Paradijsweg 5315 Kerkwijk

Price on request

Description

TE KOOP

Een tuinbouwkavel van 8.19.50 ha met onherroepelijk omgevingsvergunningen voor kas en bedrijfsruimte.

Ligging
De kavel ligt in de gemeente Zaltbommel, op korte afstand van de A2. De ontsluiting verloopt via de Walderweg (westzijde) en de Paradijsweg (oostzijde). Dit is ten zuiden van het dorp Kerkwijk. De locatie ligt in het extensiveringsgebied Kerkwijk-Zuid.

Omgevingsvergunning
Er is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van:
- een kas van ± 4,4 ha met een goot- en nokhoogte van resp. 5,30 m¹ en 6,20 m¹
- een bedrijfsruimte van 1.600 m²
- een waterbassin
- watersilo's
- WKK

Inpassingsplan
De kavel ligt in het onherroepelijke inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard', vastgesteld door de provincie Gelderland op 25 februari 2015. Hierin is de kavel aangewezen met de enkelbestemming 'Agrarisch' en tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'. De kavel is voor een deel (± 4,5 hectare) aangewezen met de functieaanduiding 'glastuinbouw'. Dit betekent dat de kavel onder andere is bestemd voor de uitoefening van een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende voorzieningen (zoals gietwaterbassins, silo's en warmteopslagtanks), maar ook voor teeltondersteunende voorzieningen.

Bouwregels
Binnen de functieaanduiding 'glastuinbouw' mogen kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen worden gebouwd met een bouwhoogte van 9 meter.

Binnen of direct aansluitend de aanduiding 'glastuinbouw' zijn toegestaan:
- lage tijdelijke, lage permanente en overige teeltondersteunende voorzieningen;
- duurzame (energie)voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 12 meter;
- paardenbakken met een oppervlakte van maximaal 1.200 m²;
- silo's met een bouwhoogte van maximaal 10 m.

Buiten de aanduiding 'glastuinbouw' zijn toegestaan:
- waterbassins met inachtneming van de richtlijnen landschappelijk inpassing
- lage tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen.

Afwijken van bouwregels
Onder voorwaarden kan bij omgevingsvergunning extra bebouwing worden toegestaan. Hiervoor dienen burgemeester en wethouders een besluit te nemen. Dit kan bijvoorbeeld voor het toevoegen van een eerste agrarische bedrijfswoning of hoge tijdelijke en/of permanente teeltondersteunende voorzieningen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: de heer J.H. Oomen en/of A.J. van der Ven
Tel 076 560 2007

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Horticulture/market gardening farm (greenhouse farming)
Building type
New property
Greenhouses
44.000 m² (year of construction 2016)

Surface areas

Total area
8 ha 19 a 50 ca
Building plots
1 building plot (8 ha 19 a 50 ca)
Type of cultivation
Other
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

KERKWIJK O 6
Cadastral map
Ownership situation
4 ha 50 a 60 ca (whole parcel)
KERKWIJK O 436
Ownership situation
2 ha 83 a 30 ca (whole parcel)
KERKWIJK O 519
Ownership situation
0 ha 51 a 25 ca (whole parcel)
KERKWIJK O 520
Ownership situation
0 ha 33 a 05 ca (whole parcel)
KERKWIJK O 477
Ownership situation
0 ha 01 a 30 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Paradijsweg

Price on request