Wusterweg 5811 AD Castenray

€ 595,000 k.k.

Description

Agrarische ontwikkelingslocatie met overige cultuurgrond gelegen aan de Wusterweg te Castenray met een totaal oppervlakte van 6,12.00 ha, waarvan 0,76.00 ha bouwblok.

LIGGING EN BEREIKBAARHEID
Het perceel is gelegen in het buitengebied van gemeente Venray nabij Wusterweg 9 te Castenray. In de nabije omgeving bevinden zich voornamelijk agrarische bedrijven en landerijen.
Het perceel is goed bereikbaar middels een verharde weg. In de nabije omgeving bevinden zich tevens diverse uitvalswegen waaronder de A73.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 en heeft hierin de bestemming: Agrarisch
Met aanduiding:
- Dubbelbestemming waarde-archeologie 2
- Gebiedsaanduiding reconstructiewetzone-landbouwontwikkelingsgebied

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar

KADASTER
Het perceel is Kadastraal bekend als gemeente Venray:
Sectie P, nummer 169, groot 1,84.10 ha
Sectie P, nummer 171, groot 1,36.00 ha
Sectie P, nummer 682, groot 1,15.30 ha
Sectie P, nummer 683, groot 1,14.40 ha
Sectie P, nummer 1048, groot 0,62.20 ha
Samen groot: 6,12.00 ha

Op perceel Venray, P, 171 rust een kwalitatieve verplichting ten aanzien van voetpaden en de onderhoud van deze voetpaden.

BIJZONDERHEDEN
• Op perceel Venray, P, 171 rust een kwalitatieve verplichting ten aanzien van voetpaden en de onderhoud van deze voetpaden.
• Bij de koop zijn geen betalingsrechten inbegrepen.
• Het perceel is de afgelopen 4 jaar in gebruik geweest voor de teelt van maïs.
• De locatie is voorzien van een omgevingsvergunning, milieu, bouwen en ruimtelijk afwijken voor een stal met 3.000 vleesvarkens en 1.500 biggen op een welzijnsconcept waar regulier de dubbele aantallen in kunnen liggen.
• De Gemeente heeft positief gereageerd op het verzoek tot het vergroten van het bouwblok naar ca. 4,00.00 ha.
• NB vergunning is vernietigd omdat er gebruik is gemaakt van de PAS. De Provincie dient nog een nieuw besluit te nemen over de de verlening van een NB wetvergunning voor 6.120 vleesvarkens en 3.060 biggen.
• Er is knolcyperus aanwezig.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 595,000 k.k.
Listed since
4 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland

Cadastral data

VENRAY P 169
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 84 a 10 ca (whole parcel)
VENRAY P 171
Ownership situation
1 ha 36 a 0 ca (whole parcel)
VENRAY P 682
Ownership situation
1 ha 15 a 30 ca (whole parcel)
VENRAY P 683
Ownership situation
1 ha 14 a 40 ca (whole parcel)
VENRAY P 1048
Ownership situation
0 ha 62 a 20 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Wusterweg

€ 595,000 k.k.