• Sold

Grofsmid en Siersmid 2461 Ter Aar

€ 99,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
March 18, 2020
Date of sale
March 15, 2021
Term
11½ month

Description

Werken op maat
Op het bedrijvenpark de Leidsche Vaart in Ter Aar is in aanbouw het project “The Box Ter Aar”. Het gebouw heeft een zeer representatieve uitstraling en is geschikt voor velerlei soorten bedrijven die behoefte hebben aan showroom, werkplaats, investering of anderszins.

Locatie en bereikbaarheid
Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd aan de Grofsmid en Siersmid op het bedrijvenpark Leidsche Vaart in Ter aar. Het bedrijventerrein is gelegen midden in het Groene Hart en het bedrijvenpark is beveiligd met een hekwerk. Het bedrijvenpark is gelegen nabij N207 richting Alphen aan den Rijn en welke aansluit op de A4 en A44 richting Den Haag en Amsterdam.

Beschikbare bedrijfsunit
De navolgende bedrijfsunits zijn beschikbaar:

Blok 1 (Unit 1 tot en met 10 - Grofsmid 1 t/m 19)
Begane grond 56,7 m²
1e verdieping 56,7 m²

unit 1: VERKOCHT
unit 2: VERKOCHT
unit 3: VERKOCHT
unit 4: VERKOCHT
unit 5: VERKOCHT
unit 6: VERKOCHT
unit 7: VERKOCHT
unit 8: VERKOCHT
unit 9: VERKOCHT
unit 10: VERKOCHT

Blok 2 (Unit 11 tot en met 26 - Grofsmid 2 t/m 16 en Siersmid 1 t/m 15)
Begane grond 72 m²
1e verdieping 72 m²

unit 11: VERKOCHT
unit 12: VERKOCHT
unit 13: VERKOCHT
unit 14: VERKOCHT
unit 15: VERKOCHT
unit 16: VERKOCHT
unit 17: VERKOCHT
unit 18: VERKOCHT
unit 19: VERKOCHT
unit 20: VERKOCHT
unit 21: VERKOCHT
unit 22: VERKOCHT
unit 23: VERKOCHT
unit 24: VERKOCHT
unit 25: VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
unit 26: VERKOCHT

Blok 3 (Units 27 tot en met 34 - Siersmid 2 t/m 16)
Begane grond 41,67 m²
1e verdieping 41,67 m²

unit 27: VERKOCHT
unit 28: VERKOCHT
unit 29: VERKOCHT
unit 30: VERKOCHT
unit 31: VERKOCHT
unit 32: VERKOCHT
unit 33: VERKOCHT
unit 34: VERKOCHT

Alle units beschikken over eigen parkeerplaatsen, zullen V.O.N. verkocht worden en dienen vermeerderd te worden met de wettelijk (thans 21%) verschuldigde omzetbelasting.

Plattegronden en situatietekening kunt u bij ons opvragen.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING BEDRIJFSUNITS

De bedrijfsunits maken onderdeel uit van een bedrijfsgebouw waarin meerdere bedrijfsunits zijn gesitueerd. Voor elke bedrijfsunit is er rekening gehouden met 2 parkeervakken op eigen terrein.

Van toepassing zijnde voorschriften:
- Het Bouwbesluit;
- De van toepassing zijnde normbladen uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut;
- Bepalingen van de Nutsbedrijven en de Brandweer;
- De uniforme administratieve voorwaarden UAV.

Alle hierna te noemen werkzaamheden, met inbegrip van de daarvoor benodigde leveranties zodanig uitgevoerd, dat een kwalitatief goed en functionerend gebouw ontstaat, geheel van vorm en afmetingen, zoals aangegeven op bijgaande tekeningen.

Indeling en hoofdafmetingen
De indelingen en hoofdafmetingen zijn op de tekening(en) aangegeven. Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De hoogte hiervan t.o.v. de straat evenals de rooilijnen worden in overleg met de gemeente bepaald.

