Nieuwveenseweg 102 2435 NW Zevenhoven

Price on request

Description

ALGEMEEN
Melkveebedrijf met logeer- en groepsaccommodatie, gelegen te 2435 NW Zevenhoven, Nieuwveenseweg 102. Bestaande uit: Woning, Tuin en ondergrond woning, Winkelruimte / Kantoor, Werkplaats / Berging / Hooitas / Veestal, Ligboxenstal, Jongveestal, Overigen,
Erf en ondergrond gebouwen, Landbouwgrond, Logeer- en groepsaccommodatie, Erf en ondergrond logeer- en groepsaccommodatie. Totaal groot: 42.05.30 ha.

WONING
Bouwjaar 1961. Stenen muren (spouw). Pannen dak.
Indeling beneden: Hal, Toilet, Keuken, Woonkamer, Slaapkamer, Badkamer
Indeling boven: Overloop, 4 Slaapkamers, Badkamer
De woning is verder voorzien van:
* Kunststof kozijnen
* Dubbele beglazing
* CV
Aan de woning is een bijkeuken met garage aangebouwd (stenen muren - plat dak).
Afm. woning 10x7m. Inhoud: 550m³. Afm. garage/bijkeuken 11x5m.

Diverse voorzieningen:
Gas - Electra - Riolering - Centr. antenne - Centr. verwarming:

WINKELRUIMTE / MAGAZIJN / KANTOOR
Bouwjaar 1961. Deels damwandprofielplaten wanden, deels stenen muren. Asbestgolfplaten dak.
Houten spanten. Onderheid. Thans ingericht als:
* Winkel, Ontvangst- en Workshopruimte: De winkelruimte bevindt zich in de voormalige
grubstal en is voorzien van een keuken en toiletten met deels vloerverwarming.
De winkelruimte wordt gebruikt voor de verkoop van agrarische producten aan
consumenten. Afm. 20x9m.
* Koelcel en vriesruimte. Afm. 4x2m.
* Kantoor en magazijn. Verbouwd in 2012. Afm. 4x4m.

WERKPLAATS / BERGING / HOOITAS / VEESTAL
Overige deel gebouw waar ook de winkelruimte / magazijn / kantoor zijn gevestigd. * Werkplaats: Voorzien van een zolder. Afm. 3x7m. * Berging / hooitas: In gebruik als opslagruimte voor hooi en als machineberging.
Afm. 12x9,5m * Veestal (stierenstal). Plaats voor 9 ligboxen, voorzien van roostervloeren. Afm. 9x4m. * Mestopslag 40m³. Totale afmeting gehele gebouw 22x20m.

LIGBOXENSTAL
Bouwjaar 1972 / 1973 (oude gedeelte) en 1998 (nieuwe gedeelte). Totale capaciteit: ca. 160 GVE en ca. 40 Jongveeboxen.
Oude gedeelte: Stenen voet met houten wanden. Asbestgolfplaten dak (geïsoleerd).
Niet onderheid, behalve op de sloot aan de zuidwestkant.
Nieuwe gedeelte: Voor- en achterwand damwandprofielplaten wanden, zijwanden stenen voet met gordijnen. Golfplaten dak.
Nieuwe gedeelte: 2+2 Rijïge ligboxenstal welke aan beide zijden is ingericht met een melkrobot (Lely A4). Vóórin het oude gedeelte bevinden zich de melkstal en het tanklokaal.
De ligboxenstal is verder voorzien van:
* Roostervloeren
* Onderkelderde mestgangen (oude gedeelte / 500m³)
* Onderkelderde mestgangen, boxen en voergang (nieuwe gedeelte / 2.000.m³)
* Boxen in oude gedeelte zijn gerenoveerd, zaagsel op beton
* Boxen in nieuwe gedeelte zijn voorzien van waterbedden en diepstrooisel / zand
* Automatische gordijnen
* Vernevelingsinstallatie
* Mestschuif in oude gedeelte
* Mestrobot in nieuwe gedeelte
* 3 Krachtvoerboxen
* Automatische koeborstel
* Voerschuif
* Zelfsluitend voerhek
* Ventilatoren
Melkstal: 2x6 Merk: Boumatic. Automatische afname met koe-herkenning
Tanklokaal: Melktank, inhoud 10.000 ltr.
Afm. oude gedeelte: 34,6x25m. Afm. nieuwe gedeelte: 49,7x27,7m.

