Gevlochtsebaan 5725 RD Heusden (Gem. Asten)

Price on request

Description

Gelegen in het Glastuinbouwgebied van Asten-Heusden bieden wij u een kavel van ca. 9,69.00 ha aan ten behoeve van nieuwbouw van een glastuinbouwcomplex. Het gehele perceel is bestemd als Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1. De mogelijkheid bestaat om de naastgelegen (burger)woning op ca. 0,80.00 ha mee te kopen.

ALGEMEEN
Oppervlakte: ca. 9,69.00 ha
Bestemming: Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1
Aanvaarding: in overleg
Vraagprijs: op aanvraag

BESTEMMINGSPLAN
De locatie is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Asten, vastgesteld door de Raad van de gemeente Asten op 18 april 2017 en heeft daarin de bestemming: Agrarisch – Glastuinbouwgebied 1
met aanduiding:
-Gebiedsaanduiding overige zone – concentratiegebied glastuinbouw
-Gebiedsaanduiding overige zone – urgentiegebied

KADASTRAAL
Kadastraal bekend gemeente Asten, sectie P, nummer 360 (ged.), groot ca. 9,69.00 ha

NUTSVOORZIENINGEN
Op het perceel zijn momenteel geen nutsvoorzieningen aanwezig. Deze dienen nog gerealiseerd te worden. Globale prijsopgave is beschikbaar.

WET NATUURBESCHERMING:
Er is momenteel geen vergunning aangevraagd of verleend in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij het verwarmen van kassen kan er door de emissie van NOx mogelijk sprake zijn van vergunningplicht in het kader van de Wet natuurbescherming.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Horticulture/market gardening farm (greenhouse farming)
Building type
Resale property
Greenhouses
0 m² (year of construction 2018)

Surface areas

Total area
9 ha 69 a 0 ca
House plots
9 ha 69 a 0 ca
Type of cultivation
Other
Drainage
No

Cadastral data

ASTEN P 360
Cadastral map
Ownership situation
9 ha 69 a 0 ca (part of parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Gevlochtsebaan

Price on request