• Sold

Scheidingsweg 9342 TH Een

Price on request

Sales history

Listed since
November 22, 2018

Description

Ruim 25 hectare akkerbouwwaardige landbouwgrond gelegen aan de Scheidingsweg te Een.

Oppervlakte:
25.41.58 ha.

Ligging:
De percelen zijn gelegen aan de Scheidingsweg te Een, deze weg is tevens de ontsluitingsweg voor de grond.

Omschrijving:
De grond bestaat uit een structuurrijke, goed onderhouden, veldpodzolgrond van lemig fijn zand (deels leemarm met zwak lemig fijn zand) met plaatselijk leem in de ondergrond. De draagkracht van de grond is evenals het opbrengend vermogen zeer goed. De kavel is praktisch geheel gedraineerd. Ca. 12 hectare is in het voorjaar van 2018 gedraineerd om de 7 meter met drainzand op de buizen. In het midden loopt er overdwars over de kavel een betonnen kavelpad.

Kadastrale aanduiding: Gemeente: Norg,

Sectie Nummer Oppervlakte ha.
X 1374 11.64.85 ha.
X 1392 13.76.73 ha.
--------------
Totaal 25.41.58 ha.

Natuur en Landschapsdoelen:
Het gebied waar de grond is gelegen kent geen bijzondere natuur en landschapsdoelen.

Omgevingsvisie Drenthe:
De landerijen liggen in functiegebied “Landbouwgebied” van de Omgevingsvisie Drenthe 2030.

Leveringsrechten:
De waarde van de betalingsrechten zijn bij de vraagprijs inbegrepen.

Waterschapslasten:
Op te vragen via:

Ruilverkavelingsrente:
N.v.t.

Vraagprijs inclusief betalingsrechten: Op aanvraag.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: de heer E. (Erik) Brink.
Tijdens kantooruren: Schelhaas Makelaardij B.V., Hoogeveen.
Tel. 0528-264007. Mobiel: 06-54353827.

Voor een meer informatie omtrent ons grond aanbod verwijzen wij u naar onze website

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Price on request
Listed since
November 22, 2018
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Total area
25 ha 41 a 58 ca
House plots
25 ha 41 a 58 ca
Type of land
Farmland

Cadastral data

NORG X 1374
Cadastral map
Ownership situation
11 ha 64 a 85 ca (whole parcel)
NORG X 1392
Ownership situation
13 ha 76 a 73 ca (whole parcel)
Involved real estate agent

NVM real estate agent

Schelhaas Makelaardij b.v.

Call 0528-264007

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.