Uitstraat 145-149 3201 EN Spijkenisse

€ 1,700,000 k.k.

Description

Algemeen
Het centrum van Spijkenisse is met de toename van het inwoneraantal en de gemeentelijke herindeling tot Nissewaard fors gegroeid. Het kernwinkelgebied bestaat uit een cluster van verschillende winkelconcentraties, waarbij er maar liefst vier overdekte passages zijn die aan de buitenranden omzoomd zijn met winkels aan een niet overdekte winkelstraat.

Cluster 1 - Noordpassage / Zuidpassage
Cluster 2 - Overdekt winkelcentrum De Kopspijker
Cluster 3 - Stadhuispassage
Cluster 4 - Centrumpassage

Er zijn ruwweg twee kruisende winkellinten, te weten de Nieuwstraat die meandert door het centrum en de aaneenschakeling van de overdekte passages.

De meeste bezoekers van het centrum parkeren in de parkeergarage aan de Raadhuislaan, zij komen dan als voetganger direct in de stadhuispassage naar boven. De stadhuispassage komt uit op de Breestoep en het aanliggende plein met horeca en de ingang van de Centrum Passage.

Er zijn in de nabijheid van de beschikbare ruimte veel grote publiekstrekkers te vinden waaronder een H&M, Only, C&A, Hema en Xenos.

Objectafbakening
Beschikbaar voor verkoop zijn de volgende vijf appartementsindices op afgekochte erfpacht:

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de commerciële (winkel) ruimte op het maaiveldniveau en verder toebehoren aan de:

Uitstraat 145 (a) te Spijkenisse
Kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 8642-A, appartementsindex 567, uitmakende het acht / duizendste (8/1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed.

Uitstraat 145 te Spijkenisse
Kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 8642-A, appartementsindex 569, uitmakende het eenhonderd tweeënzeventig / duizendste (172/1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed.

Uitstraat 147 te Spijkenisse,
Kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D,
nummer 8642-A, appartementsindex 570, uitmakende het zeventig/duizendste (70/1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed.

Uitstraat 149 te Spijkenisse,
Kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D,
nummer 8642-A, appartementsindex 571, uitmakende het zes / duizendste (6/1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het
registergoed.

Nieuwstraat 180a te Spijkenisse
Kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D,
nummer 8642-A, appartementsindex 572, uitmakende het eenhonderd achtenvijftig / duizendste (158 / 1.000e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het registergoed.

De vijf appartementsrechten die beschikbaar zijn voor verkoop maken tezamen uit 414 / 1.000e van het ondergesplitste appartementsrecht A-518. A-518 maakt uit het 1.853 / 5.000e deel van A-331 en A-331 maakt uit het 627 / 1.000e van de gemeenschap die is omschreven in de hoofdsplitsing. Het evenredige aandeel in de hoofdsplitsing is daarmee ca. 9,62% van de totale gemeenschap.

Erfpacht
In de oorspronkelijke akte van uitgifte in erfpacht, voorafgaande aan de hoofdsplitsing, is opgenomen dat de jaarlijkse canonverplichting is afgekocht voor de eerste 50 jaar, derhalve tot en met 31 december 2030.

De gemeente Nissewaard heeft reeds een standpunt ingenomen voor het beleid ná 31 december 2030 en geeft de erfpachters de keuze om:

1. vanaf 1 januari 2031 weer canon te gaan betalen;
2. de canon voor een nieuwe periode van 50 jaar af te kopen tot en met 31 december 2080 of;
3. de canon eeuwigdurend af te kopen, met gegarandeerde levering bloot eigendom.

Wij beschikken over correspondentie met bedragen voor de afkoop van de canon voor ieder van de appartementsrechten (beschikbaar op aanvraag).

Indeling
Ca. 357 m² vvo Uitstraat 145;
Ca. 140 m² vvo Uitstraat 147;
Ca. 15 m² vvo Uitstraat 149;
Ca. 280 m² vvo Nieuwstraat 180a.

Ca. 792 m² vvo totaal.

De oppervlakte zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld aan de hand van opname ter plaatse en aan de hand van informatie verkregen via kadaster, Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG-Viewer), doch mogen niet worden aangemerkt als zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Wijze van oplevering
In (deels) verhuurde staat, onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is'. Koper vrijwaart verkoper van zicht- en onzichtbare gebreken.

Huuropbrengst
De totale huuropbrengst is € 80.327,12 per jaar, exclusief BTW en servicekosten.

Momenteel zijn de objecten verhuurd aan : Miki Eethuis, Geldmaat BV en Deli Café Spijkenisse BV.

Brochure op aanvraag.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 1,700,000 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation
Ownership situation
Ownership encumbered with long-term leaset

Construction

Main use
Investment
Building type
Resale property
Year of construction
1983

Surface areas

Area
792 m²

Energy

Energy label
A 0.89

Surroundings

Location
Town center

Investment property

Gross rental income
€ 80,327 per year
Tenants
3 tenants
Rented
435 m²