• Under option

Molenkampsweg 5306 Brakel

Price on request

Description

TE KOOP

Een glastuinbouwkavel van ca. 11,5 ha, gelegen in intensiveringsgebied Brakel-Oost.

Ligging
De kavel ligt in de gemeente Zaltbommel, op korte afstand van de Van Heemstraweg (N322). De ontsluiting verloopt via de Liesveldsesteeg (noordzijde) en de Molenkampseweg (zuidzijde). Dit is ten oosten van het dorp Brakel.

Omschrijving
Het betreft een nog te ontwikkelen glastuinbouwkavel, die thans in gebruik is als fruitboomgaard. De kavel valt (vooralsnog) uiteen in 2 delen: ca. 3,5 ha ten zuiden van de A-watergang en ca. 8 ha aan de noord- en oostzijde van de A-watergang. Beide delen zijn middels een dam met elkaar verbonden. De kavel grenst aan de westzijde aan bestaande glastuinbouwbedrijven. Aan de oostzijde grenst de kavel deels aan natuur, en deels ook aan een bestaand glastuinbouwbedrijf.

Er wordt beschikt over een omgevingsvergunning voor de bouw van:
- een kas van ± 2,5 ha
- een bedrijfswoning

Inpassingsplan
De kavel ligt in het onherroepelijke inpassingsplan 'Tuinbouw Bommelerwaard', vastgesteld door de provincie Gelderland op 25 februari 2015. Hierin is de kavel aangewezen met de volgende bestemmingen en aanduidingen:
- enkelbestemming 'Agrarisch - Tuinbouw'
- dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' en 'Waarde - Archeologie 3'
- functieaanduiding 'glastuinbouw' (deels)
- gebiedsaanduiding 'overige zone - intensiveringsgebied'

Nieuwvestiging en/of uitbreiding van glastuinbouw
De Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland zijn bevoegd het inpassingsplan te wijzigen ten behoeve van het realiseren of uitbreiden van één of meer glastuinbouw- of paddenstoelenteeltbedrijven met bijbehorende bedrijfswoningen. Voor deze wijziging geldt als voorwaarde dat deze moet bijdragen aan de herstructureringsopgave tuinbouw Bommelerwaard. Dit is verder uitgewerkt in artikel 28.2 van de regels van het inpassingsplan. Deze regels zijn digitaal te raadplegen via

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de heer J.H. Oomen en/of A.J. van der Ven
op telefoonnummer 076 560 2007

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Under option
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only
Alternative use(s)
Greenhouse farming

Surface areas

Type of land
Farmland
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

BRAKEL N 352
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 19 a 10 ca (whole parcel)
BRAKEL N 353
Ownership situation
0 ha 49 a 90 ca (whole parcel)
BRAKEL N 354
Ownership situation
0 ha 37 a 30 ca (whole parcel)
BRAKEL N 511
Ownership situation
1 ha 84 a 60 ca (whole parcel)
BRAKEL N 1307
Ownership situation
0 ha 90 a 0 ca (part of parcel)
BRAKEL N 513
Ownership situation
0 ha 86 a 10 ca (whole parcel)
BRAKEL N 514
Ownership situation
0 ha 88 a 80 ca (whole parcel)
BRAKEL N 911
Ownership situation
1 ha 32 a 47 ca (part of parcel)
BRAKEL N 1279
Ownership situation
1 ha 89 a 58 ca (part of parcel)
BRAKEL N 1280
Ownership situation
1 ha 66 a 41 ca (part of parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Molenkampsweg

Price on request