Putseweg 4645 RE Putte

€ 42,500

Description

Het perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 4.035 m² is gelegen aan en nabij de Putseweg te Putte en heeft een goede ontsluiting gelegen aan een asfaltweg.

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de grond uit hoge zwarte enkeerdgronden, leemarm en zwak lemig fijn zand. De grond is geschikt voor alle teelten. De afgelopen jaren is het perceel landbouwgrond gebruikt als weiland.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Actualisatie bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Woensdrecht heeft het perceel landbouwgrond de bestemming “Agrarisch met waarden - Landschapswaarden” en onder andere de gebiedsaanduidingen “archeologische verwachtingswaarde” en “groenblauwe mantel”.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 42,500
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Pastureland
Type of soil
Sand

Cadastral data

PUTTE B 2851
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 40 a 35 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Putseweg

€ 42,500