aan de Burggraaf/Bazeldijk 4231 ZJ Meerkerk

€ 208,860 k.k.

Description

De Westelijke Land- en Tuinbouwmakelaars mag u het volgende gunstig gelegen percelen grasland aanbieden.

Gelegen aan de Burggraaf / Bazeldijk te Meerkerk bevindt zich redelijk vlak gelegen percelen grasland.

De teelthistorie betreft grotendeels grasland.

De verkoop geschiedt zonder betalingsrechten.

Ontsluiting
De ontsluiting vindt plaats via de openbare weg.

Bestemming
Op de locatie van perceel 914 is van toepassing het bestemmingsplan Kernen Zederik van de gemeente Zederik d.d. 27 mei 2013.
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Op de locatie van perceel 918 is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied Zederik van de gemeente Zederik d.d. 24 juni 2013.
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem
De grondsoort van perceel 914 betreft zware klei.
De grondsoort van perceel 918 betreft veen.

Overdrachtsbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Bovenstaande is alleen het geval indien u het perceel verwerft voor agrarische doeleinden. Indien u het een privé perceel maakt, niet zijnde agrarisch, dan is de overdrachtsbelasting 8%.

Oplevering
In overleg.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 208,860 k.k.
Listed since
3 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland, pastureland and forest plot

Cadastral data

MEERKERK F 914
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 92 a 90 ca (whole parcel)
MEERKERK F 918
Ownership situation
1 ha 55 a 20 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

aan de Burggraaf/Bazeldijk

€ 208,860 k.k.