Grondwerk
De benodigde grondwerken worden verricht ten behoeve van de aanleg van funderingen, hoofdleidingen en bestratingen. Onder de bestratingen wordt een bed van zand en/of gebroken puin aangebracht van voldoende dikte.

Riolering
Ten behoeve van de units wordt een gescheiden pvc buitenrioleringssysteem (hemelwaterafvoeren en vuilwater riool) aangelegd. De vuilwater riolering en de hemelwaterafvoer wordt aangesloten op het riool. Tevens zal er een afgedopte vuilwater aansluiting nabij de trap boven de begane grondvloer wordt aangebracht, welke wordt aangesloten op het gemeenteriool. Het buitenterrein wordt voorzien van de benodigde straatkolken.

Bestrating
Buiten de gebouwen wordt het terrein verhard, met uitzondering van het deel bestemd voor groenvoorziening, met betonklinkers en de nodige opsluitingen. Patroon, indeling en kleur worden nader vastgesteld. De parkeervakken worden gemarkeerd. In de bestrating worden waar nodig straatkolken opgenomen. De niet te bestraten delen van het terrein worden opgeleverd met teelaarde.

Fundering
De funderingsbalken, vloeren en heipalen worden uitgevoerd overeenkomstig de opgave van de constructeur en volgens goedkeuring van Bouw- en woningtoezicht.

Kalkzandsteen wanden
Het gebouw wordt in hoofdzaak uitgevoerd met hal scheidende bouwmuren opgebouwd in kalkzandsteen 214/150mm overeenkomstig door de constructeur bepaalde berekeningen en tekeningen.
De kalkzandsteen wanden zullen verder niet worden afgewerkt.

Staalconstructie
In de voorgevel een staalconstructie aanbrengen welke is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers. De plaats en afmetingen volgens de tekeningen en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen worden gemaakt met verzinkte stalen bouten. De gehele staalconstructie wordt voorzien van een grijze coating.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonvloer met een nuttige belasting van 1.000 kg/m2 (10 kN/m2). De vloer wordt monolithisch afgewerkt. De totale isolatiewaarde van de begane grondvloer bedraagt Rc> 3,50 m2 K/W. De eerste verdiepingsvloer wordt uitgevoerd als een kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m2 (5 kN/m2) zonder afwerking. De dakvloer wordt tevens uitgevoerd als een kanaalplaatvloer.

Kantplank onder gevelbeplating
Onder de gevelbeplating wordt ter plaatsen van het maaiveld een geïsoleerde kantplank aangebracht.

Gevelbeplating
De gevel wordt voorzien van blind bevestigde sandwich wandpanelen (Rc-waarde 4,5 m² K/W) in RAL 7016. De gevelbekleding wordt gemonteerd op stalen profielen welke op de kalkzandsteen wanden worden bevestigd en voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen, hoek- en aansluitprofielen in een bijpassende kleur bij de gevelbeplating.

Houten gevelbekleding
De houten gevelbetimmering conform gevelaanzichten aanbrengen op een geïsoleerde achter constructie en voorzien van voldoende achterhout.De houten gevelbekleding zijn verduurzaamde houten onbehandelde delen en zullen vergrijzen in de loop van de tijd.

Buitenkozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium profielen, gepoedercoat in de RAL 7016 . Alle loopdeuren worden voorzien van het benodigde inbraakwerende hang- en sluitwerk (SKG**).
De buitenkozijnen worden verder voorzien van isolatieglas en colorbel. Naast de voordeur wordt er een RVS postkast aan de gevel bevestigd.

Overheaddeuren
De bedrijfsruimten worden voorzien van een geïsoleerde en elektrische bedienbare overheaddeur met de afmetingen 3000 × 3500 mm (b × h) in de kleur RAL 7035. De overheaddeuren worden in een railsysteem aangebracht en zijn voorzien van 2 glassecties.