JONGVEESTAL
Bouwjaar 1984 / 1985. Stenen voet met wallboard wanden. Golfplaten dak. Volledig onderkelderd (ca. 1.000m³). Open front-stal met voorin een afdeling voor de jongste kalveren in ligboxen (31 stuks) en 2 rijïge stal (42 boxen) met roostervloer.
Afm. 38,8x12,4m.

OVERIGEN * Kalverenstal
* Ruwvoer-opslag : 6 Sleufsilo's: 30x7,5x1,80m. 40x4,5x1m. 48x6,5x1m. 48x6,5x1m. 50x7x1,25m. 53x12x2m.
* Ruige mestplaat
* Erfverharding : Bestaande uit beton, grind en klinkers.
* Kavelpad

LOGEER- EN GROEPSACCOMODATIE
Bouwjaar 2009 / 2010. Stenen muren (spouw), buitenkant gepotdekselde platen. Dakplaten dak.
Groep- ontvangstruimte:
Voorzien van entree, heren- dames- en invalidetoilet, ontvangstruimte met glaswanden en bar. Afm. 10x13m.

Logies 1:
Op de 1e verdieping, deels boven de ontvangstruimte. Indeling: trapopgang, woonkamer, keuken, overloop, 3 slaapkamers, toilet en badkamer. Opp. 130m².
Logies 2:
Op begane grond. Indeling: hal, woonkamer, keuken, badkamer met toilet, slaapkamer. Opp. 65m².
Logies 3:
Op begane grond. Indeling: hal, woonkamer, keuken, toilet. Boven: overloop, 3 slaapkamers, badkamer. Opp. 138m².
Logies 4:
Op begane grond. Indeling: hal. woonkamer, keuken, toilet. Boven: overloop, 3 slaapkamers, badkamer. Opp. 176m².
Logies 5:
Op begane grond. Indeling: hal, woonkamer, keuken, toilet. Boven: overloop,
2 slaapkamers, badkamer. Opp. 128m².
Logies 6:
Op begane grond. Indeling: hal, woonkamer, keuken, douche, toilet. Boven: overloop, woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, toilet. Opp. 102m².
Technische ruimte en linnenkamer:
Tussen logies 3 en logies 4 bevinden zich op de benedenverdieping een technische ruimte en een linnenkamer. Opp. ca. 17m².

De logies-ruimtes zijn verder voorzien van:
* eigen meterkast
* kunststof kozijnen
* dubbele beglazing
* vloerverwarming
* inbouwkeuken
* eigen terras (Logies 2 t/m 5) / dakterras (Logies 1)
Alle Logies zijn ingericht voor verhuur.
Logies: Afm. 27x13m. Groeps- ontvangstruimte: Afm. 10x18m.
BVO: 947m².

SCHAPENSTAL
Bouwjaar: 2010. Houten wanden. Golfplaten dak. Houten spanten. Afm. 13x8,5m.

LANDBOUWGROND
Ca. 40.57.80 ha:
Bestaande uit: Huiskavel (ca. 30.28.90 ha) - Perceel over de weg (7.35.20 ha) - Buitenstuk Molenweg (2.93.70 ha)
Goede kleigrond (gedraineerd met onderbemaling). Geschikt voor akkerbouw en wordt deels gebruikt voor teelt van bollen.

MILIEUVERGUNNING
Voor het agrarisch bedrijf aan de Nieuwveenseweg 102 te Zevenhoven is een vergunning op grond van de Wet Milieubeheer d.d. 9 april 1996 verleend, voor het houden van:
180 melkkoeien
160 stuks jongvee
8 fokstieren
3 kippen

NB-VERGUNNING
Er is een NB-Vergunning.
Besluit 2 december 2015, voor het houden van:
180 melkkoeien, gehuisvest in stalsysteem met RAV-code A1.100. 160 stuks vrouwelijk jongvee, gehuisvest in stalsysteem met RAV-code A3.100, 8 fokstieren, gehuisvest in stalsysteem met RAV-code A7.100 en 3 kippen, gehuisvest in stalsysteem met RAV-code E2.100.

