't Riet 5431 NM Cuijk

Rental price on request

Description

VDG Warehouse Cuijk wordt een nieuw te realiseren warehouse met een metrage van 2.000 tot desgewenst 20.000 m². Het distributiecentrum wordt gebouwd volgens de laatste ontwikkelingen in modern logistiek vastgoed, waarbij wordt gestreeft naar onder andere het BREEAM-NL certificaat ‘Very Good’. Omdat er nog van alles mogelijk is en er vanaf ca. 2.000m² bedrijfsruimte gehuurd kan worden is ook uw "maatpak" realiseerbaar.

Algemeen/ligging:
Gelegen op bedrijventerrein De Beijerd & 't Riet te Cuijk langs de A73, op bedrijventerrein De Beijerd en t' Riet, met steenworp afstand de op- en afrit van deze snelweg. De A73 verbindt Nijmegen met Venlo en heeft vervolgens een directe aansluiting op de A77 naar Duitsland, en de A50. Voorts is in de nabijheid van dit bedrijventerrein een treinstation gelegen.

De specificaties van het distributiecentrum zijn:

Magazijn:
Magazijnvloer
Vloerbelasting 5.000 kg/m2;
Vloerbelasting expeditie Maximum laadvermogen 2.500kg/m2;
Vloervlakheid NEN2747, cat. 3;
Verlichting Energiezuinige LED verlichting;
Wandcontactdozen Voldoende 230V/16A en 400V/16A;
Verwarmingssysteem Direct gestookte gasheaters;
Brandblussysteem Gecertificeerde sprinklerinstallatie, type ESFR (K25) in overeenstemming met CCV.

Loading docks:
Laadkuil Betonnen laadkuil;
Specificaties loading docks Elektrisch bediende deuren van 3,2 x 3,2 meter met vesters;
Elektrisch hydraulisch dockleveller met een hefvermogen van 60 kN volgens NEN 1398;
Dockshelter met bumpers en wieldwingers.

Mezzanine (optioneel):
Maximale vloerbelasting Ca. 750 kg/m2;
Balustrade Voorzien van een laadzone en kantelbare afrastering.

Kantoor:
Aantal verdiepingen 2;
Indeling Flexibele indeling, op maat gemaakt;
Vloer Beton met een op cementdekvloer;
Verwarmingssysteem Centraal met mechanische ventilatie / koeling;
Sanitaire voorzieningen Volledig uitgerust toilet met sanitaire voorzieningen, voorzien van keramische vloertegels;
Plafond en verlichting Verlaagd plafond, voorzien van energiezuinige LED-verlichting en bewegingssensoren;
Lift Lift installatie met 3 stopplaatsen met een capaciteit van 680 kg (8 personen).

Buitenterrein:
Parkeerplaatsen voor zowel auto's als vrachtauto's met afzonderlijke verkeersstromen.

Duurzaamheid Gestreeft wordt naar het niveau BREEAM-NL certificering ‘Very Good’.

Bijzonderheden:
De specificaties kunnen in overleg worden aangepast naar de wensen van de gebruiker zodat een "maatpak" gerealiseerd kan worden.

Bestemming:
Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de bestemming van het object:
Bij de gemeente Cuijk valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: "Bedrijventerrein Cuijk" dat werd vastgesteld bij raadsbesluit van d.d. 16 december 2013. Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: Bedrijventerrein tot en met categorie 3.2.

Bestemmingsomschrijving:
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
industriële en ambachtelijke activiteiten voor zover benoemd in Bijlage 2 'Staat van Bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein' en Bijlage 3 'Staat van Bedrijfsactiviteiten - opslag' en uitsluitend:
-activiteiten uit de categorieën 2 tot en met 3.2 ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2';

en mede:
-kantooractiviteiten en kantines, uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit, waarbij geldt dat de vloeroppervlakte van een showroom maximaal 35% van het totaal bebouwde oppervlak mag zijn;
-opslag- of werkterrein, met uitzondering van gronden gelegen buiten de aanduiding 'bouwvlak';
-wegen, alsmede in- en uitritten en overige verkeersvoorzieningen;
-laden, lossen en parkeren, waarbij geldt dat elk individueel bedrijf moet zorgdragen voor voldoende laad- en losruimte en parkeergelegenheid voor werknemers, bezoekers en bedrijfsvoertuigen en daarvoor de noodzakelijke voorzieningen treffen onder de volgende voorwaarden:
a. de parkeernormen opgenomen in Bijlage 7 "Parkeernormen" van de regels zijn leidend;
b. de voorzieningen moet op het eigen bouwperceel worden aangelegd.

en medebestemd voor:
-water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
-groenvoorzieningen;

en de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken en werkzaamheden.

Huurprijs:
Op aanvraag.

Servicekosten:
Er zal een nader te bepalen voorschot worden betaald voor de levering van gas, water en elektra.

Huurtermijn:
In overleg, verhuurder streeft naar langere huurtermijnen. Een opzegtermijn van 12 maanden.

Huurbetaling:
De huurprijs, te vermeerderen met BTW, dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

Zekerheidstelling:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de huurder dient er een bankgarantie ter grootte van minimaal drie maanden huur, inclusief BTW, gesteld te worden.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:
Op basis van het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) vastgesteld, model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met standaard algemene bepalingen.

Aanvaarding:
In overleg.

Bijzonderheden:
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Disclaimer:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Features

Transfer of ownership

Rental price
Rental price on request
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
New property
Year of construction
Currently under construction

Surface areas

Area
20,250 m² (units from 2,000 m²)
Industrial unit area
20,000 m²
Office area
250 m²
Clearance
14 m
Maximum load
5,000 kg/m²

Layout

Number of floors
2 floors
Facilities
Rooflights, loading bays, overhead doors, three-phase electric power, concrete floor, sprinkler, heater, toilet, pantry, mechanical ventilation, built-in fittings, elevators and windows can be opened

Energy

Energy label
Not required

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Bus stop in 500 m to 1000 m, Dutch Railways Intercity station in 1000 m to 1500 m and motorway exit in 1000 m to 1500 m

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

't Riet

Rental price on request