• Under offer

St. Marcusstraat 4574 NR Zuiddorpe

Price on request

Description

Perceel landbouwgrond ter grootte van 4.11.00 hectare. Gelegen ten noorden van Zuiddorpe, ten westen van de Sint Marcusstraat.

Omschrijving
Kadastrale nummers:
Gemeente Axel, sectie M, nummer 235 - 01.14.10 ha.
Gemeente Axel, sectie M, nummer 876 - 02.96.90 ha.

Bodemclassificatie:
Axel M 235 betreft zand. Axel M 876 bestaat uit lichte zavel en zand.

Vlakligging en vorm:
Goed.

Ontsluiting:
Gemeente Axel, sectie M, nummer 235 heeft één dam op de Sint Marcusstraat.
Gemeente Axel, sectie M, nummer 876 heeft één dam op de Sint Marcusstraat en één dam naar het westelijke naastgelegen perceel Axel M 240.

Grondwatertrap:
VI: De gemiddeld hoogste grondwaterstand is tussen 40-80 cm onder het maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt meer dan 120 cm. beneden het maaiveld.

Ontwatering:
Het perceel Axel M 235 heeft een watergang ten noorden, oosten en westen.
Het perceel Axel M 876 heeft een watergang ten zuiden, oosten en westen.

Drainage:
Geen gegevens bekend.

Bestemming:
De enkelbestemming is 'agrarisch met waarden - dekzandgebied' en als dubbelbestemming 'waarde - archeologie - 3'. Een gedeelte van de percelen heeft ook de 'waarde-archeologie-1'. De gebiedsaanduiding is 'wro-zone-wijzigingsgebied'. Het perceel is gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied Terneuzen, onherroepelijk vastgesteld op 25 juni 2013.

Aantekening kadaster:
Er zijn geen beperkingen bekend in het Kadaster.

Zakelijke rechten:
Er zijn geen zakelijke rechten bekend in het Kadaster.

Teelthistorie Axel M 235:
2020: Wintergerst
2019: Zomergerst
2018: Suikerbieten
2017: Wintergerst
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Wintertarwe
2013: Suikerbieten
2012: Bloembollen
2011: Wintergerst
2010: Consumptieaardappelen
2009: Suikerbieten

Teelthistorie Axel M 876:
2020: Wintertarwe
2019: Suikerbieten
2018: Wintertarwea
2017: Plantuien
2016: Wintertarwe
2015: Pootaardappelen
2014: Wintertarwe
2013: Suikerbieten
2012: Bloembollen
2011: Wintergerst
2010: Wintertarwe
2009: Consumptieaardappelen

Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Betalingsrechten / productierechten:
Niet bekend.

Jacht:
Geen gegevens bekend.

Bezichtiging:
Mocht u het perceel willen bezichtigen, kunt u per mail contact opnemen of telefonisch via 0115-691007.

Vraagprijs:
Op aanvraag en kosten koper

Aanvaarding:
In overleg

Informatie:
Verschueren Beheer doet er alles aan om u van juiste en volledige informatie te voorzien. Wij wijzen er u wel op dat u zelf een informatie- en onderzoeksplicht heeft ten aanzien van alle onderwerpen die van belang kunnen zijn.

Aansprakelijkheid:
Verschueren Beheer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijzonderheden
Referentienummer: 8

Features

Transfer of ownership

Asking price
Price on request
Listed since
2 months
Status
Under offer
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland
Type of soil
Sandy clay

Cadastral data

AXEL M
Cadastral map
Ownership situation
2 ha 96 a 90 ca (whole parcel)
Ownership situation
1 ha 14 a 10 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

St. Marcusstraat

Price on request