Grote Esch 830 2 - 3 2841 MJ Moordrecht

€ 750 p/mo.

Description

Te huur aangeboden wordt deze dubbele bedrijfs-/opslagruimte (unit 2 & 3) gelegen op de begane grond van het bedrijven verzamelcomplex ‘’De Zilvermijn’’ op het bedrijventerrein Gouwe Park. De unit heeft een oppervlakte van netto ca. 74 m² en is geschikt voor diverse doeleinden. De unit is afgewerkt met een gecoate vloer, twee automatische overheaddeuren, elektra en een wateraansluiting.

Het complex is 24/7 toegankelijk en eenvoudig te betreden via een op afstand bedienbare overheaddeur. Er is een centrale toiletunit aanwezig die wekelijks door een schoonmaakbedrijf onderhouden wordt. Op het complex is veel aandacht besteed aan inbraakpreventie. Er is hoogwaardig hang- en sluitwerk, nachtverlichting en het complex is beveiligd door camera’s.

Oppervlakte:
De unit heeft een totaal oppervlakte van ca. 74 m². De unit heeft een afmeting van ca. 11,80 meter bij 6,25 meter (netto vloeroppervlakte).

Parkeren:
Er is beperkte parkeergelegenheid op het terrein van het complex.

Opleveringsniveau:
De bedrijfsruimte wordt opgeleverd op volgende wijze:
- Betonvloer met een vloerbelasting tot 500 kg/m²;
- Twee automatische overheaddeuren (ca. 3,25 meter hoog x 2,60 meter breed);
- Twee wateraansluitpunten;
- Twee spoelbakken met kraan en voorzien van eigen meter;
- Vier tl-armaturen;
- Diverse wandcontactdozen;
- Rookmelder.

Locatie/bereikbaarheid:
Het object is gelegen op bedrijventerrein ‘’Gouwe Park’’. Een ruim opgezet bedrijventerrein met zowel kleinschalige bedrijven als grote bedrijven. ‘’Gouwe Park’’ is centraal gelegen in de randstad met de steden Rotterdam, Utrecht en Den Haag op een steenworp afstand. Het bedrijventerrein is gelegen op het grondgebied van gemeente Zuidplas waar de woonplaats Moordrecht onder valt. In de oksel van de rijkswegen A12 en A20. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar door middel van een ontsluiting op de Provinciale weg N207.

Bestemmingsplan:
Bedrijven met bedrijfsmatige activiteiten behorende tot en met categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan.

Opleveringsdatum:
In overleg, per direct is mogelijk.

Huishoudelijk reglement:
Er is een huishoudelijk reglement van toepassing. Een exemplaar wordt separaat aan de huurovereenkomst gehecht. Huurder bevestigd door de ondertekening van de huurovereenkomst dat deze bekend is met de inhoud van dit reglement.

Huurprijs:
€ 750,- per maand excl. BTW en servicekosten.

Servicekosten:
Het voorschot servicekosten bedraagt € 50,- per maand excl. BTW ten behoeve de navolgende diensten:
- Voorschot energiekosten (na verrekening middels tussenmeters);
- Onderhoud overheaddeuren;
- Onderhoud brandblusmiddelen.

Huurtermijn:
5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 5 jaar. Kortere huurperiode bespreekbaar.

Huurovereenkomst:
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in juli 2015.

Huurprijsherziening:
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de (2015 = 100), consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs.

Huurgarantie:
Een bankgarantie of een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW en servicekosten.

Omzetbelasting:
Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met omzetbelasting belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen, dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. Deze vergoeding wordt vastgesteld op tenminste het bedrag, dat overeenkomt met het bedrag aan omzetbelasting dat over de huurprijs is verschuldigd zolang wel wordt voldaan aan dit uitgangspunt. Dit bedrag is boven de huurprijs verschuldigd vanaf het moment, dat van dit uitgangspunt wordt afgeweken en verhuurder geen omzetbelasting meer over de huurprijs in rekening kan brengen, respectievelijk huurder deze niet meer in aftrek kan brengen.

Disclaimer:
Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en daarom op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Features

Transfer of ownership

Rental price
€ 750 per month
Service charges
€ 50 per month (21% VAT applies)
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available immediately

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
2008

Surface areas

Area
74 m²
Industrial unit area
74 m²
Maximum load
500 kg/m²

Layout

Facilities
Overhead doors, concrete floor and toilet

Energy

Energy label
Not available

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Bus stop in 500 m to 1000 m, Dutch Railways Intercity station in 2000 m to 3000 m and motorway exit in 1500 m to 2000 m

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.

Grote Esch 830 2 - 3

€ 750 p/mo.