• Sold

Botter 2411 Bodegraven

€ 865,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
March 11, 2020
Date of sale
December 2, 2020
Term
8½ month

Description

4 Nieuwbouw hoogwaardige bedrijfsunits met kantoor voor verkoop beschikbaar.

Situatie:
De hierna omschreven gebouwen zijn gesitueerd op een perceel op bedrijventerrein Rijnhoek kavel 9B te Bodegraven.

Algemeen:
De bedrijfsunits maken onderdeel uit van een bedrijfsgebouw waarin meerdere bedrijfsunits zijn gesitueerd. Voor elke bedrijfsunit is er rekening gehouden met 10 parkeervakken op eigen terrein.

Van toepassing zijnde voorschriften:
- Het Bouwbesluit;
- De van toepassing zijnde normbladen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut;
- Bepalingen van de Nutsbedrijven en de Brandweer;
- De uniforme administratieve voorwaarden UAV.

Alle hierna te noemen werkzaamheden, met inbegrip van de daarvoor benodigde leveranties zodanig uitgevoerd, dat een kwalitatief goed en functionerend gebouw ontstaat, geheel van vorm en afmetingen, zoals aangegeven op bijgaande tekeningen.

Indeling en hoofdafmetingen:
De indelingen en hoofdafmetingen zijn op de tekening(en) aangegeven. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte hiervan t.o.v. de straat evenals de rooilijnen worden in overleg met de gemeente bepaald.

Unit 1: VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
ca. 528 m² bedrijfsruimte, ca. 52 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 137 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.
casco prijs € 865.000,-- excl. BTW.

Unit 2: VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
ca. 546 m² bedrijfsruimte, ca. 52 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 137 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.
casco prijs € 877.500,-- excl. BTW.

Unit 3:
ca. 546 m² bedrijfsruimte, ca. 52 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 137 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.
casco prijs € 877.500,-- excl. BTW.

Unit 4:
ca. 546 m² bedrijfsruimte, ca. 52 m² kantoorruimte op de begane grond en ca. 137 m² kantoorruimte op de 1e verdieping.
casco prijs € 877.500,-- excl. BTW.

Grondwerk:
De benodigde grondwerken worden verricht ten behoeve van de aanleg van funderingen, hoofdleidingen en bestratingen. Onder de bestratingen wordt een bed van zand en/of gebroken puin aangebracht van voldoende dikte.

Riolering:
Ten behoeve van de units wordt een gescheiden pvc buitenrioleringssysteem (hemelwaterafvoeren en vuilwater riool) aangelegd. De vuilwater riolering wordt aangesloten op het riool en het hemelwater wordt afgevoerd naar het openbare water aan de achtergevel. Tevens zal er een afgedopte vuilwater aansluiting op de begane grond van de kantoorruimte worden aangebracht, welke wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het buitenterrein wordt voorzien van de benodigde straatkolken.

Bestrating:
Buiten de gebouwen wordt het terrein verhard, met uitzondering van het deel bestemd voor groenvoorziening, met betonklinkers en de nodige opsluitingen. Patroon, indeling en kleur worden nader vastgesteld. De parkeervakken worden gemarkeerd. In de bestrating worden waar nodig straatkolken opgenomen. De niet te bestraten delen van het terrein worden opgeleverd met teelaarde.

Fundering:
De funderingsbalken, vloeren en heipalen worden uitgevoerd overeenkomstig de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht.

Gasbeton wanden:
Het gebouw wordt in hoofdzaak uitgevoerd met hal scheidende bouwmuren opgebouwd in gasbeton wanden dikte 150mm, overeenkomstig door de constructeur bepaalde berekeningen en tekeningen.
De gasbeton wanden zullen verder niet worden afgewerkt.

Staalconstructie:
In de voorgevel een staalconstructie aanbrengen welke is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. De plaats en afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen worden gemaakt met verzinkte stalen bouten. De gehele staalconstructie wordt voorzien van een grijze coating.

Stalen dakplaten:
Het dak uitrusten met stalen dakplaten conform opgaven constructeur met de benodigde dakrandprofielen, passtukken e.d.

Vloeren:
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonvloer met een nuttige belasting van 2.000 kg/m2 (10 kN/m2). De vloer wordt monolithisch afgewerkt. De totale isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc> 3,50 m2 K/W. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m2 (5 kN/m2) zonder afwerking.

Kantplank onder gevelbeplating:
Onder de gevelbeplating van de rechterzijgevel wordt ter plaatsen van het maaiveld een geïsoleerde kantplank aangebracht.

Gevelbeplating:
De gevel wordt voorzien van blind bevestigde sandwich wandpanelen (Rc-waarde 4,5 m² K/W).
De gevelbekleding wordt gemonteerd op stalen profielen en voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen, hoek- en aansluitprofielen in een bijpassende kleur bij de gevelbeplating. E.e.a. conform detaillering architect.

