Middel Broekweg 85 2675 KJ Honselersdijk

Price on request

Description

Omschrijving
Oppervlakte: circa 5.24.04 ha tuinland en water, excl. woonperceel Middel Broekweg 85, ter grootte van circa 0.06.00 ha
Grondsoort/profiel: lichte zavel (bron: bodemkaart Nederland)
Ontsluiting: goede ontsluiting, direct op de Middel Broekweg
Drainage/ontwatering: deels aanwezig, maar door sloop voormalige (glas-)opstanden buiten gebruik, werking onbekend
Verkaveling/vorm: rechthoekig, verspringend, bebouwbare breedte overwegend circa 175 meter
Belendingen: overwegend glastuinbouw
Bijzondere kenmerken: de kavel is geschikt voor de realisatie van circa 37.000 á 38.000 m2 glasopstanden c.a., afhankelijk van de inrichtingskeuze van de koper. Zie hierna de mogelijke inrichtingsschetsen, waar overigens geen rechten aan kunnen worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.

Ligging
Gelegen aan/nabij Middel Broekweg 77 - 85 te Honselersdijk

Woning
Vrijstaande bedrijfswoning gelegen aan de Middel Broekweg 85, bouwjaar circa 1974, met een inhoud van
circa 465 m3. De woning is traditioneel gebouwd met stenen gevels, gedekt met shingles, verdieping
afgewerkt met houten rabatdelen. Indeling begane grond: hal, entree, wc, doucheruimte, slaapkamer, woonkamer, keuken en bijkeuken met w.m. aansluiting. Verdieping: overloop met 2 slaapkamers en
bergruimten.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland van de gemeente
Westland d.d. 19 december 2012.
aangewezen bestemming:
- enkelbestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw’
- dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’
- deels functieaanduiding specifieke vorm van waarde – 2
- deels functieaanduiding specifieke vorm van waarde – 4
overigens verwijzen wij u voor het gehele bestemmingsplan naar de website

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
De percelen zijn belast met een publiekrechtelijke beperking in het kader van de Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningenstelsel, Huisvestingswet 2014. De percelen 1272 en 1985 zijn al dan niet gedeeltelijk
belast met een of meer zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3 onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van de gemeente ’s-Gravenhage. Voor wat betreft in het verleden gevestigde erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de aankomsttitels, welke zijn op te vragen bij de verkopend makelaar.

Bodem
Verkoper beschikt over diverse bodemonderzoeken, waaruit blijkt dat het object geschikt is voor de thans vigerende bestemming (glastuinbouw c.a.), dan wel door en voor rekening van verkoper geschikt gemaakt
wordt. De rapportage hiervan is op aanvraag beschikbaar.

Omzetbelasting
Ter zake van de levering is door koper BTW verschuldigd, met uitzondering van de woning met onder- en omliggende grond, waarover overdrachtsbelasting is verschuldigd. De percelen tuinland zijn grotendeels
door verkoper verkregen, belast met BTW en door en voor rekening van verkoper zijn verdere bouwrijpwerkzaamheden uitgevoerd of deels worden deze nog uitgevoerd (o.a. vergraven water).

Overdrachtbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtbelasting voor de aan te kopen grond. Voor zover verkoper of zijn rechtopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s)
en zijn rechtopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren. Hiervoor zal een kwalitatieve verbintenis en een ketting boetebeding worden opgenomen in de koopovereenkomst.

Bijzonderheden
Voor de tot het verkochte behorende woning Middel Broekweg 85 c.a.. zal een zogenaamde ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule worden opgenomen.

Voor een gedeelte van perceel 4402, aangrenzend gelegen aan de woonkavel 1e van Reenenstraat 42 wordt een erfdienstbaarheid gevestigd, inhoudende het recht van de eigenaar van voornoemde woonkavel
om de strook grond met daarop een nog aan te leggen talud en beschoeiing, te mogen gebruiken, waarbij onderhoud van de strook grond voor rekening komt van de eigenaar van voornoemde woonkavel en onderhoud/vervanging van de beschoeiing voor rekening van koper komt.

Ontsluiting
Voor het verbeteren van de ontsluiting is reeds een omgevingsvergunning aangevraagd en verleend voor het realiseren van een nieuwe in-/uitrit op de Middel Broekweg ten noorden van de woning Middel
Broekweg 85. De betreffende tekening en vergunning zijn in te zien bij de verkopend makelaar.

Oplevering
Oplevering in overleg.

Optie uitbreiding
Optioneel is een gedeelte van perceel 4132 te koop, groot circa 0.57.95 ha.

Biedingsformulier
Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld een bieding uit te brengen. Het uitbrengen van een bieding kan tot en met 2 augustus 2021 uitsluitend door het inleveren van een volledig ingevuld en ondertekend biedformulier.
Een biedformulier is op te vragen bij de verkopend makelaar.

Bebouwingsvarianten
De kavel is geschikt voor de realisatie van circa 37.000 á 38.000 m2 glasopstanden (exclusief kantoor, erf en woonperceel), afhankelijk van de inrichtingskeuze van de koper. Zie bijgaande varianten van een mogelijke inrichting, waar overigens geen rechten aan kunnen worden ontleend. De inrichting is verder naar eigen inzicht van de koper in te vullen, conform de geldende regelgeving.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
5 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Horticulture/market gardening farm (greenhouse farming)
Building type
New property
Greenhouses
0 m² (year of construction 2021)

Surface areas

Type of cultivation
Flowers, vegetables and plants
Drainage
No
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

NAALDWIJK B 1272
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 90 a 63 ca (part of parcel)
NAALDWIJK B 4402
Ownership situation
0 ha 64 a 80 ca (part of parcel)
NAALDWIJK B 4397
Ownership situation
0 ha 49 a 55 ca (part of parcel)
NAALDWIJK B 1392
Ownership situation
0 ha 57 a 60 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 1813
Ownership situation
0 ha 4 a 38 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 1985
Ownership situation
0 ha 88 a 20 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 1986
Ownership situation
0 ha 3 a 5 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 2794
Ownership situation
0 ha 23 a 92 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 2795
Ownership situation
0 ha 56 a 90 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 2923
Ownership situation
0 ha 16 a 20 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 1924
Ownership situation
0 ha 16 a 60 ca (whole parcel)
NAALDWIJK B 4390
Ownership situation
0 ha 58 a 21 ca (part of parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Middel Broekweg 85

Price on request