Kleveringweg 4 2616 LZ Delft

€ 85 /m²/year

Description

BEDRIJFSRUIMTE VAN RUIM 250 M² OP UITSTEKENDE ZICHTLOCATIE AAN DE A13!

Het vrijstaande representatieve kantoor- en bedrijfsgebouw is gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. Het gebouw heeft een fraaie architectuur en beschikt over een hoogwaardig afwerkingsniveau. Op de begane grond bevindt zich bedrijfsruimte met een vrije hoogte van ca. 4.5 meter en beschikt over twee overheaddeuren.

De ruime representatieve entreehal op de begane grond is voorzien van een bemande receptie bedoeld voor algemeen gebruik. Gebruikers in het gebouw zijn op dit moment onder meer Projectmanagement Den Dekker, Nox People, Computerplan en Techneco.

Adres
Kleveringweg 4 (2616 LZ) Delft.

Oppervlakte
De totale oppervlakte van het gebouw bedraagt circa 2.316 m² VVO kantoor- en bedrijfsruimte. Voor de verhuur is thans 250 m² bedrijfsruimte op de begane grond beschikbaar.

Deelverhuur is bespreekbaar.

Onder verhuurbaar vloeroppervlak (VVO) wordt verstaan:
het bruto vloeroppervlak (gemeten van glaslijn tot glaslijn en aan de binnenzijden van de buitenmuren), exclusief stijgpunten en technische ruimten, doch inclusief gangen, toiletten en dergelijke.

Parkeren
Er zijn op eigen terrein nog 20 parkeerplaatsen beschikbaar.

Kadastrale gegevens
Gemeente : Delft
Sectie : N
Nummer : 3310
Grootte : 35 a

Huurprijs
Bedrijfsruimte
€ 85,- per m² per jaar.

Parkeerplaatsen
€ 650,- per plaats per jaar.

Bovengenoemde bedragen dienen te worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

BTW status
Verhuurder wenst te opteren voor een BTW belaste verhuur.

Huurder dient voor tenminste 90% met omzetbelasting belaste prestaties te verrichten. Indien huurder niet aan dit criterium voldoet, zal van rechtswege sprake zijn van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
In dit geval wordt de overeengekomen kale huurprijs, zonder de omzetbelasting, dusdanig verhoogd dat het voor de verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten
De servicekosten zijn als voorschot bij vooruitbetaling verschuldigd, op basis van jaarlijkse nacalculatie.

De servicekosten voor de bedrijfsruimte bedragen € 25,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW

Levering en diensten

In de servicekosten zijn onder andere de volgende leveringen en diensten inbegrepen:

A. Verwarming
De levering van warmte door middel van de gemeenschappelijke CV-installatie, zijnde inclusief de kosten van o.a. gasverbruik, bediening en onderhoud van deze installatie;

B. Elektriciteit
De levering van elektriciteit ten behoeve van huurders, verlichting in algemene ruimten en aanwezige installaties, meterhuur en vastrecht;

C. Water
De levering van water inclusief kosten van vastrecht en meterhuur;

D. Technische Installatie
Het onderhoud, periodieke controle en elektriciteitsverbruik van technische installaties, waaronder o.a., indien aanwezig, koel- en ventilatiesysteem, wisselen van filters, automatische deurinstallatie, schuifhekinstallatie, hydrofoorinstallatie en vuilwaterpomp/drainagepomp, CV-installatie, brandmeldinstallatie, storingsmelder(s), noodstroominstallatie, parkeerslagboominstallatie, deurbel/videofooninstallatie/intercominstallatie;

E. Glasbewassing
De glasbewassing van buitenbeglazing alsmede in gemeenschappelijke ruimten;

F. Schoonmaak
De schoonmaak van algemene ruimten en buitenterrein, de noodtrappenhuizen, liften, ophalen huisvuil conform de geldende milieueisen. Indien gewenst zal gescheiden afvoer van huisvuil en papier plaatsvinden;

G. Lift
Het onderhoud, elektriciteitsverbruik en keuringskosten ten behoeve van aanwezige liftinstallatie(s);

H. Verlichting
Het vervangen van defecte verlichting in algemene verkeersruimte, gevelverlichting en terrein;

I. Terrein
Het onderhoud van het terrein in zijn algemeen waaronder o.a. het straatwerk, opstallen, groenvoorziening, verlichting en schuifhekinstallatie;

