• Under offer

Terneuzensestraat 4543 BP Zaamslag

Price on request

Description

Een perceel van 3.62.80 ha. hectare, waarvan ca. 3 ha. bouwland ten westen van Zaamslag.

Omschrijving
Oppervlakte:
Het perceel is 3.62.80 hectare groot waarvan ca. 3 ha. effectief bouwland is. Het zuidelijke gedeelte betreft een groenstrook met wat beplanting. Ook is een kleine afgerasterde weide aanwezig.

Locatie:
Ten westen van Zaamslag. Ten noorden van de Terneuzensestraat

Kadastrale gegevens:
Gemeente Terneuzen, sectie T, nummer 2445

Bodemclassificatie:
Lichte zavel

Vlakligging en vorm:
De vlakligging is goed. De vorm is driehoekig.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de Terneuzensestraat.

Grondwatertrap:
Er is een gemiddeld hoogste grondwaterstand tussen de 40 en 80cm diepte en een gemiddelde laagste grondwaterstand dieper dan 120cm beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Ten noorden van het perceel, parallel aan de Rondweg Zaamslag ligt een sloot.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan 'Zaamslag', onherroepelijk vastgesteld op 26 januari 2012. De enkelbestemming is 'agrarisch' (art. 3). De dubbelbestemming is de waarde 'archeologie' (art. 23). Het perceel heeft de bouwaanduiding 'bijgebouwen uitgesloten'. Een strook langs de Rondweg Zaamslag aan de noordkant van het perceel heeft de gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone-weg' (art. 27). Een deel van het perceel heeft als functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch bufferzone'. Nabij het tankstation in het zuidoostelijke deel van het perceel is de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone-lpg' (art. 27).

Zie afbeelding voor een grafische weergave van het bestemmingsplan.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2021: Snijmaïs
2020: Snijmaïs
2019: Snijmaïs
2018: Snijmaïs
2017: Wintertarwe
2016: Suikerbieten
2015: Zaaiuien
2014: Wintertarwe
2013: Pootaardappelen
2012: Graszaad
2011: Graszaad
2010: Graszaad
2009: Graszaad

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen of telefonisch 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden
Referentienummer: 26

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
4 months
Status
Under offer
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

TERNEUZEN T
Cadastral map
Ownership situation
3 ha 62 a 80 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Terneuzensestraat

Price on request