerrein van het
bestemmingsplan Windmolenbos geldend voor de bedrijfskavel:

-Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, hierbij dient rekening
te worden gehouden met de rooilijn en de afstand tot de zijdelingse perceel grenzen.
-Het maximale bebouwingspercentage van de kavel bedraagt 80%
-De afstand tot de zijdelingse perceel grenzen dient minimaal 2,5 meter te bedragen
-Vanwege de aanwezigheid van de hoogspanningsleidingen, dienen de door de
leidingbeheerder opgestelde “veiligheidsvoorschriften voor werken in de nabijheid van
bovengrondse hoogspanningsverbindingen beheerd door Tennet B.V.” in acht te
worden genomen. Het bouwplan dient door Tennet te worden goedgekeurd. Bouwen
onder de hoogspanning vereist nadere eisen aan bouwplannen (o.a. ten aanzien van
brandwerendheid, zie de brochure in de bijlage) hetgeen kostenverhogende maatregelen ten
gevolge heeft. Zie ook hiervoor de veiligheidsvoorschriften van Tennet in de bijlage
-Maximale goothoogte is 8 meter (eventuele vrijstelling is mogelijk, hiervoor dient in overleg
te worden getreden met de gemeente Leudal). Ten aanzien van de maximale goothoogte van
een gebouw in de belemmerde grondgedeelten van kavels gelegen onder de
hoogspanningsleidingen dient altijd in overleg met Tennet de definitieve bouwhoogte te
worden bepaald. Op de verkavelingstekening in de bijlage zijn maximale bouwhoogten
weergegeven, welke door Tennet zijn bepaald
-Ieder bouwplan gelegen onder de hoogspanningsleidingen dient ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan Tennet.
-Hemelwater afkomstig van daken dient op eigen terrein te worden geïnfiltreerd
-Parkeren, laden en lossen dient plaats te vinden op eigen terrein

Beeldkwaliteitsplan:
Voor de bedrijfskavels geldt geen beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Windmolenbos is welstandsvrij.

Grondprijs:
Op de kavel tekening zijn voor kavels gelegen onder de hoogspanning een verdeling gemaakt inzake
het onbelemmerde en belemmerde gedeelte gelegen onder de hoogspanningsmast.

De grondprijs van een onbelemmerde bedrijfskavel of het onbelemmerde gedeelte van een
bedrijfskavel bedraagt € 95,- per m2 exclusief BTW en kosten koper (prijspeil 2018).V.2018.12.12, bedrijventerrein Windmolenbos

De grondprijs van een belemmerde bedrijfskavels of het belemmerde gedeelte van een bedrijfskavel
gelegen onder de hoogspanning, bedraagt € 85,- per m2 exclusief BTW en kosten koper (prijspeil
2018).

Herziening grondprijzen:
Grondprijzen worden jaarlijks per 1 januari herzien.

Nadere informatie zoals bouwvoorschriften, verkoopvoorwaarden en verkavelingstekening kunnen wij u zowel digitaal als per post toezenden. Let wel: verkaveling is in principe flexibel.
De verkavelingstekening is derhalve indicatief en bedoeld om een impressie van de mogelijkheden te geven.
Voor nadere informatie, of voor een toelichting in een persoonlijk gesprek, kunt u contact opnemen met onze afdeling bedrijfsmakelaardij.

Contactgegevens:
De heer D.H. Weyers
Graaf Reinaldstraat 1
6041 XB ROERMOND
Telefoon: 0475 - 335 225
E-mail:

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Maximale bouwhoogte
80 m

Oppervlakten

Oppervlakte
8.500 m² (in units vanaf 2.623 m²)
Perceel
8.500 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Windmolenbosweg

Prijs op aanvraag