Eerste Molenweg 6 4741 RW Hoeven

Price on request

Description

Melkveehouderijbedrijf 285 melkkoeien, 212 stuks jongvee. 45.81.50 ha. eigendomsgrond.
Gebouwd vanaf 1984 t/m 2014.

Algemene informatie Hoeven
Hoeven is een dorp in de gemeente Halderberge in de Provincie Noord-Brabant. In Hoeven is er elke week een markt en er zijn enkele winkelvoorzieningen. Er is een grote Albert Heijn. Er is een basisschool. Voor een groter winkelgebied kunt u naar Etten-Leur, Breda etc.

Recreatiepark Splesj, PKN-kerk Oudenbosch, Katholieke kerk in Hoeven. De trein vanaf station Etten-Leur (8km), Oudenbosch (5km).

Woonhuis bj. 1984, afmetingen 9,80 x 8,34. Muurplaathoogte 4,20, nokhoogte 8,37/ 4 x 6,80.
Totale inhoud ca. 675m³.
Gebouwd van steen spouwmuur, begane grond en eerste verdiepingsvloer beton,
tweede verdiepingsvloer hout. Hard houten kozijnen en dubbel glas, geïsoleerd pannen dak.
Indeling: hal met entree, meterkast, garderobe, kantoor, woonkamer, woonkeuken, bijkeuken, met toiletten, achter uitgang naar buiten.
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, vaste kast ruimte, badkamer met douche en dubbele wasbak, tweede toilet, ruime berging, tweede verdieping bereikbaar d.m.v. vlizotrap in gebruik als berging.

41 nuchtere kalverplaatsen op betonplaat.

Loods bj. 1984, afmeting 36 x 12 meter = 432m².
Gebouwd van gegalvaniseerde spanten, houten achterwand, stenen topgevel, asbest cement golfplaten dak, voorzien van klinkervloer. Ingericht voor garage, werktuigenberging, duivenhok, 60 stuks jongvee op stro.

Jongveestal bj. 2009, afmeting 20 x 15 meter = 300m², 1,50 meter steen, damwandprofielwand, golfplaten dak, ingericht voor 28 stuks jongvee, 6—10 maanden met boxen, roostervloer, put inhoud ca. 100m³, ca. 150m² ruwvoeropslag.

Jongveestal bj. 1984, gebouwd van steen, ABC-golfplaten dak, zijwanden open, ingericht met 129 boxen van 10 – 24 maanden op roosters, putinhoud ca. 800m³.

Potstal bj. 2010, afmeting 26,50 x 15 meter = 400m². Voorgevel 2 meter steen, zeil damwand profiel nok.
Capaciteit ca. 25 stuks droogvee.
Voerpad geheel aan de buitenzijde.

Ligboxenstal bj. 2014, afmeting 110 meter lang, 20,90 breed met luifel erbij 26,50 breed.
Ingericht met 230 grootveeboxen, boxlengte 2,50 meter. Buitenvoergang 3,80 meter rooster, 2 rijen boxen, 3 meter rooster, 2 rijen boxen, 3,80 roosters, buitenvoergang, wachtruimte. Capaciteit 110 stuks met elektrisch opdrijfhek.
Melkstal 2x 18 stands Rapid-Exit Swing over bouwmatic, bj. 2012.
Separatieruimte 8,5 x 8/strohok 9 x 8,80.
Technische ruimte, appartement, mestkelders 2,30 netto, diepte inhoud ca. 4.400m³.

Melktank Serap, type bulk, inhoud 30.000 liter, bj. 2014.

Er vindt een mestscheiding systeem plaats in deze stal. Wat overeenkomt met gier welke door de gaatjes van de roosters gaat.
Vervolgens wordt de combinatie van stro en mest middels de mestschuif naar achteren toe afgevoerd. Middels meenemers en transporteur op de ruige mestopslag gebracht. De mestput onder de stal wordt benut voor de gieropslag en vuil water opslag vanaf het erf/ruwvoer opslag.
Het schone water gaat middels rioleringsstelsel naar het oppervlaktewater.

Mestbazin bj. 2002 afmeting 54 x 14 meter = 756m².
Inhoud 1.200m³ dunne mest is te mixen.

Ruwvoeropslag/sleufsilo/kuilplaten:
Sleufsilo bj. 1983 afmeting 32 x 8,5 meter = 272m² x 1,20.
Gestorte silo, betonvloer is voorzien van rubber vloer.

Kuilplaat bj. 1983, straatwerk 2014. Afmeting 57 x 18 meter = 1.026m².

Sleufsilo bj. 2006/2009 afmeting 36 x 11,5 = 414m² x 1,75, achterkant dicht.
Keerwanden met betonnen vloer.

Sleufsilo bj. 2012, afmeting 42 x 12,5 meter = 525m² x 1,70.
Één zijwand is 36 meter lang, keerwanden beton, vloer asfalt.

Sleufsilo bj. 2014, afmeting 43 x 8,5 meter = 370m² x 1,35.
Keerwand beton, klinkervloer.

Sleufsilo bj. 2014 afmeting 24 x 10 = 240m² x 1,35.
Keerwand beton, klinkervloer.

Stro opslag afmeting 20 x 10 = 200m² x 1,35
Keerwandbeton, folie dak.

Ruige mestopslag 40 x 20 meter = 800m² x 2.
Vloer vloeistofdichte betonvloer met vocht doorlatende tussenwand. Één zijwand is 32 meter lang.