Kunststof gevelbekleding:
De kunststof gevelbetimmering, Trespa o.g. conform gevelaanzichten aanbrengen op een geïsoleerde achter constructie en voorzien van voldoende achterhout.

Gevelmetselwerk:
De (buiten)gevels worden, volgens tekening(en), traditioneel uitvoeren in schoonmetselwerk in een gebakken gevelsteen, kleur(en) volgens de materialen- en kleurenstaat van de architect.
Het gevelmetselwerk wordt met zorg uitgevoerd in een zogenaamd wild- en/of half steensverband,
volgens detaillering en nadere uitwerking van de architect, met inbegrip van de nodige uit- en
terugmetselingen, (uit)sparingen, penanten en dergelijke. In het gevelmetselwerk worden de
benodigde ankers, open stootvoegen, roosters, vochtkeringen en dergelijke opgenomen

Buitenkozijnen, ramen en deuren:
Alle buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium gepoedercoate profielen. Alle loopdeuren worden voorzien van het benodigde inbraakwerende hang- en sluitwerk (SKG**).
De buitenkozijnen worden verder voorzien van isolatieglas en colorbel. Naast de voordeur wordt er een RVS postkast aan de gevel bevestigd.

Houtskeletbouw wanden:
Het binnen spouwblad van het kantoor gedeelte op de verdieping en de afscheiding naar de bedrijfsruimte uitvoeren in een houtskeletbouw wand voorzien van voldoende grondhout, isolatie en bijhorende folie’s. De binnen beplating zal niet behangklaar worden afgewerkt.

Overheaddeuren:
De bedrijfsruimten worden voorzien van een geïsoleerde en elektrische bedienbare overheaddeur met de afmetingen circa 4000 × 4200 mm (b × h). De overheaddeuren worden in een railsysteem aangebracht en zijn voorzien van 1 glassecties.

Aluminium geïsoleerd zetwerk:
Aan de voorgevel geïsoleerd aluminium zetwerk leveren en aanbrengen t.p.v. plafond onderdoorgang en de voorkomende dakranden en geveloverstekken.

Dak:
Het dak van stalen dakplaten voorzien en bedekken met dakisolatieplaten (Rc waarde 6,0 m² K/W) met afschot richting de hemelwaterafvoeren. De dakbedekking is voorzien van alle benodigde plakstukken t.b.v. dakranden, afvoeren en dak doorvoeren.

In het dak worden hemelwaterafvoeren opgenomen en worden aangesloten op het openwater. In de gevel worden voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmetingen en het aantal worden bepaald door de constructeur.

Houten trap:
De verdiepingsvloer is per houten trap met tussenbordes te bereiken. De trap zal worden uitgevoerd als open vuren trap, wit gegrond. De trap voorzien de bijhorende hekwerken op de trap en verdiepingsvloer. De trapgat sparing afwerken met een trapgataftimmering. De bovenste traptrede zal circa 50mm boven de ruwe verdiepingsvloer uitsteken.

Prefab meterkast:
Ter plaatse van de voordeur conform tekening wordt er een standaard witte prefab meterkast aangebracht.

Installatie / Nutsvoorzieningen:
Per bedrijfsunit wordt een meterkast geplaatst conform tekening, voorzien van:
• Een wateraansluiting met een standaard capaciteit van QN1,5m3/h;
• Een elektra aansluiting met een standaard vermogen van 3 x 25 Ampère op basis van 230 Volt,
hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden;
• 1x rioolaansluiting in kantoor gedeelte;
• Een wandcontactdoos nabij de overheaddeur voor de elektrische aandrijving.

De eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens zijn bij de koopsom inbegrepen. Er is geen cai-, internet-, telefoonaansluiting opgenomen.

Opleveringsniveau:
De units worden CASCO opgeleverd.

Niet opgenomen:
- Brandbestrijdingsinstallatie;
- Verwarmingsinstallatie;
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie;
- Elektronische installatie;
- Communicatie- en beveiligingsinstallatie;
- Daklichten/lichtstraten;
- Kantoorindeling;
- Toiletgroep;
- Pantry;
- Afwerkvloer 1e verdieping;
- Stuc-en spuitwerk;
- Wand- en vloer tegelwerk;
- Systeemplafonds;
- Gas aansluiting.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 865,000 vrij op naam (construction period interest rate applies)
Listed since
March 11, 2020
Status
Sold
Ownership situation
Full ownership

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
New property
Year of construction
Currently under construction

Surface areas

Area
2,922 m² (units from 717 m²)
Industrial unit area
2,166 m²
Office area
756 m²
Clearance
5.3 m
Maximum load
2,000 kg/m²
Plot size
4,596 m² (units from 717 m²)

Layout

Number of floors
1 floor
Facilities
Concrete floor and windows can be opened

Energy

Energy label
Not required

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Bus stop in less than 500 m, Dutch Railways Intercity station in 2000 m to 3000 m and motorway exit in less than 500 m
Involved real estate agent

NVM real estate agent

Slingerland Makelaardij B.V.

Call 0182-301166

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.