• Sold

Brunsting 9411 VL Beilen

Price on request

Sales history

Listed since
April 6, 2021

Description

Hierbij verstrekken wij u, geheel vrijblijvend, informatie over:

Een perceel landbouwgrond gelegen aan Brunsting te Beilen

Oppervlakte:
02.50.49 ha.

Ligging:
Gelegen aan de Brunsting te Beilen.

Omschrijving:
Een perceel landbouwgrond, thans in gebruik als grasland, gelegen aan de openbare weg Brunsting te Beilen. In het verleden is er ook maïs op het perceel geteelt.
Het perceel bestaat aan de voorkant (wegzijde) uit een veldpodzolgrond van leemarm en zwak lemig fijn zijn die naar achteren overgaat van een moerige eerdgrond met een moerige bovengrond op zand naar een madeveengrond op zand zonder humuspodzol.

Kadastrale aanduiding :
Gemeente: Beilen

Sectie:
R

Nummers:
2480 en 2481

Totale oppervlakte:
02.50.49 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied "Landbouwgebied" en “Robuust watersysteem beekdalen” van Omgevingsvisie Drenthe.

Leveringsrechten:
Met de grond worden geen agrarische productierechten en/of betalingsrechten te koop aangeboden.

Waterschapslasten :
Op te vragen via

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Price on request
Listed since
April 6, 2021
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Total area
2 ha 50 a 49 ca
House plots
2 ha 50 a 49 ca
Type of land
Farmland and pastureland

Cadastral data

BEILEN R 2480
Cadastral map
Ownership situation
1 ha 62 a 26 ca (whole parcel)
BEILEN R 2481
Ownership situation
0 ha 88 a 23 ca (whole parcel)
Involved real estate agent

NVM real estate agent

Schelhaas Makelaardij b.v.

Call 0528-264007

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.