Savelveld 6039 SB Stramproy

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Omschrijving

Ligging
Op het industrieterrein Savelveld wordt een bouwkavel industriegrond verkocht, gelegen aan de straat Savelveld. De kavel is gelegen op het plaatselijke industrieterrein Savelveld in het dorp Stramproy en is omringd door de bebouwde kom die bestaat uit woningen en bedrijventerreinen. Een mooie locatie dichtbij de N292 die aansluit op de A2 bij Weert.

Stramproy
Stramproy is een kerkdorp dat vlakbij de Belgische grens ligt. Het is een voormalige gemeente in Limburg. In 1998 is de gemeente in het kader van de gemeentelijke herindeling opgeheven en toegevoegd aan het grondgebied van de gemeente Weert. In Stramproy wonen circa 5.100 mensen. Stramproy ligt circa 7 kilometer ten zuiden van Weert en circa 20 kilometer ten westen van Roermond. De grens met Belgisch Limburg is op enkele kilometers afstand.
Industrieterrein Savelveld is onlangs gerevitaliseerd. Samen met de ondernemers en dankzij een financiële bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Limburg is het terrein in de jaren 2006 tot 2011 opgewaardeerd. De ontsluiting, de bereikbaarheid en de sociale veiligheid hebben de nodige aandacht gekregen. Met de revitalisering is het karakter van een modern gemengd bedrijventerrein versterkt. Savelveld voldoet weer aan de huidige en toekomstige vestigingseisen van bedrijven. Industrieterrein Savelveld heeft de KVO-B status.

De totale oppervlakte van het terrein is bruto ongeveer 25 hectare. Netto behelst het gebied ruim 23 hectare.
Momenteel zijn er ruim 20 bedrijven gevestigd waar ongeveer 500 personen werkzaam zijn.

Het terrein huisvest bedrijven actief op het gebied van zinkbewerking, ambachtelijke nijverheid, bouwnijverheid, handel, transport en machinebouw. Voorbeelden zijn: Weert Groep, Palmen Timmerfabriek en CPS Engineering.

Industrieterrein Savelveld ligt noordelijk van Stramproy. Het gebied wordt via de gelijknamige weg (Savelveld) ontsloten naar de Maaseikerweg. De grens met België ligt zuidelijk op 2 kilometer afstand.

Nadere omschrijving kavel
De kavel heeft een oppervlakte van 6.227 m2. De kavel is bestemd voor bedrijventerrein en is gesitueerd aan de weg Savelveld ter hoogte van nummer 25 in Stramproy.

De kavel wordt rondom omgeven door bedrijventerreinen en woningen. Aan de noordkant liggen agrarische percelen.

De bestemming van het perceel is "Bedrijventerrein". De grond is bestemd voor bedrijven of bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 2. Het bouwvlak mag voor maximaal 80% worden bebouwd. De goothoogte van de bebouwing mag niet meer bedragen dan 6 meter en de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 meter.

Kadastrale beschrijving
Gemeente Stramproy
Sectie D
Nummer(s) 5719
Grootte 6.227 m2

Aantekening Kadaster:
Geen aantekening.

Bestemmingsplan
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ van de gemeente Weert. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 26 juni 2013 door de gemeenteraad en is op 25 juni 2014 onherroepelijk verklaard.

Het perceel heeft de enkelbestemming ‘Bedrijventerrein’ en de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie-middelhoog’. Tevens heeft het de functieaanduiding ‘bedrijf van categorie 2’ en gebiedsaanwijzing ‘gezoneerd industrieterrein artikel 27.2’ en deels aan de zuidwestzijde van het perceel de functieaanduiding ‘groen’.

Bedrijventerrein
De voor bedrijventerrein aangewezen gronden zijn bestemd voor: Bedrijven opgenomen in milieucategorie 2 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf van categorie 2’.
De maximum bouwhoogte op dit perceel is 8 meter en de maximum goothoogte is 6 meter. Het bouwvlak mag voor maximaal 80% worden bebouwd. In de bijlage wordt het bouwvlak weergegeven.
Een bedrijfswoning is niet toegestaan omdat het perceel niet de aanduiding ‘bedrijfswoning’ heeft.

Archeologie middelhoog
De voor ‘Waarde-Archeologie middelhoog’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

Gezoneerd industrieterrein
Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'gezoneerd industrieterrein' zijn de gronden aangewezen als een industrieterrein zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Groen
Het betreft het behoud, herstel en ontwikkeling van het structureel groen, ter plaatse van de aanduiding 'groen'.

Levering
De kavel wordt kosten koper geleverd. De kosten voor de btw, het kadastraal tarief, de notariskosten en overige aan de levering van het verkochte verwante kosten zijn voor rekening van de koper. De kosten voor de hypotheekakte en de afsluitprovisie zijn eveneens voor rekening van de koper.
De feitelijke levering: Is nader te bepalen in onderling overleg.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte

Oppervlakten

Oppervlakte
6.227 m²
Perceel
6.227 m²

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Savelveld

Prijs op aanvraag