Meerbosweg 7814 Emmen

€ 282,700

Description

TE KOOP AANGEBODEN

Landbouwgrond, gelegen nabij de Meerbosweg te Weerdinge, een kavel, groot 5.14.00 ha.

Namens opdrachtgever wordt te koop aangeboden 5.14.00 ha landbouwgrond, gelegen nabij en ontsloten door de Meerbosweg te Weerdinge. Het perceel is kadastraal bekend:

Kadastrale gemeente Sectie Nr. Oppervlakte Locatie Herinrichtingsrente
Emmen S 112 5.14.00 ha Meerbosweg te Weerdinge Niet van toepassing
Totale oppervlakte 5.14.00 ha

Vraagprijs € 57.500,00 per ha, zijnde € 295.550,00 voor het geheel, k.k.
Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.
Waterschapslasten, Hunze en Aa's: € 62,07 per hectare (tarief 2019).

Bij RVO is het opgegeven als: Deels, circa 2.6 ha als Bouwland, het overige, als Grasland.

Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Emmen, de bestemming is agrarisch.

Volgens de kadastrale berichten zijn de percelen niet belast met zakelijke rechten en zijn er geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

Grondsoort: zandgrond.
Ontwatering: voldoende tot goed.
Drainage: de percelen zijn niet gedraineerd.
Verkaveling/vorm: het is een vrijwel rechthoekige kavel met een breedte van circa 260 m en diepte van circa 190 m.
Ontsluiting: de percelen zijn gelegen aan en ontsloten door de Schapendrift te Weerdinge.
Droogtegevoeligheid: het perceel is niet droogtegevoelig.
Ziektedruk: onbekend
Bemestingstoestand: voldoende
Jachtrecht: het jachtrecht is verhuurd aan de Boermarke Weerdinge
Productierechten: met de percelen gaan geen agrarische productie- of toeslagrechten mee over.

Onderzoekplicht Koper heeft een onderzoekplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt voor de grondkwaliteit, ontwatering, grondgebruiksmogelijkheden, bouwverordening, bestemmingen, bestemmingsplannen e.d. Raadpleeg uw eigen makelaar!

Informatie en biedingen: uitsluitend via verkopend makelaar LTM Vastgoed Meulenberg, 0655210005.

Uitnodiging
De informatie is te bezien als een uitnodiging tot overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Een aan- en verkoop komt niet eerder tot stand dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.

Voorbehouden/Onderzoeksplicht: Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd.

De informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld en de gegevens zijn zo nauwkeurig en zorgvuldig mogelijk weergegeven. Benadrukt wordt dat de vermelde afmetingen zijn afgerond en gebaseerd zijn op de bouwtekening. Het kan zijn dat tijdens de bouw daarvan is afgeweken. Dat is niet gecontroleerd. Worden er desondanks onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 282,700
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland
Type of soil
Sand

Cadastral data

GEMEENTE EMMEN S 112
Cadastral map
Ownership situation
5 ha 14 a 0 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Meerbosweg

€ 282,700