Carbatinastraat 5 6515 GM Nijmegen

€ 408.375 v.o.n.

Omschrijving

Adres:
Carbatinastraat 5 (bouwkavel), 6515 GM te Nijmegen

Algemeen/ligging:
Momenteel wordt er in gezamenlijke ontwikkeling een werkpark ten noorden van het woonpark de Boomgaard ontwikkeld. Bedrijven met de functie kantoren, medisch en maatschappelijke doeleinden vormen een goede aanvulling op de woonfunctie in het aangrenzende gebied. Zowel links als rechts van de Griftdijk leidt een dergelijk park met kleinschalige bedrijfsgebouwen tot een betere menging van wonen en werken in het gebied en tot verbetering van het voorzieningenniveau.

Op dit moment is er nog één bouwkavel beschikbaar ter grootte van 1.485 m², gelegen op de prominente zichtlocatie aan de rotonde.

Het werkpark is door zijn goede bereikbaarheid vanuit Nijmegen en Elst een ‘voorpost’. Een belangrijke kwaliteit van de locatie is de ligging in de overgang van stad en land.

Het kantorenpark/werkpark is een stedenbouwkundige afronding van het aangrenzende ‘woonpark Oosterhout’. Het werkpark is via de Zegelringstraat tegelijk ook de entree naar deze achterliggende woongebieden, zodat het niet als ‘geheel op zichzelf staand’ zal worden ervaren.

Andere gebruikers op het werkpark zijn o.a. polikliniek CWZ-ziekenhuis, diverse eerste lijn zorgverleners, verloskundige praktijk Partus, Fysiotherapie de Oversteek, Handencentrum Oosterhout, Podotherapie Oosterhout, dierenkliniek De Waalsprong en Recrateam.

Perceeloppervlakte:
Perceel: Perceelgrootte Aandeel in semi-openbaar gebied
F 1.485 m2* 19,2%

* naast het perceel koopt men tevens een aandeel in het semi-openbaar gebied, waar zich ook de parkeerplaatsen bevinden. Het perceel betreft perceel gemeente Nijmegen, sectie D, nummer 2355 en groot 8.198 m².

Bestemming
De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. kleinschalige kantoren, praktijkruimten en maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat nieuwe geluidsgevoelige functies alleen zijn toegestaan voor zover voldaan wordt aan de Wet geluidhinder;
b. wadi's, water en waterstaatswerken, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals duikers, kunstwerken en overbruggingen;
c. bijbehorende voorzieningen, zoals verhardingen, parkeer-, groen- en sport- en speelvoorzieningen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Parkeren:
Het parkeren wordt geconcentreerd langs de Carbatinastraat en op enkele, door hagen omsloten, parkeerplekken. Een informeel vormgegeven route leidt langs de gebouwen, dit is vooral een route voor langzaam verkeer.

Per perceel worden de navolgende parkeerplaatsen toebedeeld, welke in de koopsom zijn inbegrepen:
Perceel F: 23 parkeerplaatsen

Koopsom:
Perceel F: Koopsom € 408.375,- V.O.N. (€ 133,50 per m² inclusief metrage aandeel mandelig terrein)

Bovengenoemde koopsom is exclusief BTW.

Koopovereenkomst:
Middels een koopovereenkomst met hieraan gekoppeld een aanneemovereenkomst.

Zekerheidstelling:
De borgstelling bedraagt 10% van de koopsom. Deze dient als zekerheid door koper, vóór de in de koopakte genoemde datum, te zijn afgegeven in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie.

Aanvaarding:
In overleg, op korte termijn mogelijk.

Bijzonderheden:
Eventuele kooptransacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 408.375 vrij op naam
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 430.890 vrij op naam
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Mogelijke functie(s)
Zorginstelling
Bebouwingsmogelijkheid
Kantoorruimte
Maximale bouwhoogte
13 m

Oppervlakten

Oppervlakte
1.485 m² (in units vanaf 900 m²)
Perceel
1.485 m² (in units vanaf 900 m²)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Carbatinastraat 5

€ 408.375 v.o.n.