Zijlweg 9 A + B 2051 BA Overveen

Prijs op aanvraag

Omschrijving

BOUWKAVEL VOOR MAXIMAAL 4 WONINGEN

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Sinds 1793 is aan de Zijlweg 9a en 9b te Overveen gevestigd aannemingsbedrijf Rijnierse. Voor de inmiddels derde generatie is het tijd om het aannemingsbedrijf meer ruimte te geven en kansen te bieden voor de vrijkomende ruimte aan de Zijlweg. Het terrein, globaal gelegen achter de percelen aan de Zijlweg 3 t/m 13 te Overveen en ten Westen
begrensd met de achterzijde van de Bloemendaalseweg, ten Noorden grenzend aan de nieuwbouwwoningen van Bijduinhof en ten Oosten grenzend aan Huize Tetterode.
Het terrein omvat (inclusief de toegangsweg) ca 1.301 m² en bestaat nu nog uit twee gebouwen met een gezamenlijk bouwvlak van ca. 495 m².

MOGELIJKHEDEN:
Het terrein heeft een bedrijfsbestemming, echter verkoper heeft bepaald dat bij verkoop de bedrijfsactiviteiten gestaakt dienen te worden en ook niet meer mogen terugkeren.
Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid voor de bouw van maximaal 4 woningen. Het bebouwen met één of twee woningen behoort ook tot de mogelijkheden.
De toegestane volumes bedragen; een goothoogte van 7m en een nokhoogte van 11 m en een gezamenlijk bouwvlak van maximaal ca. 495 m².

OBJECT:
Het object zal worden verkocht en geleverd vrij van huur of gebruiksrechten in de staat waarin het zich thans bevindt. Het uit te geven perceel bedraagt totaal 1.301 m², of zo groot als na kadastrale meting zal blijken. Het terrein omvat drie kadastrale percelen en is bebouwd met twee bedrijfsobjecten Zijlweg 9a van ca. 314 m² BVO en Zijlweg 9b van
ca. 181 m².

• Bloemendaal, sectie E, nummer 2641 (voorlopig), groot 11 are en 86 centiare (of zo groot als na kadastrale meting zal
blijken).
• Bloemendaal, sectie E, nummer 2310, groot 50 centiare.
• Bloemendaal, sectie E, nummer 2449, groot 65 centiare.

VERKOOP VOORWAARDEN
• Het object zal worden verkocht en geleverd vrij van huur of gebruiksrechten in de staat waarin het zich thans bevindt.
• Verkoper verkoopt volgens het “as-is-where-is” principe wat inhoudt dat koper het verkochte aanvaardt in de
bouwkundige-, technische-, juridische-, fiscale- en milieukundige staat waarin het zich op de leveringsdatum bevindt,
leeg, vrij van huur of gebruik.
• Verkoper garandeert niet meer dan dat hij bevoegd is tot levering.
• Koper krijgt de gelegenheid om onderzoek te doen naar alle voor koper relevante aspecten en vrijwaart de verkoper
voor elke aansprakelijk.

VERKOOP PROCEDURE:
Alle beschikbare gegevens zullen worden ondergebracht in een digitale dataroom.
Geïnteresseerden kunnen via de makelaar toegang krijgen tot deze dataroom.
Uitsluitend op afspraak zal er gelegenheid worden gegeven het object te bezichtigen.
Geïnteresseerden kunnen hun bieding uitbrengen door gebruik te maken van het biedingsformulier. In principe geldt een uiterste termijn waarop de bieding moet zijn ontvangen van 7 mei 2021. Verkoper behoudt zich het recht voor deze termijn te verlengen dan wel in te korten. Geïnteresseerden die zich via de makelaar hebben gemeld en de toegang tot de dataroom hebben verkregen, zullen van eventuele wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

DATAROOM:
Bovenstaande informatie is gebaseerd op door verkoper verstrekte gegevens en dient vertrouwelijk behandeld te worden. Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V. is niet aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van de verstrekte gegevens.
Het tot stand komen van een transactie geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van goedkeuring door verkoper.

In de dataroom zullen onder meer doch niet limitatief de volgende stukken worden verstrekt:
• de prospectus;
• het biedingsformulier;
• een concept koopovereenkomst;
• verkooptekening;
• kadastrale uittreksels en het kadastrale plan;
• de aktes van verkrijging;
• een uittreksel uit het bestemmingsplan;
• foto’s en video’s van het terrein, de opstallen en de omgeving;
• informatie met betrekking asbest onderzoeken en bodemonderzoeken.

DE LEVERING:
Vanaf het moment dat de koopovereenkomst niet meer voor ontbinding vatbaar is, behoudens op grond van de WVG, zal de juridische en feitelijke levering binnen uiterlijk 12 maanden plaatsvinden op aanwijzen van de verkoper doch niet eerder dan binnen drie maanden tenzij koper hierin instemt. De opstallen zullen leeg worden opgeleverd. Het omliggende terrein zal leeg worden opgeleverd. Bomen, beplantingen en verhardingen worden niet verwijderd. De levering zal worden verzorgd door notaris Mr.J.Ch. Janssens, gevestigd te Overveen aan de Korte Zijlweg 3 (2051 BD). [023 541 00 00 /

OVERIGE INFORMATIE:
• Koopovereenkomst:
Binnen een week na tot stand komen van de koopovereenkomst werken partijen mee aan het doen opstellen en
ondertekenen van de koopovereenkomst. Deze koopovereenkomst wordt door de verkopende makelaar opgesteld
conform de concept koopovereenkomst NVM aangevuld met de bepalingen uit de bieding voor zover door verkoper
aanvaardt. In de koopovereenkomst zal tevens worden opgenomen te vestigen erfdienstbaarheden en kwalitatieve
verplichtingen.
• Zekerheden:
Binnen twee weken na tot stand komen van de koopovereenkomst zal koper een waarborgsom of bankgarantie stellen
gelijk aan 15% van de koopsom.
• Boetes:
In de koopovereenkomst zullen gebruikelijke bepalingen worden opgenomen m.b.t. ingebrekestelling, boetes en of
schade bij niet nakomen. De boete bij niet nakomen wordt gesteld op 15% van de koopsom.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend op afspraak.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
6 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
1.301 m² (in units vanaf 1.300 m²)
Perceel
1.301 m² (in units vanaf 1.300 m²)

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Zijlweg 9 A + B

Prijs op aanvraag