Hogeweg 13 5313 BA Nieuwaal

Price on request

Description

TE KOOP

Een tuinbouwkavel van 7.29.30 ha met bedrijfswoning aan de Hogeweg te Nieuwaal.

Ligging
De kavel ligt in de gemeente Zaltbommel, in hét glastuinbouwcentrum van de Bommelerwaard! Op korte afstand van de A2. De ontsluiting verloopt via de Hogeweg. De locatie ligt in het intensiveringsgebied Nieuwaal.

Staat van oplevering
Op dit moment is de kavel bebouwd met kassen en andere bedrijfsgebouwen. Bij (ver)koop zullen deze door de huidige eigenaar worden gesaneerd. De tuinbouwkavel wordt bouwrijp opgeleverd.

Inpassingsplan
De kavel ligt in het onherroepelijke inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard', vastgesteld door de provincie Gelderland op 25 februari 2015. Hierin is de kavel aangewezen met:
- de enkelbestemming 'Agrarisch - Tuinbouw'
- de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1 'en 'Waarde - Archeologie 2'
- de functieaanduiding 'glastuinbouw' (voor de bestaande kassen)
- de gebiedsaanduiding 'overige zone - intensiveringsgebied

Een en ander betekent dat de kavel bestemd voor de uitoefening van een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende voorzieningen (zoals parkeervoorzieningen, duurzame (energie)voorzieningen, gietwaterbassins, silo's en warmteopslagtanks), maar ook voor teeltondersteunende voorzieningen.

Bouwregels
Binnen de functieaanduiding 'glastuinbouw' mogen kassen en bijbehorende bedrijfsgebouwen worden gebouwd met een bouwhoogte van 9 meter.

Binnen de aanduiding 'glastuinbouw' zijn toegestaan:
- lage tijdelijke, lage permanente en overige teeltondersteunende voorzieningen;
- hoge tijdelijke en permanente teeltondersteunende voorzieningen;
- duurzame (energie)voorzieningen met een bouwhoogte van maximaal 12 meter;
- silo's met een bouwhoogte van maximaal 10 m.

Buiten de aanduiding 'glastuinbouw' zijn toegestaan:
- lage tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen.

Afwijken van bouwregels
Onder voorwaarden kan bij omgevingsvergunning afgeweken worden van de bouw- en gebruiksregels. Hiervoor dienen burgemeester en wethouders een besluit te nemen. Dit kan bijvoorbeeld voor een hogere bouwhoogte, het vergroten van bijbehorende bouwwerken of de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: de heer J.H. Oomen
Tel 076 560 2007

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Horticulture/market gardening farm (greenhouse farming)
Building type
New property
Greenhouses
1 m² (year of construction 2015)

Surface areas

Type of cultivation
Other

Living space

Company houses
1
Main residence
Volume
1 m³
Year of construction
1993

Cadastral data

KERKWIJK R 687
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 10 a 90 ca (whole parcel)
KERKWIJK R 688
Ownership situation
1 ha 37 a 0 ca (whole parcel)
KERKWIJK R 769
Ownership situation
0 ha 58 a 75 ca (whole parcel)
KERKWIJK R 770
Ownership situation
0 ha 77 a 55 ca (whole parcel)
KERKWIJK R 788
Ownership situation
2 ha 88 a 70 ca (whole parcel)
KERKWIJK R 1014
Ownership situation
1 ha 56 a 40 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Hogeweg 13

Price on request