Oud Ferdinandusdijk 4566 RK Heikant

Price on request

Description

Omschrijving
De Westelijke Land- en Tuinbouwmakelaars bieden aan:

Een paardenlocatie te Absdale, aan de Oud-Ferdinandusdijk te Heikant, bestaande uit een vrijstaande stal met 9,5 paardenboxen, paardenbak, een mestplaat, weiland opgedeeld in 3 weides en nog een schuilstalletje nabij de Tarweweg aan de andere zijde van de locatie. Hier wordt de paardenliefhebber gelukkig. Deze locaties komen niet vaak te koop

Ligging
Het geheel is gelegen te Absdale (Heikant) te midden in een landschap van grotere en kleinere vrijstaande woningen en boerderijtjes in het oosten van Zeeuws Vlaanderen.

De ligging is circa 3 kilometer ten westen van de stad Hulst.

Paardenstal
De stal is groot 15 m lang x 12 m breed= circa 180 m2.
De goothoogte bedraagt circa 2,80 m. De nokhoogte bedraagt circa 3,80 m.

In de stal zijn in totaal 9 en een halve paardenbox gesitueerd: 5 boxen in een rij over de gehele lengte tegenover 4,5 box. Vanaf de buitenzijde is een opslagruimte bereikbaar welke eventueel ook als extra box gebruikt kan worden.

Het geheel is opgetrokken uit gevels van halfsteens metselwerk buitenblad, met een betonblokken binnenblad. De gemeniede stalen constructie bevindt zich deels tussen het metselwerk. Het dak is gedekt met asbestcementgolfplaten rustend op een gemenied stalen spantwerk met gordingen.

De stal is toegankelijk via drie houten half openslaande deurensets in de kopse gevels. De vloer is van betontegels. In de stal zijn 9 boxen en één kleine box elk voorzien van water.

Er zijn aansluitingen op water en elektra.

Paardenbak
Op het perceel is een bak gerealiseerd met een afmeting van 20 m x 40 m, met een houten omranding.

Mestplaat
Links van het erf ligt een betonnen mestplaat groot circa 18 x 6 m = circa 108 m2.

Weiland
De weilanden beslaan een en totale oppervlakte van 2.58.10 ha, na aftrek van circa 0.26.00 ha toegerekend aan het erf en ondergrond gebouwen en de nader omschreven paardenbak.
Het betreft een bont perceel met diverse grondsoorten. Het is ongeveer 157 m diep en 144 m breed aan de voorzijde. Het perceel is ontsloten aan de Oud Ferdinandusdijk en aan de Tarweweg.

Het perceel is opgedeeld in diverse weilanden voor paarden voorzien van palen en draad. Het schrikdraad apparaat is in de schuur aanwezig.
Enkele palen zijn aangevreten door de paarden (slechte paardengewoonte).

De grondsoort volgens de bodemkwaliteitkaart is van noord naar zuid bekeken als volgt:
Mn 15/25 Ap kalkrijke lichte zavel profiel 5 op pleistoceen zand overgaand in CHn21 leemarm / zwak lemig fijn zand, overgaand in hln21 zaveldek op leemarm/zwaklemig fijn zand en Mn 12 Ap kalk zavel profiel op pleistoceen zand.

Volgens de kaart van de provincie is er mogelijk sprake van zoetwatervoorkomend in de ondergrond waardoor er wellicht een bron geslagen kan worden. Echter is er geen garantie dat er water onder het perceel is gelegen voor watertoevoer. De kaart slaat niet overtuigend groen uit op deze locatie. Op circa 200 meter afstand is wel een waterbron geslagen.

Schuilstal
Op het weiland staat nog een schuilstal in matige staat ter grootte van circa 15 m² (5 m x 3 m). Deze stal staat inmiddels meer dan 40 jaar op deze locatie en bestaat een asbestcementgolfplaten dak, halfsteensmuren en houtwerk.

Milieuvergunning
Niet aanwezig, het betreft hobbymatig gebruik.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied Hulst van de gemeente Hulst d.d. 16 mei 2013.
De bestemming is:
- enkelbestemming Wonen
- maatvoering maximum goothoogte 4 m
- maatvoering maximum aantal wooneenheden 2
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Omzetbelasting
Niet van toepassing.

Overdrachtsbelasting
Een koper dient rekening te houden met een tarief overdrachtsbelasting groot 8%, tenzij het wordt gekocht voor agrarische doeleinden, zoals hieronder omschreven.

Een koper die koopt voor agrarisch gebruik kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren. Ondergrond gebouwen en gebouwen zijn belast met 8% overdrachtsbelasting.

Oplevering
In overleg met de eigenaar. Op korte termijn behoort tot de mogelijkheden.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
2 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Horse farm
Building type
Resale property
Horse boxes
9
Fencing
Wood

Cadastral data

HULST N 853
Cadastral map
Ownership situation
2 ha 84 a 10 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Oud Ferdinandusdijk

Price on request