• Sold under reservation

Ordermolenweg 146 7312 SM Apeldoorn

Price on request (auction) Auction

Description

Let op! De datum voor openbare verkoop is vervallen omdat een verzoek tot onderhandse verkoop is ingediend bij de voorzieningenrechter.

VEILINGINFORMATIE

Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 jo 3:254 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op dinsdag 27 oktober 2020, ’s ochtends vanaf 10.30 uur, online (bij inzet en afslag) via BOG-Auctions, ten overstaan één van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op de website van BOG-Auctions.

Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het registergoed uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 12 oktober 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V. t.a.v. mvr. Feliz Coll, Amstelveenseweg 638, te Amsterdam (1081 JJ), of per email:

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op de website van BOG-Auctions.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Bezichtigen
Vooralsnog zijn er geen bezichtigingsmogelijkheden/kijkmoment mogelijk. Indien er toch mogelijkheden zijn zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt. Ook kunt u contact opnemen met Rodenburg Makelaars om op de hoogte gehouden te worden hiervan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het registergoed niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk de vijfde werkdag na de veilingperiode vóór 17.00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op de website van BOG-Auctions.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

OBJECTINFORMATIE

Omschrijving
Het betreft een manege bestaande uit een stallencomplex met ca. 20 plaatsen, kantine en rijhal met overkapping. Op het buitenterrein bevindt zich een rijbak, stapmolen en weilanden.

Locatie
Het is gelegen aan de rand van Apeldoorn nabij het Orderbos. Het is een groene omgeving met aan de noord en zuid zijde een woonhuis. Ten westen van het object bevindt zich een sportvereniging. Het geheel is gelegen in een bosrijke omgeving. Op ca. 400 meter van het object bevindt zich een wijkwinkelcentrum met diverse voorzieningen.

Kadaster
Gemeente Hoog Soeren, sectie W, nummer 232, groot 23.521 m²

Voor meer informatie over het registergoed en de veiling verwijzen wij u naar de brochure en de website van BOG-Auctions.

Features

Auction

Price
Price on request (auction)
Auction date
Tuesday, October 27, 2020

Transfer of ownership

Listed since
5 weeks
Status
Sold under reservation
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
1990

Surface areas

Area
1,281 m²
Industrial unit area
1,281 m²
Plot size
23,521 m² (units from 1,281 m²)

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
In residential district and rural area

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Ordermolenweg 146

Price on request (auction) Auction