LASTEN
WOZ
Waterschapslasten

BESTEMMINGSPLAN
Het object is gelegen in het bestemmingsplan Landelijk gebied Nieuwkoop van de gemeente Nieuwkoop (bestemmingsplan onherroepelijk, vastgesteld 3-11-2016) en heeft als bestemming:
* Enkelbestemming : Agrarisch
* Bouwvlak
* Functieaanduiding : specifieke vorm van recreatie - recreatie b
* Gebiedsaanduiding : luchtvaartverkeerszone - 20ke
* Gebiedsaanduiding : overige zone - landschapstype droogmakerij

DIVERSEN
* Het bedrijf zit in de B.T.W.-regeling.
* Energielabel woning: F
* Jacht is verhuurd

VRAAGPRIJS
Op aanvraag

TOT SLOT
Bezichtigingen / Uitnodiging
Uitsluitend via verkopend makelaar. Alle verstrekte informatie dient uitsluitend gezien te worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken etc.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen U erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Voorbehouden / Onderzoeksplicht
Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook ter zake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordening e.d. Raadpleeg uw eigen makelaar !

Ouderdoms-clausule
Bij objecten ouder dan ca. 15 jaar wordt de zgn. “Ouderdomsclausule” in de koopakte opgenomen. : koper verklaart ermee bekend te zijn dat de gebouwen meer dan 15 jaar oud zijn, wat inhoudt dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwere woningen. Verkoper staat niet in voor de fundering, vloeren, de leidingen van electriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand en/of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in deze brochure genoemde gebruik en met ingang van de datum van de eigendomsoverdracht vrijwaart koper de verkoper voor bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken.
De in deze brochure vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig als mogelijk samengesteld. De eventueel bijgevoegde plattegronden, tekeningen en schetsen zijn indicatief. Worden er echter toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.
Het object wordt verkocht door verkopende partij(en). Een evt. koopovereenkomst komt pas
tot stand indien alle partijen de koopovereenkomst hebben getekend en accoord gaan met de koopsom en de bijbehorende voorwaarden.
Deze gegevens verstrekken wij u vrijblijvend en zonder enige verplichting onzerzijds.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Dairy cattle farm
Building type
Resale property
Freestalls
0

Living space

Company houses
1
Main residence
Volume
590 m³
Year of construction
1961
Energy label
F 2.0

Cadastral data

NIEUWKOOP A 224
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 16 a 50 ca (whole parcel)
NIEUWKOOP A 1412
Ownership situation
1 ha 18 a 60 ca (whole parcel)
NIEUWKOOP A 6232
Ownership situation
1 ha 0 a 0 ca (whole parcel)
NIUEWKOOP A 6233
Ownership situation
1 ha 93 a 70 ca (whole parcel)
TER AAR B 3806
Ownership situation
7 ha 35 a 20 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 480
Ownership situation
0 ha 99 a 90 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 481
Ownership situation
0 ha 97 a 80 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 486
Ownership situation
0 ha 98 a 60 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 487
Ownership situation
1 ha 4 a 10 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 490
Ownership situation
1 ha 10 a 50 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 491
Ownership situation
0 ha 99 a 60 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 496
Ownership situation
1 ha 0 a 60 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 497
Ownership situation
1 ha 29 a 0 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 498
Ownership situation
1 ha 47 a 90 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 499
Ownership situation
1 ha 1 a 40 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 500
Ownership situation
1 ha 59 a 50 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 503
Ownership situation
1 ha 39 a 30 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 510
Ownership situation
0 ha 16 a 50 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 1143
Ownership situation
1 ha 2 a 70 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 1144
Ownership situation
0 ha 90 a 40 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 1728
Ownership situation
0 ha 50 a 50 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 1729
Ownership situation
9 ha 96 a 30 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 2057
Ownership situation
0 ha 9 a 80 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 2058
Ownership situation
0 ha 13 a 75 ca (whole parcel)
ZEVENHOVEN B 2059
Ownership situation
3 ha 73 a 15 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Nieuwveenseweg 102

Price on request