Zuiddijk 3291 LC Strijen

Price on request

Description

Perceel grasland bestaande uit klei op veengrond.

In zuidelijke richting bestaat het grasland uit klei op veengrond. Hoe meer in zuidelijke richting, hoe dikker het kleipakket wordt. Aan de zuidkant is het kleipakket circa 35 tot 60 centimeter dik. De percelen zijn zeer goed ontsloten op de Zuiddijk. De opritten vanaf de Zuiddijk zijn volledig eigendom. In de lengterichting van noord naar zuid loopt door de percelen een smalle hoofdwatergang welke geen eigendom is. Ditzelfde geldt voor de zuidzijde. Deze watergang heeft als kadastraal nummer 518. Zie hiervoor tevens de kadastrale kaart. Dit beteken dat de verhouding cultuurgrond/water gunstig is.
In de percelen liggen greppels welke op de kopeinden overgaan in ondergrondse buizen. Op de grond rusten geen productierechten en/of betalingsrechten.

Bestemmingsplan:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Strijen. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Strijen op 25 mei 2010. Binnen het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie de aanduiding “Agrarisch met Waarden – Natuur en Landschapswaarden”. Daarnaast rust op de locatie de nadere aanduiding “Waarde – Archeologie”. Verder is de grond gedeeltelijk gelegen in “geluidszone – Industrie”.

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
4 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Pastureland
Type of soil
Peat

Cadastral data

STRIJEN W 483
Cadastral map
Ownership situation
6 ha 91 a 95 ca (whole parcel)
STRIJEN W 509
Ownership situation
1 ha 78 a 15 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Zuiddijk

Price on request