• Under offer

Bonte Koe 4574 SW Zuiddorpe

Price on request

Description

Perceel landbouwgrond ter grootte van 6.13.30 ha. Gelegen ten oosten van Zuiddorpe, ten zuiden van de Bonte Koe en ten oosten van de Provinciale weg.

Oppervlakte:
Axel M 285: 1.18.20 ha.
Axel M 647: 4.95.10 ha.

Bodemclassificatie:
Hoofdzakelijk lichte zavel. In het noordoosten een strook zware zavel.

Vlakligging en vorm:
Niet optimaal (zie foto)

Ontsluiting:
Twee dammen naar de Bonte Koe en één dam naar de parallelweg van de Provinciale weg.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Watergangen ten noorden, westen en zuiden van het perceel.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
Voor beide percelen geldt dat de enkelbestemming 'agrarisch met waarden - dekzandgebied' is. De gebiedsaanduiding is 'wro-zone-wijzigingsgebied'. Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen, onherroepelijk vastgesteld op 25 juni 2013.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie:
2020: Wintertarwe
2019: Pootaardappelen
2018: Vezelvlas
2017: Suikerbieten
2016: Wintergerst
2015: Wintertarwe
2014: Pootaardappelen
2013: Wintertarwe
2012: Zaaiuien
2011: Zomergerst
2010: Suikerbieten
2009: Wintertarwe

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen of telefonisch 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden
Referentienummer: 6

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
8 weeks
Status
Under offer
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

AXEL M
Cadastral map
Ownership situation
4 ha 95 a 10 ca (whole parcel)
Ownership situation
1 ha 18 a 20 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Bonte Koe

Price on request