Oude Eibergseweg 7161 RN Neede

€ 110 k.k.

Omschrijving

Bedrijventerrein Russchemors te Neede!

Nu reeds volop in beweging! Eerste bedrijven begonnen aan de bouw!

Dit nieuwe bedrijventerrein heeft een totale uitgeefbare oppervlakte van ca. 62.500 m2 ten behoeve van nieuwbouw van bedrijfsobjecten, waarvan reeds diverse kavels zijn verkocht.

Bedrijventerrein Russchemors ligt nabij de nieuw aangelegde N18 voor een perfecte verbinding met de A35 bij Enschede. Hierdoor is er een goede bereikbaarheid ontstaan voor dit nieuw aan te leggen bedrijventerrein. Een perfecte locatie voor ondernemers en toeleveranciers richting Twente en Achterhoek.

Kavels op maat

De ruime kavels worden in bijna elke maatvoering vanaf 1.000 m2 aangeboden en in diverse milieucategorieën. Met toestemming van B en W van de gemeente Berkelland kan er ontheffing worden gekregen tot 10.000 m2
Er is bijna alles mogelijk.
Er is voldoende ruimte om een passende kavel uit te zoeken, die voldoet aan alle mogelijke wensen van de ondernemer. Diverse mogelijkheden voor nieuwbouwontwikkeling voor grote en kleine bedrijven op maat!

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de vestiging van uw bedrijf op Bedrijventerrein Russchemors?
Neem dan direct contact op met ons kantoor!

Het vigerende bestemmingsplan is "Neede Bedrijventerreinen 2011".
Mogelijkheden voor bedrijven, welke behoren tot milieucategorie 3.1, 3.2 en 4.1

Kadastrale gegevens:

Gemeente Neede
Sectie L
Nummer 314

De nieuwe straatnamen voor de nieuw aan te leggen wegen zijn inmiddels bekend:
Russchemorsweg en Veldhoekweg.

Feiten:

- kavels vanaf 1.000 m2, met ontheffing tot 10.000 m2
- flexibele verkaveling
- nabij nieuwe N18
- milieucategorie 3.1/3.2/4.1
- maximale bouwhoogte circa 12 meter
- maximale bebouwing circa 70%
- alle voorzieningen aanwezig
- bouwrijp

- KOOPPRIJS: € 110,00 exclusief btw p/m2 kosten koper

Aanvaarding: in overleg

De infrastructuur is reeds aangelegd.

Zekerheidstelling:
Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Bedrijventerrein Russchemors

Het bedrijventerrein betreft het driehoekig gebied ten oosten van de kern Neede en ten noordoosten van het bestaande bedrijventerrein Wheemergaarden. De begrenzing wordt globaal gevormd door de Oude Eibergseweg aan de zuidzijde, de Munsterjansdijk aan de noordzijde en de Voorste Russchemorsdijk aan de oostgrens. De te koop aangeboden percelen zijn gelegen op de hoek van de Oude Eibergseweg en de Parallelweg en derhalve strategisch gelegen.

Bedrijventerreinen 2011, herziening 2017-1 - Gemeente Berkelland

Bedrijventerrein Wheemergaarden

Ontstaansgeschiedenis bedrijventerrein
Van oudsher was in het dorp Neede verspreide industriële bebouwing aanwezig. Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw hebben de bedrijven zich meer geconcentreerd gevestigd op het toen ontwikkelde bedrijventerrein Wheemergaarden. Dit terrein ligt tegen de kern Neede, daar waar van oorsprong al enige bedrijvigheid was gevestigd vanwege de aanwezige
spoorlijn en station.
De bedrijfsmatige ontwikkeling werd in belangrijke mate bepaald door de voor bedrijven gunstige ligging van het gebied, waarbij de directe nabijheid van het dorp, de aanwezige spoorlijn en de optimale verkeersontsluiting voor het autoverkeer belangrijke factoren vormden.
Van oorsprong richtten de bedrijven zich in Neede, net als in Twente, op de textiel- en kledingindustrie. Met de groei van de werkgelegenheid, voornamelijk buiten de textielindustrie, ontstond een grote vraag naar bedrijventerreinen. Het terrein in Neede is opgezet om allerlei soorten bedrijven mogelijk te maken. Het huidige beeld laat ook zien dat veel verschillende soorten bedrijven aanwezig zijn: bedrijven van meer ambachtelijke aard, zoals garagebedrijven, transportbedrijven en industriële bedrijven, gericht op productie.

Functionele structuur
Het bedrijventerrein is vrij monofunctioneel. Alleen aan de Oude Eibergseweg (bebouwingslint aan de oostzijde) en langs de randen van het terrein treft men andere functies aan als woningen en een enkele voorziening.
Bebouwing ruimtelijk ingepast door de aanleg van groenstroken.

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur wordt bepaald door de functionaliteit. Voor een bedrijventerrein is het vooral van belang dat dit logisch is ingedeeld en dat sprake is van een goede ontsluiting.
Met de ligging dicht bij de Eibergseweg (N823) en de Haaksbergseweg (N315) is een voldoende verkeersafwikkeling mogelijk. De Parallelweg vormt hierbij een belangrijke interne ontsluitingsweg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 110 kosten koper
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte
62.500 m² (in units vanaf 1.000 m²)
Perceel
62.500 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Oude Eibergseweg

€ 110 k.k.