• Sold under reservation

Aan de Terhofstededijk 4505 PB Zuidzande

€ 488,721 k.k.

Description

Omschrijving / ligging

Te koop bij de Westelijke- Land en Tuinbouwmakelaars:

Een perceel akkerbouwland met een totale oppervlakte van 5.92.39 ha.

Gelegen aan de Terhofstededijk te Zuidzande. Midden in de driehoek Sluis-Retranchement-Zuidzande.

Het betreft kalkrijke klei met een homogeen profiel. De vlakteligging is goed.

De kavelvorm is licht gerend, vanwege de rondingen die de polder heeft.

Ten tijde van het opmaken van deze brochure wordt het perceel ingemeten, voorzien van een eigen kadastraal nummer en wordt de daadwerkelijk grootte bepaald.

Ontsluiting / ontwatering
Het perceel ligt aan de Terhofstededijk te Zuidzande en is daaraan voldoende ontsloten.
In de percelen is drainage aanwezig (jaar van aanleg: circa 1995 op hart afstand 12,5.meter), afwaterend naar de brede sloot ten zuiden van het perceel.

Ligging van het perceel in de driehoek Retranchement, Oostburg en Sluis:

Bestemming
Op de locatie is van toepassing het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Sluis d.d. 23 juni 2011
De bestemming is:
- enkelbestemming Agrarisch
- gebiedsaanduiding wro-zone – wijzigingsgebied 2
Zie verder de aan deze brochure gehechte verbeelding en regels en overigens verwijzen wij u naar
Koper kan mogelijk gebruik maken van vrijstelling overdrachtbelasting voor de aan te kopen grond (zogenaamde cultuurgrondvrijstelling) op basis van artikel 15, lid 1, letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer. Voor zover verkoper of zijn rechtopvolger(s) een beroep heeft gedaan op voornoemde vrijstelling zijn de koper(s) en zijn rechtopvolger(s) verplicht om de termijn van 10 jaar te respecteren.

Oplevering
In overleg. Er is een klein voorbehoud aan deze verkoop . Informeer hierover aan de verkopend makelaar de heer ir. J.P.M. (Jan) Pollemans. 0113-750070,

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 488,721 k.k.
Listed since
6+ months
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Land only

Surface areas

Type of land
Farmland

Cadastral data

OOSTBURG U 1094
Cadastral map
Ownership situation
4 ha 64 a 22 ca (whole parcel)
OOSTBURG U 962
Ownership situation
1 ha 28 a 17 ca (whole parcel)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Aan de Terhofstededijk

€ 488,721 k.k.