• Verkocht

Spijksedijk 6917 AC Spijk (Gem. Zevenaar)

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
9 november 2018
Verkoopdatum
10 juni 2021
Looptijd
31 maanden

Omschrijving

TE KOOP

Spijksedijk, Tolkamer/Spijk Fabriek/bedrijfslocatie

Het gebied direct grenzend aan de Rijn, met een loswal met op- en overslagkade biedt uitstekende
mogelijkheden voor transport per schip voor de aanwezige bedrijven.
Het gebied biedt kansen en mogelijkheden om een ruimtelijke structuur te verkrijgen die recht doet
aan de ligging aan de Rijn.
De waternabijheid van het terrein en daarmee de mogelijkheid van transport per schip ten
behoeve van de productie (aanvoer van goederen, grondstoffen etc.. alsmede afvoer daarvan) van
de aanwezige bedrijven vormt voor de provincie Gelderland een belangrijk beleidsuitgangspunt om
dit bestemmingsplan te ondersteunen. Op het terrein zal is logische verkaveling ontstaan
met adequate ontsluitingen in landschappelijke inpassing.
Dat voor de toekomst een kader kan bieden voor ontwikkeling van duurzame en watergebonden bedrijfsactiviteiten rekening houdend met de specifieke ligging aan de Rijn en de daar aanwezige landschappelijke waarden.

1. Bedrijfslocatie cat. 4.2 ca. 35.870 m², eventueel extra aankoop 15.000 m² met bestaande loodsen en kantoren.

De kavels worden opgeleverd:
- Exclusief omgevingsvergunning opstallen
- Geen Nuts aansluitingen
- Keuze overdracht belasting of BTW

Bestemming:
Het object valt onder bestemmingsplan “Bedrijventerrein Spijksedijk 2016
Gemeente Rijnwaarden” met bestemming ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 4': bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; met uitzondering van bedrijven zoals bedoeld in bijlage I,
onderdeel D van het Bor en met uitzondering van bedrijven en activiteiten zoals opgenomen in
kolom 1 van onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage;. Daarnaast kan het bevoegde gezag middels een omgevingsvergunning nog afwijken tbv “ander soort bedrijf zijnde geen steen en/of pannen fabricage.

Ruim voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Opleveringsniveau
De ruimte zal leeg worden opgeleverd in de huidige staat.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom.

Aanvaarding
In overleg.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
9 november 2018
Status
Verkocht
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Bouw

Hoofdfunctie
Bouwgrond
Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Maximale bouwhoogte
20 m

Oppervlakten

Oppervlakte
51.522 m² (in units vanaf 10.000 m²)
Perceel
51.522 m²
Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.