Heemsteedseweg 3992 LS Houten

Price on request

Description

TE KOOP

Een aaneengesloten gelegen kavel cultuurgrond van 18.56.05 hectare te Houten.

De kavel ligt ten westen van de A27 en wordt ontsloten via de Heemsteedseweg (westzijde) en de Langeweg (oostzijde). De kavel ligt aan de zuidzijde direct aangrenzend aan het terrein van de Nieuwegeinse Golfclub. Ten noorden van de kavel liggen andere cultuurgronden. Ten westen grenst de kavel aan het terrein van Kasteel Heemstede.

Historie
De aangeboden gronden hebben een bijzondere historie. De gronden maakte in het verre verleden onderdeel uit van Kasteel Heemstede. Het was een uitgestrekt park met sierlijke wandeldreven, barokke tuinen, die overdadig versierd waren met keurig geschoren hagen, siergewassen, fonteinen en volières. Tevens was er een oprijlaan naar het kasteel die een lengte had van maar liefst 1800 meter lang. De oprijlaan van destijds wordt nu doorsneden door de A27, maar is nog grotendeels herkenbaar in het terrein.

Gebruik
De gronden zijn reeds tientallen jaren in gebruik als cultuurgrond, specifiek als bouwland en grasland. Het is verkoper niet bekend dat dit feitelijk gebruik op grond van de planologische bestemming niet is toegestaan.

Bestemming
De gronden liggen in bestemmingsplan "Laagraven - Oudewulverbroek" en zijn aangewezen met de enkelbestemming 'Gemengd - Landgoed' en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 2'. De gronden zijn bestemd voor het behoud van, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de vorm van waardevolle laan-, singel-, houtwal- of bermbeplanting of andere groenvoorziening en van het bijzonder bij onverharde wegen;
- tuinen, erven en verhardingen;
- groenvoorzieningen;
- verkeers- en verblijfsvoorzieningen
- parkeervoorzieningen;
- speelvoorzieningen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- herstel en instandhouding van de natuurwaarden;
- recreatief medegebruik.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J.H. Oomen op telefoonnummer 076-5602007

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Total area
18 ha 56 a 5 ca
Type of land
Farmland and pastureland
Field plots
18 ha 56 a 5 ca
Type of soil
Clay and sandy clay

Cadastral data

HOUTEN E 3856
Cadastral map
Ownership situation
9 ha 86 a 45 ca (whole parcel)
HOUTEN E 395
Ownership situation
2 ha 89 a 30 ca (whole parcel)
HOUTEN E 392
Ownership situation
1 ha 24 a 0 ca (whole parcel)
HOUTEN E 780
Ownership situation
2 ha 95 a 50 ca (whole parcel)
HOUTEN E 152
Ownership situation
0 ha 47 a 0 ca (whole parcel)
HOUTEN E 394
Ownership situation
0 ha 38 a 90 ca (whole parcel)
HOUTEN E 158
Ownership situation
0 ha 27 a 70 ca (whole parcel)
HOUTEN E 157
Ownership situation
0 ha 13 a 60 ca (whole parcel)
HOUTEN E 160
Ownership situation
0 ha 8 a 40 ca (whole parcel)
HOUTEN E 153
Ownership situation
0 ha 25 a 20 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Heemsteedseweg

Price on request