• Sold

nabij Lange Molenweg 34 1842 EN Oterleek

Price on request

Sales history

Listed since
August 19, 2021

Description

Omschrijving / ligging
De Westelijke Land- en Tuinbouwmakelaars mag u een perceel cultuurgrond aanbieden met een oppervlakte van 10.52.80 ha, geschikt voor diversen teelten. Het perceel is rechthoekig van vorm en thans in gebruik voor de teelt van broccoli.

Gelegen nabij Lange Molenweg 34 te Oterleek in de polder De Schermer.

Ontsluiting
De ontsluiting vindt plaats via een dam naar de openbare weg.

Drainage en ontwatering
Het perceel is gedraineerd om de ± 12 m, voor het laatst ± 2003/2004. De drains lopen grotendeels uit op een laagwatersloot.

Bestemming
Op de locatie van perceel 914 is van toepassing het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2014 van de gemeente Schermer d.d. 30 september 2014.
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch met waarden – Cultuurhistorie
- dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Bodem
Volgens de bodemkaart heeft deze grond de aanduiding Mn35A (kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei).

Bijzonderheden
1. Circa 9,3 betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen.

2. De cultuurgrond is niet feitelijk in gebruik geweest bij de verkoper. De verkoper attendeert de koper erop dat hij geen informatie heeft over de eigenschappen van de cultuurgrond, waarvan hij op de hoogte zal zijn geweest als hij de cultuurgrond zelf feitelijk had gebruikt.

3. Op het perceel zit een overeenkomst tot vestiging van recht van opstal en erfdienstbaarheden met de ‘Vereniging Schermerwind’ en ‘Eneco ‘ in verband met de ontwikkeling van een windmolenpark. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met de makelaar.

4. In het seizoen 2016 - 2017 was de achterste helft verhuurd als tulpenland en in het seizoen 2017 -2018 was de voorste helft verhuurd voor tulpenland. Dit in afwijking op het vermelde in de brochure bij Boer en Bunder.

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Overdrachtsbelasting
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtsbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtsopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtsopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Bovenstaande is alleen het geval indien u het perceel verwerft voor agrarische doeleinden. Indien u het een privé perceel maakt, niet zijnde agrarisch, dan is de overdrachtsbelasting 8%.

Oplevering
In overleg.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Price on request
Listed since
August 19, 2021
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland

Cadastral data

SCHERMER M 707
Cadastral map
Ownership situation
10 ha 52 a 80 ca (whole parcel)

Involved real estate agent

NVM real estate agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.