Schorweg 5993 Maasbree

Price on request

Description

Gelegen aan de Schorweg te Maasbree (gemeente Peel en Maas) bieden wij u een perceel landbouwgrond aan met een oppervlakte van 98 a 50 ca.

OMSCHRIJVING
Het perceel is momenteel in gebruik als bouwland. De grondsoort is een vorstvaaggrond / veldpodzolgrond met lemig fijn zand met grondwatertrap VI/VII.
Het perceel is rechthoekig van vorm en er loopt een hoogspanningsleiding over het perceel.

LIGGING
Het perceel ligt aan de Schorweg (het verlengde van de Lange Heide), direct ten zuiden van de watergang Krayelse Loop. Aan de west- en de oostzijde ligt een bosperceel.
In de directe omgeving van het perceel liggen voornamelijk bospercelen en landbouwgronden.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in de beheersverordening “Buitengebied Klavertje 4” van de gemeente Peel en Maas. Conform dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als ‘Agrarisch’ met de dubbelbestemmingen ‘Leiding – Hoogspanning’ ter plaatse van de hoogspanningsleiding en ‘Waarde - Archeologie 6’ over het gehele perceel. Daarnaast is het perceel aangeduid met de gebiedsaanduiding ‘verwevingszone’, ‘bebouwingsconcentratie’ en ‘provinciale ontwikkelingszone groen’. Evenwijdig aan de aangrenzende watergangen is een strook van 5 meter voorzien van de dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone watergang’.

De bijbehorende planregels zijn op kantoor aanwezig en worden u op verzoek toegezonden. Ook zijn deze te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland

Cadastral data

MAASBREE S 58
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 98 a 50 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Schorweg

Price on request