Grond:
Ondergrond woonhuis en tuin ca. 1.000m² voorzien van een inrit vanaf de openbare weg.

Ondergrond bedrijfsgebouwen en erf ca. 19.000m² voorzien van een gedeelde inrit privé en een tweede inrit bedrijf.

Cultuurgrond rondom de gebouwen, doorsneden door een tweetal zeer rustige wegen. Vierde Molenweg – Brede Molenweg en de A-B weg.
Ca. 43.81.50 ha.

Grondsoort:
Klei op zand, klei op veen op zand.
Voor de percelen gelegen over de eigen weg nummer 486 wordt een erfdienstbaarheid van weg gevestigd voor de bereikbaarheid.

Voor overzicht kadastrale gegevens zie brochure.
De gemeten maat van dit eigendom is volgens de eigenaar/RVO 43.11.00 ha.

Nutsvoorzieningen:
Water, propaangas, elektra 220/380 Volt 2 aansluitingen, gemeentelijke IBA (Individuele Behandeling van Afvalwater), telefoon, glasvezel.

Betalingsrechten:
De op de grond rustende betalingsrechten behoren bij het geen wordt verkocht.

Fosfaatrechten:
Rundveefosfaatrechten bruto 13.994,13 kg, netto 11.195 kg.

Bestemming:
Het object is gelegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Halderbergen, Parklaan 15, Postbus 5, 3730 AA Oudenbosch. E-mail: , telefoonnummer 0165 390 500. Het bestemmingsplan is buitengebied Halderbergen, de bouwblokinvulling agrarisch met landschapswaarden. Alle bestaande bebouwing staat in het bouwblok wat vanaf 22 september 2011 van toepassing is bij de herziening bestemmingsplan buitengebied.
Op een deel van de grond is waarde archeologie 2 van toepassing. En op een deel is de enkelbestemming agrarisch van toepassing.
Voor uitgebreide informatie kijk op ruimtelijkeplannen.nl.

Milieuvergunning:
Deze is volgens de huidige standaard verleend op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet (WABO) d.d. 8 oktober 2015. Voor 285 melkkoeien en 212 stuks jongvee.

NB-vergunning:
Er is voor het bedrijf op 27 augustus 2015 door GS van Noord-Brabant een vergunning verleend volgens de natuurbeschermingswet voor het houden van 285 melkkoeien 720 uur per jaar buiten en 212 stuks jongvee tot 2 jaar.
Dit komt overeen met 3818,9 kg Nh3. (Ammoniak)

Veestapel:
250 melkkoeien
130 stuks jongvee

Werktuigen en gereedschap

Veevoer voorraad over te nemen op overname datum voor nader te bepalen prijs.
Verkoper wenst de koopsom naar zijn genoegen te splitsen.

Samenvatting:
- Woonhuis bj. 1984 ca. 675m³ 5 slaapkamers
- Jongveehuisvesting 217 stuks
- Potstal 25 grootvee eenheden (droogvee)
- Bij de melkstal 230 grootveeboxen

- Totale drijfmest mestopslag (gier) op het bedrijf 6.500m³.
- Volledige NB-vergunning
- De molens horen niet bij de boerderij. Verkoper wilt een strook grond uit de verkoop houden voor eventuele toekomstige aanpassing van de molens. E.e.a. in overleg.
- Het bouwblok heeft een zandlaag op ca. 2,60 onder maaiveld. Derhalve is er niet één gebouw wat onderheid diende te worden.

- SNL-overeenkomst nee
- Jachtrecht verhuurd ja combinatie van jagers
- Visrecht verhuurd nee
- Woning energielabel C
- Drainage toegepast ja/nee alle percelen voor zover verkoper bekend werkt alles.

Vrijblijvende aanbieding:
Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld kan aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden geen aanspraak of rechten worden ontleend.
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend.
Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Koopsom en oplevering op aanvraag.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Dairy cattle farm
Building type
Resale property
Freestalls
230

Cadastral data

HOEVEN H 310
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 68 a 35 ca (whole parcel)
HOEVEN H 315
Ownership situation
1 ha 68 a 35 ca (whole parcel)
HOEVEN H 316
Ownership situation
1 ha 34 a 40 ca (whole parcel)
HOEVEN H 2131
Ownership situation
1 ha 82 a 10 ca (whole parcel)
HOEVEN K 366
Ownership situation
7 ha 96 a 25 ca (whole parcel)
HOEVEN K 367
Ownership situation
2 ha 5 a 25 ca (whole parcel)
HOEVEN K 388
Ownership situation
2 ha 22 a 30 ca (whole parcel)
HOEVEN K 389
Ownership situation
0 ha 51 a 0 ca (whole parcel)
HOEVEN K 390
Ownership situation
3 ha 45 a 30 ca (whole parcel)
HOEVEN K 391
Ownership situation
2 ha 34 a 50 ca (whole parcel)
HOEVEN K 392
Ownership situation
1 ha 57 a 15 ca (whole parcel)
HOEVEN K 393
Ownership situation
0 ha 52 a 80 ca (whole parcel)
HOEVEN K 568
Ownership situation
12 ha 28 a 5 ca (whole parcel)
HOEVEN K 570
Ownership situation
1 ha 47 a 35 ca (whole parcel)
HOEVEN K 574
Ownership situation
3 ha 50 a 25 ca (whole parcel)
HOEVEN K 575
Ownership situation
1 ha 38 a 10 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Eerste Molenweg 6

Price on request