Gevelreclame
Het is toegestaan om in de glasopening boven de entreedeur reclame aan te brengen in de vorm van bestikkering.

Luifel constructie (ALLEEN UNIT type H)
Aan de voor- en zijgevel een metalen luifel monteren in nader te bepalen kleur e.e.a. conform de gevelaanzichten.

Dak
Het betonnen dak van het bedrijfsverzamelgebouw wordt voorzien van dakisolatieplaten (Rc waarde 6,0 m² K/W) met afschot richting de hemelwaterafvoeren. De dakbedekking is voorzien van alle benodigde plakstukken t.b.v. dakranden, afvoeren en dak doorvoeren. In het dak worden hemelwaterafvoeren opgenomen en worden aangesloten op de buitenriolering. De hemelwaterafvoeren zullen inpandig aangebracht worden. In de gevel worden voldoende noodoverlopen aangebracht waarbij de plaats, afmetingen en het aantal worden bepaald door de constructeur.

Houten trap
De verdiepingsvloer is per houten trap met tussenbordes te bereiken. De trap zal worden uitgevoerd als open vuren trap, wit gegrond. De trap voorzien de bijhorende hekwerken op de trap en verdiepingsvloer. De trapgat sparing afwerken met een trapgataftimmering. De bovenste traptrede zal circa 50mm boven de ruwe verdiepingsvloer uitsteken.

Prefab meterkast
Ter plaatse van de voordeur conform tekening wordt er een standaard witte prefab meterkast aangebracht.

Installatie / Nutsvoorzieningen:
Per bedrijfsunit wordt een meterkast geplaatst conform tekening, voorzien van:
• Een wateraansluiting met een standaard capaciteit van QN1,5m3/h
• Een elektra aansluiting met een standaard vermogen van 3 x 25 Ampère op basis van 230 Volt,
hiermee behoort krachtstroom tot de mogelijkheden;
• 1x rioolaansluiting ter plaatse van trap, zie tekening
• Een wandcontactdoos nabij de overheaddeur voor de elektrische aandrijving.

De eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens zijn bij de koopsom inbegrepen. Er is geen cai-, internet-, telefoonaansluiting opgenomen.

Opleveringsniveau
De units worden CASCO opgeleverd.

Niet opgenomen:
- Brandbestrijdingsinstallatie;
- Verwarmingsinstallatie;
- Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie;
- Elektronische installatie;
- Communicatie- en beveiligingsinstallatie;
- Daklichten/lichtstraten;
- Kantoorindeling;
- Toiletgroep;
- Pantry;
- Afwerkvloer 1e verdieping;
- Stuc-en spuitwerk;
- Wand- en vloer tegelwerk;
- Systeemplafonds;
- Gas aansluiting.

Vergunningen
De aanvraag en het verkrijgen van overheidsvergunningen voor de vestiging van het bedrijf alsmede de aanvraag en het verkrijgen van een afbouwvergunning zijn voor rekening en risico van de koper. Hiervoor gelden geen ontbindende voorwaarden.

Voor overige informatie kunt u de brochure van het nieuwbouwproject "The Box Ter Aar" bij ons opvragen.

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 99,000 vrij op naam
Listed since
March 18, 2020
Status
Sold

Construction

Main use
Industrial unit
Building type
Resale property
Year of construction
2020

Surface areas

Area
4,104 m² (units from 84 m²)
Industrial unit area
2,052 m²
Office area
2,052 m²
Clearance
4.2 m
Maximum load
1,500 kg/m²
Plot size
5,676 m² (units from 84 m²)

Layout

Number of floors
1 floor
Facilities
Overhead doors, concrete floor and windows can be opened

Energy

Energy label
Not required

Surroundings

Location
Business park
Accessibility
Bus stop in 1000 m to 1500 m, Dutch Railways Intercity station in 4000 m to 5000 m and motorway exit in less than 500 m
Involved real estate agent

NVM real estate agent

Slingerland Makelaardij B.V.

Call 0182-301166

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.