Fort Moermont 44 4614 GE Bergen op Zoom

€ 3,250 p/mo.

Description

Op een zeer goed bereikbare locatie bedrijfspand met bedrijfswoning aan de rand van het bedrijventerrein Meilust en de aangrenzende woonwijk. Het pand is in 1975 gebouwd en is goed onderhouden. Het perceel is totaal 1.080 m2 groot. Het bedrijfspand is een open grote ruimte van totaal circa 360 m2 BVO, een entresolvloer van circa 40 m2 en een aansluitende kantoorruimte/kantine van circa 40 m2. De bedrijfshal is voorzien van een 4-kolomsbrug van 4.000kg en 2-kolomsbrug 2.500kg, een afzuiginstallatie voor uitlaatgassen, en een voormalige spuitcabine met filterinstallatie en een smeerput. Er zijn 4 grote overheaddeuren en het buitenterrein is geheel verhard en direct toegankelijk vanaf de openbare weg, ten behoeve van eigen parkeerplaatsen. Het woonhuis is door eenvoudige ingrepen inpandig bereikbaar. Het woonhuis is voorzien van een royale entree, woonkamer, dichte keuken, op de verdieping 4 slaapkamers en een badkamer. De woning heeft totaal circa 145 m2 woonoppervlakte.

Bereikbaarheid en ligging
Deze bedrijfsruimte is gelegen op het bedrijventerrein "Meilust" aan de Noord-Oost zijde van Bergen op Zoom. De bereikbaarheid is uitstekend te noemen door de nabijheid van de Randweg-Noord, die aansluit op de A4 en A58 die toegang biedt tot Zeeland, België, West-Brabant en de doorgaande route naar Rotterdam. Tevens biedt de Randweg-Noord een uitstekende toegang naar de andere bedrijventerreinen, het eiland Tholen en andere nabij gelegen kernen. Het voorzieningenniveau ter plaatse is goed te noemen.

Voorzieningen
-Kantoorruimte
-Kantine;
-Toilet;
-Pantry
-Alarminstallatie;
-Gasheater;
-Overheaddeuren;
-Bruggen;
-Afzuiginstallatie;
-Krachtstroomaansluiting;

Bestemming
Bedrijfsdoeleinden tot en met categorie 2 van de Staat der Bedrijfsactiviteiten binnen het bestemmingsplan Meilust Bedrijventerrein, d.d. 11-12-2012, De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor een bedrijf behorend tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en voor zover niet is opgenomen onder de lijst met niet toegestane bedrijven. Onder niet toegestane bedrijven vallen onder meer detailhandel, zelfstandige kantoren, geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning": tevens voor een bedrijfswoning;

Parkeren
Ruim voldoende op eigen terrein.

Kadaster
Gemeente Bergen op Zoom, sectie B, nummers 2250 en 2251, totaal 1.080 m² groot.

Huurprijs
€ 3.250,-- per maand exclusief BTW.

Huurtermijn
5 jaren plus 5 optiejaren

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief servicekosten en BTW dienen per maand vooruit voldaan te worden.

Huurindexatie
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijs-indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "CPI-Alle Huishoudens" (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bankgarantie/waarborgsom
Bij huur een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B, van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur. Deze zogenaamde 'opteringsverklaring' zal bij ondertekening van de huurovereenkomst door huurder zijn ondertekend. Huurder verklaart hierbij dat de onroerende zaak ook tenminste gebruikt gaat worden voor doeleinden waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Huurovereenkomst
Model ROZ met enkele aanpassingen van verhuurders zijde.

Oplevering
In onderling overleg.

Algemeen
Voorgaande informatie omtrent de verhuur van 'Fort Moermont 44 te Bergen op Zoom'. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 3,250 per month
Listed since
4 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
1975

Surface areas

Area
400 m²
Industrial unit area
360 m²
Office area
40 m²
Plot size
1,080 m²

Layout

Number of floors
1 floor
Facilities
Heater, three-phase electric power, rooflights, overhead doors, pantry and toilet
Living space
Present (attached, 145 m²)

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Motorway exit in 1500 m to 2000 m

Parking

Parking spaces
10 uncovered parking spaces

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Fort Moermont 44

€ 3,250 p/mo.