• Sold

Roverswegeling 4361 BA Westkapelle

Price on request

Sales history

Listed since
December 15, 2020

Description

Omschrijving / ligging
Perceel akkerbouwland gelegen aan de Roverswegeling te Westkapelle met een oppervlakte van 0.97.90 ha. De vorm en de vlakteligging van het perceel is goed. Het perceel is aan de voorzijde ontsloten aan de Roverswegeling. De grondsoort is lichte kalkrijke klei.

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Veere
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden
- dubbelbestemming Waarde Archeologie
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl.

Zakelijke rechten / erfdienstbaarheden
Herinrichtingsrente € 95,04 per jaar, eindjaar 2039.

Voor meer informatie bel de heer ir. J.P.M. Pollemans 0113 - 750070 of per e-mail

Features

Transfer of ownership

Last asking price
Price on request
Listed since
December 15, 2020
Status
Sold

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland

Cadastral data

WESTKAPELLE F 2574
Cadastral map
Ownership situation
0 ha 97 a 90 ca (whole parcel)

Involved real estate agent

NVM real estate agent

WLTM

Call 088 4111888

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.