J. Zonwering
Het onderhoud en reparatie van zonwering;

K. Verzekering
Assurantiepremie buitenbeglazing;

L. Legionella / bacteriën
De kosten voor preventief onderzoek en noodzakelijke maatregelen ter voorkoming en bestrijding van legionella en/of verontreinigingen in het gehuurde, zijnde o.a. in het water- en ventilatiesysteem;

M. Diversen
De receptie op de begane grond welke thans gefaciliteerd wordt door Computerplan zal tevens voor huurder fungeren als doorverwijzings- en ontvangstbalie. Deze extra service wordt omgeslagen in de servicekosten zolang Computerplan deze receptie functie in stand houdt. Secretariële en/of administratie ondersteuning is hierbij niet inbegrepen;

N. Diversen
De leveringen en diensten welke niet uitdrukkelijk onder A t/m M zijn omschreven echter wel tot deze categorieën behoren danwel geacht worden tot de leveringen en diensten te behoren en/of in nader overleg tussen huurder en verhuurder worden overeengekomen;

O. Administratiekosten
De administratiekosten van de hiervoor onder sub A t/m M vermelde leveranties en diensten, welke worden gesteld op 5% van die kosten.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maand-prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurprijsbetaling
Per kwartaal vooruit.

Huurtermijn
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van 5 (vijf) jaar.

Oplevering
Het opleveringsniveau van de bedrijfsruimte is in huidige staat en kan in samenspraak worden bepaald. Op dit moment bestaat de begane grond uit diverse ruimten. In overleg kan deze ruimte leeg en ontdaan van de aanwezige scheidingswanden worden opgeleverd.

Aanvaarding
In overleg

Zekerheidsstelling
Bankgarantie, ter grootte van 3 (drie) kalendermaanden huur en servicekosten, beiden te vermeerderen met BTW.

Huurovereenkomst
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW conform het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) zoals op 30 januari 2015 vastgesteld en op
17 februari 2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20, alsmede de daarbij behorende algemene bepalingen.

Locatie
Het gebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de A13 op het kleinschalig bedrijventerrein “Ypenburgse Poort”. In de directe omgeving bevinden zich tal van bedrijven zoals Mc Donalds, Hanos, Shurgard, Shanghai Hotel Holland Delft en Karwei.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid met zowel de auto als het openbaar vervoer is goed.

Auto
De bereikbaarheid met de auto is uitstekend vanwege de directe ligging aan de A13, afrit Delft Noord. Gelegen op luttele autominuten van het verkeersknooppunt Prins Clausplein, alwaar de A4 (Den Haag – Amsterdam), A12 (Den Haag – Utrecht) en A13 (Den Haag – Rotterdam) samenkomen.

Openbaar vervoer
Met het openbaar vervoer is het kantoorgebouw eveneens goed bereikbaar.:

Tram 19 (HTM):
rijdt tussen Delft Tanthof en Leidschendam / Leidsenhage.
Bus 60 (Veolia):
rijdt tussen Delft CS en Den Haag Leidschenveen.
Bus 62 (Veolia):
rijdt tussen Delft en Nootdorp.

Bestemming
Het gebouw valt binnen de bepalingen van het vigerende bestemmingsplan ‘Delft Oost (Delftse Hout)’ en heeft de bestemming 'bedrijventerrein’.

Energielabel
Het gebouw beschikt thans over Energielabel C.

Courtage
Mocht door bemiddeling van Nadorp Bedrijfsmakelaars B.V. een transactie tot stand komen, dan zult u ons hiervoor geen courtage verschuldigd zijn.

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. De projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 85 per square meter per year
Service charges
€ 25 per square meter per year (21% VAT applies)
Listed since
3 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Construction period
1991-2000

Surface areas

Area
250 m²
Industrial unit area
250 m²
Clearance
4.5 m

Layout

Facilities
Overhead doors

Energy

Energy label
C 1.16

Surroundings

Location
Business park

Parking

Parking spaces
20 uncovered parking spaces
Parking costs
From € 650,- per lot per year (21% VAT applies)

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Kleveringweg 4

€ 85 /m²/year