Prinses Beatrixweg 8 7433 DB Schalkhaar

Prijs op aanvraag

Omschrijving

2 Herontwikkelingslocaties te Schalkhaar

In opdracht van onze opdrachtgever, Stichting De Parabool, verkopen wij een tweetal herontwikkelingslocaties te Schalkhaar,

De locaties

Het betreft een tweetal locaties, plaatselijk bekend als:

- Colmschaterstraatweg 6A-8 te Schalkhaar, totaal groot 3.547 m², met opstallen
- Prinses Beatrixweg 8 te Schalkhaar, totaal groot 5.200 m², met opstallen

Beide locaties zijn gelegen te midden van een woonomgeving in Schalkhaar en momenteel in eigendom van en in gebruik door de Stichting De Parabool.

Herontwikkelingspotentie

Verkoper en de gemeente Deventer zijn een intentieovereenkomst overeengekomen waarin de gemeente heeft gesteld bereid te zijn medewerking te willen verlenen aan een herbestemming/herontwikkeling van de locaties. Hiervoor is reeds een vrijblijvende locatiestudie door partijen uitgevoerd. Koper zal de intentieovereenkomst integraal en onvoorwaardelijk overnemen. Koper en gemeente Deventer zullen vervolgens een Nota van Uitgangspunten opstellen en vastleggen op basis waarvan een herontwikkeling mogelijk is.

Huidige bestemming

Bij de gemeente Deventer vallen de percelen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Digitalisering Analoge Bestemmingsplan’. De huidige bestemming van het perceel is: ‘Maatschappelijk’.

Algemeen

Indien u interesse heeft, kunt u via een verzoek per e-mail aan aanmelden voor meer informatie. U ontvangt van ons een deelnameverklaring.
Na ontvangst van de getekende deelnameverklaring, krijgt u toegang tot de online dataroom die voorzien is van alle relevante informatie en documentatie

Bezichtiging

Eventuele bezichtiging van de objecten is mogelijk, echter uitsluitend op afspraak en in het bijzijn van de makelaar.

Kijkdag 1: zaterdag 22 mei 2021 van 10.00 uur – 14.00 uur
Kijkdag 2: zaterdag 12 juni 2021 van 10.00 uur – 14.00 uur

Protocol

De verkoop zal openbaar en bij inschrijving geschieden.
Het inschrijfformulier met vereiste bijlagen dient uiterlijk 1 augustus 2021 om 12.00 uur, ten kantore van Smalbraak Notarissen, Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, ingeleverd te zijn of per aangetekende post te zijn ontvangen.
De inschrijfformulieren worden op 1 augustus 2021 na 12.00 uur in een besloten bijeenkomst van Smalbraak Notarissen, Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer en Verkoper, geopend.
Vervolgens zal Rodenburg Bedrijfsmakelaars Deventer, namens verkoper de deelnemers informeren over het verloop van de procedure.

Overdrachtsdatum en wijze van oplevering

Verkoper wenst de locaties tot uiterlijk 01 januari 2024 te gebruiken. Juridische levering zal 3 maanden na gunning plaatsvinden of zoveel eerder of later als partijen overeen komen.
Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is'. Koper vrijwaart verkoper van alle zicht- en onzichtbare gebreken. In de basis wordt geleverd met overdrachtsbelasting. Verkoper is bereid mee te werken aan een eventuele fiscale optimalisatie ten behoeve van koper.

Voorbehouden

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van finale- en bestuurlijke goedkeuring van onze opdrachtgever Stichting De Parabool, eventuele goedkeuring voor de verkoop het CsZ (College sanering Zorginstellingen) en de gemeente Deventer.
De verkoper houdt zich het recht van gunning dan wel niet-gunning zonder opgaaf van redenen voor. Tevens houdt verkoper zich het recht voor de percelen onderhands te verkopen.
Een overeenkomst komt tot stand indien overeenstemming is bereikt over zowel de koopsom als de bijkomende voorwaarden middels een getekende koopovereenkomst.
Uitsluitend onvoorwaardelijke biedingen (met uitzondering van een financieringsvoorbehoud) worden in behandeling genomen.

Communicatie

Inzake alle communicatie en vragen in relatie tot deze percelen en informatie kunt u zich richten aan Rodenburg Bedrijfsmakelaars:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars
Mr H.F. de Boerlaan 32
7417 DB Deventer
+31 (0)570-745245

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
2 weken
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Mogelijke functie(s)
Zorginstelling
Bebouwingsmogelijkheid
Overige

Oppervlakten

Oppervlakte
5.200 m²
Perceel
5.200 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Prinses Beatrixweg 8

Prijs op aanvraag